ข่าวดีสำหรับพี่น้องชาว กทม. กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศเตรียมส่ง “หน้ากากผ้า” สำหรับป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโควิด-19 อย่างเป็นทางการ ฟรี! ผ่านช่องทางไปรษณีย์ไทย

โดยเริ่มแจกจ่ายหน้ากากผ้าล็อตแรก จำนวน 1 ล้านชิ้น ให้กับประชาชนทุกครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร ตามข้อมูลทะเบียนบ้านของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 11 เม.ย. นี้

ครัวเรือนที่จะรับหน้ากากเป็นลำดับแรกจะเริ่มจาก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และ เขตสัมพันธวงศ์ รหัสไปรษณีย์ 10100 และจัดส่งอย่างต่อเนื่องให้กับประชากรกรุงเทพ กว่า 3,050,000 ครัวเรือน จำนวนรวมกว่า 5,600,000 ชิ้น ตามบัญชีรายชื่อในทะเบียนบ้าน 1 คนต่อ 1 ชิ้น จนครบทั้ง 50 เขตของกรุงเทพฯ และเขตสุดท้ายจะได้รับไม่เกินต้นเดือน พ.ค. นี้

และจำนวน 4,400,000 ชิ้น จะแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่เขตปริมณฑลและพื้นที่อื่นที่มีความเสี่ยง เช่น นนทบุรี สมุทรปราการ และชายแดนภาคใต้ รวมถึงพนักงานบริการที่มีความเสี่ยง เช่น ตำรวจ พนักงานไปรษณีย์ ขนส่งมวลชน สถานีรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดิน เป็นต้น

การส่งหน้ากากผ้าครั้งนี้ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2563 ได้เห็นชอบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบกลาง จำนวน 65 ล้านบาท ให้กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อผลิตหน้ากากผ้าและแจกจ่ายให้ประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ จำนวน 10 ล้านชิ้น (เพิ่มเติมจากที่กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้ผลิตหน้ากากสำหรับแจกจ่ายให้ประชาชนในส่วนภูมิภาค จำนวน 50 ล้านชิ้น) เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย และป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer