นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานคณะกรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด(มหาชนหรือ BAM พร้อมผู้บริหารและพนักงานมอบเงินจำนวน 720,000 บาท เพื่อสนับสนุนการสร้างอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ให้กับโรงพยาบาลด่านขุนทด อำเภอด่าน   ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer