หลังจาก Trend การทำงานเปลี่ยนไปทำงานจากบ้าน (Work from Home) ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา บริษัทและสำนักงานหลายแห่งก็เริ่มกลับมาทำงานกันตามปกติ หลังภาครัฐผ่อนปรนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

อย่างไรก็ดี ยังคงมีความกังวลใจถึงความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อ จากใช้พื้นที่ส่วนกลางร่วมกับผู้อื่น ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้รับผิดชอบดูแลอาคาร ต้องสร้างความมั่นใจให้กับทุกคน ด้วยมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Physical Distancing) ที่เป็น New Normal ในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงยกระดับการป้องกันต่าง ๆ ร่วมกันไปด้วย

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ โกลเด้นแลนด์ ผู้ดูแลอาคารสำนักงานชั้นนำทั้งสิ้น 5 อาคาร และมีพนักงานบริษัทฯ ชั้นนำใช้บริการมากกว่า 20,000 คน และ Visitor กว่า 5,000 คน ได้เผยมาตรการความปลอดภัยของผู้ใช้บริการอาคารสำนักงานที่เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อป้องกันและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการทุกท่านว่า “สามารถกลับมาทำงานได้อย่างปลอดภัย100%”

เพิ่มมาตรการปลอดภัยไร้โควิด-19

โดยมาตรการ “PREVENTIVE for the New Normal อาคารสำนักงานเพิ่มความปลอดภัยหลัง COVID-19″ จะเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยอีกขั้นด้วยหุ่นยนต์ AI ปล่อยแสง UVC ฆ่าเชื้อโรค และยังมีมาตรการครอบคลุมทุกช่วงเวลา ตามรายละเอียดดังนี้

ก่อนชั่วโมงทำงาน
 1. ตรวจวัดอุณหภูมิ เจ้าหน้าที่อาคาร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด ก่อนปฏิบัติหน้าที่
 2. เจ้าหน้าที่ทุกคน ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย
 3. เจ้าหน้าที่ที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้ใช้อาคาร ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพิ่มเติม เช่น ถุงมือ หรือ Face shield
 4. จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ บริเวณ Reception counter และหน้าโถงลิฟต์ชั้น G
 5. ทำความสะอาดจุดสัมผัสต่าง ๆ เช่น ราวจับประตู ราวจับบันไดเลื่อน ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น
 6. ฝ่ายวิศวกรรมตรวจสอบความพร้อมของระบบต่าง ๆ เช่น ระบบลิฟต์ ระบบปรับอากาศ ระบบเข้า-ออก อัตโนมัติ
ช่วงเวลาเริ่มงาน (08.00-9.00 น.)
 1. ตรวจวัดอุณหภูมิ ผู้ใช้อาคารทุกคนก่อนขึ้นอาคาร
 2. หาก อุณหภูมิเกิน 37.5 องศาฯ ขอสงวนสิทธิ์การขึ้นอาคาร
 3. ผู้ใช้อาคาร ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย ตลอดเวลา
 4. กำหนดระยะห่าง ในการผ่านทางเข้า-ออก อัตโนมัติ และระหว่างรอลิฟต์โดยสาร
 5. กำหนดจำนวนผู้โดยสารลิฟต์ต่อเที่ยว เว้นระยะห่าง และงดสนทนาระหว่างโดยสาร
 6. จัดเจ้าหน้าที่เพิ่ม บริเวณ Lobby ชั้น G เพื่ออำนวยความสะดวกจัดคิวเว้นระยะห่าง
 7. จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อแนะนำข้อปฏิบัติ เช่น มาตรการ Physical Distancing การสวมหน้ากากอนามัย หรือการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
 8. สื่อสารให้ผู้ใช้อาคารมีความเข้าใจ หากมีความล่าช้าเนื่องจากมาตรการต่าง ๆ

ช่วงเวลาทำงาน (09.00–12.00 น.และ 13.00–18.00 น.)
 1. มีการ ทำความสะอาดห้องน้ำเป็นประจำ โดยเน้นจุดสัมผัสต่าง ๆ
 2. จัดให้มี สบู่ล้างมือและกระดาษเช็ดมืออย่างเพียงพอ
 3. ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดปุ่มกดลิฟต์ทุกชั่วโมง และสำหรับ ลิฟต์ที่มีการติดตั้งระบบ Destination Control ยังช่วยลดการสัมผัส
 4. ระบบเติมอากาศจากภายนอกมีการทำงานอัตโนมัติตามจำนวนผู้ใช้งาน เพื่อให้มีการถ่ายเทอากาศอย่างเพียงพอ และมีการกรองฝุ่น PM2.5
 5. ผู้มาติดต่อทุกคนต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร
 6. กำหนดระยะห่าง ในการรอแลกบัตรขึ้นอาคารสำหรับผู้มาติดต่อ
 7. ทำความสะอาดบัตรขึ้นอาคารและบัตรจอดรถสำหรับผู้มาติดต่อ ทุกรอบการใช้งาน
 8. บริษัทผู้เช่า มีการกำหนดมาตรการต่าง ๆ เช่น หลีกเลี่ยงการประชุมหรือรวมกลุ่มกันแออัด การกำหนดจุดทิ้งขยะติดเชื้อภายในบริษัท
 9. มีการ รณรงค์ให้ล้างมือ ด้วยน้ำสะอาดและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ อย่างสม่ำเสมอและถูกวิธี

ช่วงเวลาพักกลางวัน (12.00 – 13.00 น.)
 1. มีจุดรับอาหารและสินค้าจากพนักงานส่งอาหารและสินค้าที่ชั้น G โดยมีการเว้นระยะห่างที่เหมาะสม
 2. กำหนดระยะห่างตามจุดสาธารณะต่าง ๆ เช่น จุดสูบบุหรี่ ห้องพักพนักงานขับรถ
 3. ร้านค้าภายในอาคาร มีมาตรการลดการแพร่เชื้อ และปฏิบัติตามข้อแนะนำของรัฐบาล
 4. ตรวจสอบ เจลแอลกอฮอล์ สบู่ล้างมือ และกระดาษเช็ดมือให้เพียงพอ
ช่วงเวลาหลังเลิกงาน
 1. บริเวณห้องขยะส่วนกลาง มีจุดทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว เพื่อการกำจัดอย่างถูกวิธี
 2. มีการ ทำความสะอาดฆ่าเชื้อพื้นที่ส่วนกลาง ห้องน้ำ ทางเดิน และจุดสัมผัสต่าง ๆ
 3. มีการ พ่นฆ่าเชื้อ และ Big Cleaning อย่างสม่ำเสมอ
 4. ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UVC จากหุ่นยนต์ควบคุมการทำงานด้วยระบบ AI
 5. ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ ของอาคารให้มีความพร้อมอยู่เสมอ
 6. ตรวจวัดอุณหภูมิ บุคคลภายนอก และผู้รับเหมาตกแต่ง ทุกคน และมีการบันทึกประวัติการเข้าออกอาคาร
 7. ทำความสะอาดและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ
 8. ติดตามสถานการณ์ มาตรการของภาครัฐ และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพร้อมปรับเปลี่ยนมาตรการความปลอดภัยตามความเหมาะสม

โกลเด้นแลนด์พร้อมยกระดับรับ New Normal ใหม่ ๆ

ปัจจุบัน บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ โกลเด้นแลนด์ ดูแลอาคารสำนักงานชั้นนำ รวมทั้งสิ้น 5 อาคาร ได้แก่ อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคารสาทรสแควร์ อาคารปาร์คเวนเชอร์ และอาคารโกลเด้นแลนด์ ที่มีพื้นที่รวมกว่า 200,000 ตารางเมตร และมีพนักงานของบริษัทฯ ชั้นนำในหลากหลายธุรกิจใช้บริการมากกว่า 20,000 คน ซึ่งทั้งหมดล้วนดำเนินมาตรการความปลอดภัยภายใต้มาตรฐานเดียวกัน

วิทวัส คุตตะเทพ รองกรรมการผู้จัดการ สายโครงการเชิงพาณิชยกรรม บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ โกลเด้นแลนด์ เปิดเผยว่า

“สำหรับธุรกิจอาคารสำนักงาน ถึงแม้ว่าหลายบริษัทฯ จะปรับตัวตามมาตรการระยะห่างระหว่างบุคคล (Physical Distancing) ของภาครัฐ โดยการปรับให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Work from Home) มากขึ้น แต่รูปแบบการทำงานที่ทำงาน (Work at Office) ยังคงจำเป็นสำหรับการประชุม และการใช้พื้นที่ร่วมกันของพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และช่วยเป็นแรงจูงใจในการทำงาน โดยแต่ละบริษัทฯ จะมีการปรับความยืดหยุ่นในการทำงาน (Work flexibility) มากขึ้น

ทั้งนี้ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563 มียอดผู้เช่าที่มองหาพื้นที่สำนักงานเกรด A ใจกลางเมืองเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาคารที่มีระบบระบายอากาศดี และมีมาตรการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 อย่างเข้มงวด

ขณะเดียวกันผู้เช่าเดิมก็ยังคงต้องการใช้พื้นที่เท่าเดิม เนื่องจากต้องการจัดสรรพื้นที่สำหรับพนักงานต่อตารางเมตรให้มากเพียงพอกับมาตรการระยะห่างระหว่างบุคคล (Physical Distancing) ที่จะกลายเป็น New Normal ใหม่ในอนาคตต่อไป”อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน