บริษัท บีเอ็นเอฟ โฮลดิ้ง จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจด้านร้านอาหาร ร้านเบเกอรี่ชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่น อาทิ เซไค โนะ ยามะจัง, อิคโคฉะ ราเมน, อุชิดายะ ราเมน, โมโมทาโร่ ราเมน และโมโมคาเฟ่ ในฐานะภาคเอกชนที่มีจิตสำนึกร่วมรับผิดชอบต่อคนรอบข้างและสังคมไทย ระดมพลังจิตอาสาขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อฝ่าฟันวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนช่วยเหลือด้วยการส่งมอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือแบรนด์มารุอิ (Marui) จำนวน 2,000 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโหนนน้อย จังหวัดอุบลราชธานี โดยจะนำไปมอบให้กับประชาชนในชุมชนต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลนเจลแอลกอฮอล์ และใช้ทำความสะอาดมือเพื่อให้มีความสะอาด ปลอดภัย ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ธนน วีอารยะ ประธาน  เปิดเผยว่า “กิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาตำบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ของภาครัฐบาล ที่บริษัทฯ ได้เข้ามาร่วมสนับสนุนช่วยเหลือผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโหนนน้อย จังหวัดอุบลราชธานี ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัย การป้องกันโรค โดยจะเน้นการทำงานแบบครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันมีอาสาสมัครประมาณ 30 คน ที่อาสาออกไปช่วยเหลือ ตรวจคัดกรอง ประเมินสภาวะสุขภาพ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ เพื่อทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป และในอนาคตบริษัทฯ ก็พร้อมจะส่งมอบความช่วยเหลือไปยังตำบลต่างๆ ที่มีความต้องการต่อไป”อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน