ยอดส่งออกข้าวไทย อาการน่าเป็นห่วง วิเคราะห์ฟันเฟืองตลาดข้าวกับความท้าทายที่รออยู่

ตลาดข้าวส่งออกของประเทศไทยเจอความท้าทายรอบด้าน

 

แม้ตลาดส่งออกข้าวไทยจะเคยรุ่งเรืองมาอย่างยาวนานในอดีต แต่ในปีที่ผ่านมาการส่งออกข้าวไทยประสบกับฝันร้าย จากจำนวนปริมาณการส่งออกที่เหลือเพียง 7.58 ล้านตัน และเป็นยอดการส่งออกที่ต่ำสุดในรอบ 6 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ปี 2556 ที่ประเทศไทยส่งออกข้าวได้เพียง 6.61 ล้านตัน มูลค่า 133,839 ล้านบาท อ้างอิงจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

ยอดส่งออกข้าวไทย ได้เท่าไร

2561

11.23 ล้านตัน

182,082 ล้านบาท

 

2562

7.58 ล้านตัน

130,544 ล้านบาท

 

มกราคม-มีนาคม 2563

1.47 ล้านตัน

28,497 ล้านบาท

 

การส่งออกข้าวของไทยในปีนี้ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย มีความกังวลว่า ประเทศไทยอาจจะต้องเสียแชมป์อันดับสองการส่งออกข้าวให้กับเวียดนาม ที่มีการพัฒนาพันธุ์ข้าวให้มีความหอมนุ่มจนเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก

ในปีที่ผ่านมา ข้อมูลจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยพบว่าไทยมีการส่งออกข้าวอันดับสอง 7.58 ล้านตัน ส่วนเวียดนามอันดับสาม 6.37 ล้านตัน ส่วนอินเดียอันดับหนึ่ง 9.77 ล้านตัน

 

3 ประเทศที่ส่งออกข้าวสูงสุดปี 2562

อินเดีย 9.77 ล้านตัน

ไทย 7.58 ล้านตัน

เวียดนาม 6.37 ล้านตัน

 

ดูแล้วการส่งออกข้าวเวียดนามยังตามไทยอยู่ประมาณล้านตันกว่า แต่ถ้านำตัวเลขการส่งออกข้าวไทยในเดือนมกราคม ปี 2563 เปรียบเทียบกับมกราคม 2562 พบว่า เวียดนามมีการเติบโตของยอดส่งออกข้าวอย่างก้าวกระโดด ส่วนไทยและอินเดียมียอดการส่งออกที่ลดลงกว่าที่ผ่านมา

2562 2563
อินเดีย 0.98 ล้านตัน 0.71 ล้านตัน ลดลง 27.6%
ไทย 0.95  ล้านตัน  0.57 ล้านตัน ลดลง 40.1%
เวียดนาม 0.37 ล้านตัน 0.71 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 51%

*เฉพาะมกราคม

การที่ข้าวไทยส่งออกลดลงมาจากอะไร

1.คนทั่วโลกต้องการรับประทานข้าวที่นุ่มมากขึ้น แต่เวียดนามก็มี

ในวันนี้พฤติกรรมคนทั่วโลกเริ่มเปลี่ยนไป จากการรับประทานข้าวที่แข็ง หรือข้าวอะไรก็ได้ เป็นข้าวที่มีความนุ่มหอมมากขึ้น ซึ่งพฤติกรรมนี้แทนที่จะเป็นโอกาสอันดีของประเทศไทย ประเทศที่มีการส่งออกข้าวหอมมะลิอันดับต้นๆ ของโลก

 

ไทยส่งข้าวอะไรไปขาย

ข้าวขาว 3.21 ล้านตัน ลดลง 45.9%

ข้าวนึ่ง 2.23 ล้านตัน ลดลง 20.4%

ข้าวหอมมะลิ 1.41 ล้านตัน ลดลง 15.6%

ข้าวหอมไทย 0.51 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 13.3%

ข้าวเหนียว 0.22 ล้านตัน ลดลง 43.6%

อ้างอิงปี 2562

 

แต่โอกาสนี้กับมีความท้าทายคือเวียดนามมีการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวใหม่ๆ เช่น ข้าวนางฮวา สายพันธุ์ ST21, ST24 และ DT8 ให้มีความหอมนุ่มยิ่งขึ้นใกล้เคียงกับข้าวหอมมะลิเข้ามาแข่งขันในตลาด จากเดิมที่เวียดนามมีเพียงข้าวขาวธรรมดาเท่านั้น และมีราคาจำหน่ายที่ถูกกว่าประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศไทยมีค่าเงินบาทที่แข็งตัว

และทำให้ไทยต้องสูญเสียตลาดข้าวที่สำคัญอย่างฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเลเซีย ให้กับเวียดนาม

จากเดิมที่ไทยเคยขายข้าวให้

ฟิลิปปินส์ จาก 1.03 ล้านตันในปี 2561 เหลือเพียง 0.33 ล้านตันในปี 2562

จีน 1.00 ล้านตัน ในปี 2561 เหลือเพียง 0.47 ล้านตันในปี 2562

มาเลเซีย จาก 0.48 ล้านตัน ในปี 2561 เหลือ  0.92 ล้านตันในปี 2562

ฮ่องกง จาก 0.19 ล้านตัน ในปี 2561 เหลือ  0.17 ล้านตันในปี 2562

 

นอกจากนี้ เวียดนามยังได้เซ็นสัญญาข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับสหภาพยุโรป (EVFTA) และเป็นสมาชิกหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ทําให้เวียดนามมีโอกาสขยายตลาดส่งออกข้าวไปยังสหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกในกลุ่ม CPTPP มากขึ้น จากโควตาที่สหภาพยุโรปให้กับเวียดนามสามารถนำเข้าข้าวได้ปีละ 80,000 ตัน ในอัตราภาษี 0% มาจำหน่าย

 

ยอดส่งออกข้าวไทย ส่งไปไหนกัน

แอฟริกา 3.99 ล้านตัน ลดลง 24.2%

เอเชีย 1.78 ล้านตัน ลดลง 56.5%

อเมริกาและแคนาดา  0.68 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5.6%

ตะวันออกกลาง 0.48 ล้านตัน ลดลง 4.6%

ยุโรป 0.36 ล้านตัน ลดลง 5.4%

ออสเตรเลียและอื่นๆ 0.16 ล้านตัน ลดลง 25.2%

 

5 ประเทศซื้อข้าวไทยสูงสุด

เบนิน 1.07 ล้านตัน มูลค่า 13,000 ล้านบาท

แอฟริกาใต้ 0.73 ล้านตัน มูลค่า 9,168 ล้านบาท

สหรัฐอเมริกา 0.56 ล้านตัน มูลค่า 19,269 ล้านบาท

แคเมอรูน 0.53 ล้านตัน มูลค่า 6,708 ล้านบาท

จีน 0.47 ล้านตัน มูลค่า 9,336 ล้านบาท

อ้างอิงในปี 2562

ที่มา: สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

 

2.ค่าเงินบาทที่แข็งค่า

ในปีที่ผ่านมา ค่าเงินบาทไทยแข็งค่าขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และการแข่งค่าของเงินบาท เป็นความท้าทายที่สำคัญในธุรกิจส่งออกไทยในทุกๆ มิติ รวมถึงการส่งออกข้าวไทยที่มีราคาจำหน่ายที่สูงขึ้น โดยข้อมูลจากสมาคมส่งออกข้าวไทยพบว่าประเทศไทยมีราคาจำหน่ายข้าวสูงกว่าประเทศคู่แข่ง 80 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน หรือประมาณ 2,570 บาทต่อตัน จนในบางประเทศเปลี่ยนจากการสั่งข้าวไทยมาเป็นข้าวจากประเทศอื่นๆ ทดแทน เพื่อต้นทุนที่ถูกลงจากเดิม

 

ประเทศไทยปลูกข้าวได้เท่าไร

2559

นาปี 25.236 ล้านตัน

นาปรัง   3.109

 

2560

นาปี 24.934

นาปรัง 6.620

 

2561

นาปี 25.178

นาปรัง 7.964

 

2562

นาปี 24.304

นาปรัง 7.754

 

และนอกจากนี้ การที่ประเทศไทยประสบกับปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้ผลผลิตข้าวลดลง และราคาข้าวในประเทศสูงขึ้นตามดีมานด์ความต้องการบริโภคในประเทศ และทำให้การแข่งขันกับคู่แข่งยากลำบากขึ้นเช่นกัน

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronline

 

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer