ร้านขนมหวาน After You ขาย หุ้น After You Big Lot 66 ล้านหุ้น ให้ BTS ในราคา 660 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 8.1% ของหุ้นทั้งหมด
การขายหุ้นครั้งนี้ เป็นการขายหุ้นจาก กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ และ แม่ทัพ ต. สุวรรณ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และทำให้สัดส่วนในการถือหุ้นเปลี่ยนไป
จากเดิม
กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ
ถือหุ้น 259,669,759 คิดเป็น 31.84% ของหุ้นทั้งหมด 
เหลือเพียง 226,669,759 หุ้น หรือ 27.79% ของหุ้นทั้งหมด
และแม่ทัพ ต. สุวรรณ
จากเดิมถือหุ้น 239,793,750 หุ้น สัดส่วน 29.40%
เหลือ 206,793,750 สัดส่วน 25.35%
Marketeer มองว่าการที่ After You ขายหุ้นให้ BTS จากการมองเห็นโอกาสการขยายธุรกิจจากร้านขนมหวานในห้างสู่ช่องทางใหม่ๆ เช่น รถไฟฟ้า BTS พร้อมกับพลังในการทำธุรกิจที่มากขึ้น
ในปัจจุบัน After You มีสาขา 41 สาขา
ไตรมาส 3/63 ผลประกอบการ After You มีรายได้ 198 ล้านบาท ลดลง 37% จาก ไตรมาส 3/62
กำไรสุทธิ 28 ล้านบาท จากไตรมาส 3/62 ที่มีกำไร 65 ล้านบาท
สำหรับ 9 เดือนแรกของปี 2563
After You มีรายได้ 561 ล้านบาท ลดลง 38% จากช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา ที่มีรายได้ 911 ล้านบาท
กำไรสุทธิ 38 ล้านบาท ลดลง 80% จากกำไรสุทธิ 187 ล้านบาทในช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา


อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน