LEO Global Logistics ทำความรู้จักผู้ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลก (สัมภาษณ์พิเศษ)

จากประสบการณ์การพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำมากมายพบว่า แก่นสำคัญของการบริหารธุรกิจให้แข็งแกร่ง คือการส่งต่อพลังด้านบวกจากผู้บริหารสู่พนักงานทุกคน

และนี่เป็นอีกครั้งที่เราสัมผัสได้จากคุณ เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ รองประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะผู้บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หัวเรือใหญ่ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จขององค์กรธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจรชั้นนำของไทยแห่งนี้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ เพื่อเป็นกลจักรสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

บริการคุณภาพ เครือข่าย 190 ประเทศ ทุกจุดหมายทั่วโลก

กว่า 3 ทศวรรษที่ LEO ดำเนินธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ครบวงจร ด้วยศักยภาพในการให้บริการทัดเทียมกับบริษัทระดับนานาชาติ โดยยึดหลักการตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

เราเริ่มต้นเมื่อปี  2534 จากให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล ทั้ง Inbound และ Outbound พร้อมเปิดให้บริการ Direct Weekly Groupage/LCL Services ไปยังเมืองท่าหลัก  ๆ ทั่วโลก จนในปัจจุบันได้พัฒนาและขยายการให้บริการโลจิสติกส์ได้อย่างครบวงจรไปยังทุกจุดหมายปลายทางทั่วโลก ด้วย Network Agencies ใน 190 ประเทศ ครอบคลุมทั่วโลก

โดยการให้บริการธุรกิจโลจิสติกส์อย่างครบวงจรที่ครอบคลุมทั่วโลก หรือ End-to-End Global Logistics Services Provider ของ LEO นั้น ประกอบด้วย

 • Sea freight Service
 • Airfreight Service
 • Moving Oversized/Heavy Lift Cargo/Equipment/Machinery/Components from anywhere to anywhere
 • Inland Transport/Cross – Border Transport with Electronics Seal
 • Warehouse & Distribution Management
 • E- Fulfillment Center & Distribution Services for E-Commerce
 • Customs Clearance at origin/destination
 • Cargo Insurance

และยังเป็น Logistics Service Provider อันดับต้น ๆ ของคนไทยที่ได้การรับรองคุณภาพระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 ซึ่งตอกย้ำความมั่นใจในคุณภาพได้ว่าสามารถส่งมอบบริการได้ตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี

LEO Global Logistics

การันตีคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล

ภายใต้วิสัยทัศน์การเป็น “ผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรชั้นนำของไทย ที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลก โดยมีการเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นบริษัทอันดับหนึ่งในใจของลูกค้าและพนักงาน”

LEO มุ่งมั่นยกระดับการให้บริการด้วยนโยบายคุณภาพ อันประกอบด้วย สร้างความพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ระบบงานที่เป็นเลิศ พนักงานมีคุณภาพ และเป็นองค์กรที่มีความมั่นคง

การันตีด้วยรางวัล Excellent Logistics Management Award (ELMA) ประจำปี 2019 สาขาผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าและบริการดีเด่นประจำปี 2019 (Prime Minister’ s Export Award 2019) ในสาขา Best Service Enterprise Award-Logistics Services

“การชนะเลิศทั้งสองรางวัลในครั้งนี้ ถือเป็นการตอกย้ำความสามารถในการให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรที่มีความเป็นเลิศ และยังสะท้อนภาพการให้บริการที่เปี่ยมประสิทธิภาพ โดยจุดเด่นในการให้บริการที่ทำให้พวกเขาสามารถคว้ารางวัลในครั้งนี้ได้ก็คือ บุคลากรที่มีคุณภาพ ถึงพร้อมด้วยความรู้ความสามารถ รวมทั้งระบบการให้บริการที่เป็นเลิศ ที่สามารถตอบโจทย์ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า”

นอกจากนี้ LEO เป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทในไทยที่ได้ OTI License (Ocean Transport Intermediary) จาก Federal Maritime Commission of USA ทำให้สามารถทำ Service Contract กับสายเรือได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาพันธมิตรในต่างประเทศ และทำให้มี Buying Power และความคล่องตัวในการให้บริการไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา

พัฒนาทุกภาคส่วนเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

Key Success ที่ทำให้ LEO ประสบความสำเร็จ คือการดำเนินตามวิสัยทัศน์นั่นคือ มุ่งเน้นและให้ความสำคัญต่อความต้องการและความพอใจของลูกค้า ด้วยบุคลากรและทีมงานที่มีคุณภาพ”

คุณเกตติวิทย์ กล่าวถึงกุญแจสำคัญที่ทำให้องค์กรเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดด พร้อมอธิบายต่อว่า

“เรายังมี ทีมงานขายที่ใหญ่และเข้มแข็งเป็นอันดับต้น ๆ ของธุรกิจนี้ ทีมงานขายมากกว่า 40 คน สามารถดูแลลูกค้าได้ครอบคลุม ทำให้ มีปริมาณการให้บริการขยายตัวต่อเนื่องในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา โดย Sea Freight มีปริมาณเพิ่มจาก 54,076 ตู้ต่อปี ในปี 2560 เป็น 58,858 ตู้ต่อปี ในปี 2562 และ Air Freight ปริมาณเพิ่มจาก 4,234 ตันต่อปี ในปี 2560 เป็น 5,971 ตันต่อปี ในปี 2562 และเน้นคุณภาพในการให้บริการ โดยการนำระบบต่าง ๆ ที่เป็นมาตรฐานสากล อาทิ ISO 9001 : 2015, Balance Scorecard, KPI มาใช้กับระบบการทำงานและการตรวจสอบ พร้อมประสบการณ์การทำงานกว่า 29 ปี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด”

อีกหนึ่งกุญแจสำคัญที่คุณเกตติวิทย์พูดถึง คือ เน้นการหาพันธมิตรในต่างประเทศ (Overseas Network) เพิ่มมากขึ้น โดยเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ Freight Forwarding Network ชั้นนำของโลก กว่า 10 กลุ่ม

“กลุ่มพันธมิตรและเครือข่ายทางธุรกิจในต่างประเทศกว่า 190 ประเทศนี้ จะช่วยหาลูกค้ามาให้กับบริษัท ดังนั้น LEO จึงสามารถขยายฐานลูกค้าในต่างประเทศโดยการสมัครเป็นสมาชิกของ International Freight Forwarding Networks ชั้นนำของโลกหลาย Network ทั้งในส่วนของ General Cargoes และ Project & Heavy Lift Cargoes ซึ่งสมาชิกของ Networks เหล่านี้ก็สามารถสร้างลูกค้าและรายได้ให้กับบริษัทเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 18-20% ของรายได้ของบริษัท ในแต่ละปี”

ปรับตัวรับ New Normal พร้อมเดินหน้าขยายบริการและฐานลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศ

ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้มีการปรับรูปแบบการทำงานให้สอดรับกับ New Normal ใหม่ ๆ โดยตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงาน และคำนึงถึงความต่อเนื่องในการให้บริการกับลูกค้าของบริษัท

“เราได้กำหนดแผนการทำงานที่จะทำให้บริษัทยังสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องในช่วงสภาวะวิกฤต อาทิ ให้พนักงาน Work from Home พร้อมจัดทีมทำงานในส่วนของ Core Activities ด้าน Customer Service และ Documentation ได้อย่างต่อเนื่องและอิสระต่อกัน มีการวางแผน Action Plan และกำหนดแผนตั้ง Back Up Site ในกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งใส่ใจในส่วนต่าง ๆ อย่างครอบคลุม ตามมาตรการ  Social Distancing เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในการให้บริการของเรา ว่าสามารถดูแลทุกท่านได้อย่างต่อเนื่องเต็มระบบและมีประสิทธิภาพ”

สิ่งที่น่าสนใจของ LEO คือกลยุทธ์การเดินหน้าธุรกิจในอนาคต ซึ่งจากการพูดคุยกับคุณเกตติวิทย์ สรุปได้ดังนี้

 1. ขยายบริการเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
  เช่น ขยายการให้บริการห้องเก็บของให้เช่าขนาดเล็ก (Leo Self Storage) โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มสาขาที่ให้บริการให้ได้อย่างน้อยปีละ 1 สาขา และให้บริการจัดและกระจายสินค้าสำหรับลูกค้าในกลุ่มอีคอมเมิร์ซที่กำลังเติบโตอย่างมาก
 1. ขยายฐานลูกค้าสายเรือสำหรับการรับฝากตู้สินค้าคอนเทนเนอร์
  กำหนดแผนขยายพื้นที่รับฝากเพื่อรองรับจำนวนตู้ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทย่อยคือ YJCD มีธุรกิจให้พื้นที่บริการรับฝากตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ ระยะสั้นและระยะยาว และซ่อมตู้คอนเทนเนอร์ มีความสามารถรองรับตู้ได้ประมาณ 3,500 ตู้
  โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อขยายลานรับฝากตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ โดยตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี เพื่อให้สามารถรองรับตู้สินค้าได้เพิ่มเติมอีกประมาณ 8,000 ตู้
 1. ร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ ASEAN
  โดยมีเป้าหมายเข้าร่วมลงทุนดังกล่าว ทั้งในรูปแบบของการเข้าซื้อกิจการ และ/หรือ การร่วมลงทุน เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ และเป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจการตลอดจนสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และกำไรให้กับบริษัทในอนาคต
 1. พัฒนาระบบขนส่งผ่านแดนไปยังเมียนมา
  LEO Global Logistics วางแผนพัฒนาระบบขนส่งให้ได้มาตรฐานสากลและเพิ่มความปลอดภัยของสินค้าให้มากขึ้น ด้วยระบบ Secured Cross-Border Containerization Service โดยใช้ Electronic Seal หรือ eSeal เพื่อใช้ในการตรวจสอบและติดตามสถานะการขนส่งและความปลอดภัยของสินค้า รวมถึงการลงทุนในอุปกรณ์ที่ช่วยส่งเสริมการขนย้ายสินค้าข้ามแดนโดยรถบรรทุกและรถหัวลาก เช่น การลงทุนในการซื้อและบริหารรถบรรทุกเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าผ่านพรมแดน

ยกระดับคุณภาพ ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัย

จากการพูดคุยถึงกลยุทธ์ที่จะขับเคลื่อนธุรกิจนั้น คุณเกตติวิทย์ ได้กล่าวถึงอีกหนึ่งจุดที่จะเป็นอาวุธสำคัญคือการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะยกระดับการให้บริการให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล

เรามีการพัฒนาอยู่ตลอด และพยายามเป็นผู้สร้างนวัตกรรมในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง พร้อมยกระดับองค์กรเพื่อมอบบริการที่สอดรับกับความต้องการของลูกค้าที่แปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา

โดยศึกษาและลงทุนเพื่อการเปลี่ยนแปลงระบบ  IT และคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผ่านระบบ Web Based บน Cloud System ซึ่งจะเพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงขึ้น รวมถึงลดขั้นตอนการทำงานให้น้อยลง”

นอกจากนี้ ได้นำเสนอแอปพลิเคชัน Book Leoy’ นวัตกรรมที่จะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้า สำหรับการให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการให้บริการที่สอดรับกับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ โดยลูกค้าสามารถ Booking Courier, Sea Export – LCL/FCL, Trucking ได้ทุกวันและตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องเสียเวลาในการส่ง e-mail หรือ โทรแจ้งพนักงานขาย

ไม่เพียงแค่การ Booking เท่านั้น ยังครอบคลุมไปถึงส่วนต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับลูกค้ามากมาย เช่น

 • ตรวจสอบตารางเรือ Online ได้
 • มั่นใจได้ว่าทุก Booking จะได้รับการ Confirm ด้วยการ Guarantee Space
 • ตรวจสอบค่าขนส่งในส่วนของ Courier
 • ชำระเงินผ่าน Bank Transfer หรือผ่านบัตรเครดิตได้
 • มีระบบ Tracking System
 • แจ้ง Notification ให้ลูกค้าทราบถึงสถานะของ Shipment

การที่เราพัฒนา Book Leoy นี้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเรามีการปรับตัวให้ทันสมัย ให้เข้ากับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา เราพยายามสร้าง Value ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นซึ่งแตกต่างจากบริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของคนไทยด้วยกันเอง”

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ กับบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

ปฏิเสธไม่ได้ว่าสภาวะเศรษฐกิจซบเซาในปัจจุบัน ส่งผลกระทบในทุกภาคส่วน แต่ในมุมของคุณเกตติวิทย์มองว่า อุตสาหกรรมการให้บริการโลจิสติกส์สามารถมีส่วนช่วยฟื้นฟูและผลักดันเศรษฐกิจของประเทศได้ ด้วยศักยภาพอันแข็งแกร่ง

อย่างไรก็ดี ภาพรวมอุตสาหกรรมการให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทยปัจจุบันยังเป็นกลุ่มธุรกิจที่ภาครัฐไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าที่ควร โดยยังเน้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้น เนื่องจากไม่ได้เห็นถึงโอกาสที่จะใช้ธุรกิจนี้สร้างรายได้ให้กับประเทศเหมือนธุรกิจบริการอื่น ๆ

ซึ่งในความเป็นจริงธุรกิจนี้เป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทุกประเทศ หากภาครัฐไทยให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง จะสามารถนำรายได้เข้ามาในประเทศได้อย่างมหาศาล

โดยคุณเกตติวิทย์ มั่นใจว่า ประเทศไทยมีศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขันพอที่จะดึงสินค้าที่เป็นสินค้าข้ามแดนและผ่านแดน Transshipment & Transit Cargo จากประเทศเพื่อนบ้านมายังประเทศไทย โดยเฉพาะจากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายประเทศที่มีแผนแม่บทที่ชัดเจนในการผลักดันให้ประเทศตนเองเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของภูมิภาคหรือของโลก (Regional or Global Logistics Hub)

“เราเชื่อว่าธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์เป็นธุรกิจที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบและมีศักยภาพในการแข่งขันที่จะสามารถกำหนดให้เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย อุตสาหกรรมอนาคตของประเทศ และเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างรายได้และการเติบโตของ GDP ของประเทศเหมือนกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และทำให้ธุรกิจนี้เป็นอุตสาหกรรมที่ช่วยสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย โดยใช้ความได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ด้านที่ตั้งของประเทศไทยและเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทางอากาศและทางบกที่สำคัญของภูมิภาคเป็นปัจจัย หลักในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน”

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronline

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer