กทม. ประกาศ ของดกิจกรรมปีใหม่ 2021 ทุกกิจกรรม

ถ้าต้องการจัดต้องขออนุญาตสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร พร้อมเปิดแผนมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดในระหว่างการจัดงานอย่างเคร่งครัด
.
นอกจากนี้ กทม. ยังออกมาตรการต่างๆ เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพิ่มเติมดังนี้

***ปิดโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก ที่เชื่อมโยงกับสมุทรสาคร 14 วัน***
-ปิดโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในเขตใกล้สมุทรสาคร และโรงเรียนที่มีนักเรียนจากสมุทรสาครมาเรียนจำนวนมาก 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 63 ถึง 4 ม.ค. 64 โดยให้จัดการเรียนการสอนเสริมและการเรียนออนไลน์ทดแทน
ส่วนโรงเรียนในเขตอื่นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้อำนวยการโรงเรียน
-ปิดศูนย์เด็กที่มีเด็กจากสมุทรสาครฝากเลี้ยง 14 วัน ส่วนศูนย์อื่นขอความร่วมมือถ้าเป็นไปได้ควรปิดเช่นกัน

โดยเขตที่ใกล้เคียงจังหวัดสมุทรสาครได้แก่ เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน และเขตหนองแขม
——
**สถานที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อทั่วไป ฝ่าฝืนปิดทันที**
-ผับบาร์ สถานบันเทิง และสถานประกอบการคล้ายสถานบันเทิง อนุญาตให้นั่งทาน ฟังดนตรี เท่านั้น ห้ามเต้น เพื่อลดการแออัด และจัดวางโต๊ะห่างกัน อย่างน้อย 1.5 เมตร
-สนามมวย ใส่หน้ากาก 100% ตลอดเวลา เว้นระยะในการนั่งเชียร์มวย
-ตลาด ใส่หน้ากาก 100% มีจุดสแกนเข้าออกชัดเจนเพื่อเก็บข้อมูลผู้เข้าออกตลาด 100%
——-
**สถานที่ยอดนิยมแรงงานต่างด้าว**
-สวนสาธารณะ เปิดให้บริการปกติ และออกกำลังกายได้ตามปกติ แต่ไม่ให้มีการรวมตัวของคนในทุกสวนสาธารณะ
-วัด งดกิจกรรมรวมคน กิจกรรมรวมแรงงานต่างด้าว
-ตลาด เข้าตรวจโรคแรงงานต่างด้าว ที่อยู่ในตลาดกรุงเทพมหานคร 472 แห่งฟรีอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน