การปรับเวลาเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสอดรับกับสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย

จากเดิมวันที่ 15 พฤษภาคม เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

การเลื่อนเปิดภาคเรียนการศึกษาในปี 2563 ไปอีก 2 เดือน สพฐ. หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศไม่มีการปิดเทอมเล็ก เพื่อให้นักเรียนมีเวลาเรียนเพียงพอตามหลักสูตรการศึกษาที่ใช้ในปัจจุบัน

แต่ล่าสุดวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ในเฟซบุ๊ก กระทรวงศึกษาธิการ แชร์ข้อความของณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ถึงเวลาการเปิด-ปิดภาคเรียนใหม่ ของปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีเวลาพักระหว่างเทอม

โดยการเปิด – ปิด เทอม ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งไว้ดังนี้

เทอมที่ 1/2563

เปิดเรียน 1 กรกฏาคม -13 พฤศจิกายน 2563  

ปิดภาคเรียนที่ 1 จำนวน 17 วัน นับตั้งแต่ 14-30 พฤศจิกายน 2563

เทอมที่ 2/2563

เปิดเรียน 1 ธันวาคม 2563-9 เมษายน 2564 

ปิดภาคเรียนที่ 2 จำนวน 37 วัน นับตั้งแต่ 10 เมษายน-16 พฤษภาคม 2564

และวันเรียนที่ขาดหายไปให้สถานศึกษาสอนชดเชย

ที่ผ่านมา สพฐ. มีนักเรียนอยู่ในสังกัดประมาณเกือบ 7 ล้านคน และเมื่อรวมกับโรงเรียนระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลายทุกสังกัด ทั้งสังกัดเอกชนและอื่นๆ ในประเทศไทยจะมีนักเรียนอยู่ที่ 10.84 ล้านคน จากโรงเรียน 41,073 แห่ง อ้างอิงข้อมูลจาก สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ ในปีการศึกษา 2562

และเมื่อรวมกับนักศึกษามหาวิทยาลัย จะมีนักเรียนระดับอนุบาล-ระดับปริญญาตรี ที่กำลังศึกษาอยู่ที่ 10.84 ล้านคน

สำเร็จการศึกษาทุกระดับชั้น 2.10 ล้านคน

 

อ่านเพิ่ม ตลาดรองเท้านักเรียน

 

ตลาดรองเท้านักเรียนยังสตรอง แม้โรงเรียนเปิดช้าเพราะโควิด-19อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer