บริษัทผู้นำระดับโลกด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการบริหารจัดการแบบครบวงจรจากประเทศฝรั่งเศส ผู้นำการบริการด้านอาหารระดับโลก  และเปิดให้บริการในไทยมากว่า 16 ปี ได้เปิดตัวโครงการ “WasteWatch” ที่โซเด็กซ์โซ่ทั่วโลกได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับบริษัท Leanpath กลุ่มผู้นำธุรกิจที่ได้มาตรฐานสูงสุดในการบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมระดับโลก รวมทั้งมุ่งมั่นในการลดขยะอาหารประจำวันในครัวโลก เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันที่ทันสมัย โดยมุ่งมั่นเร่งรณรงค์การลดขยะอาหาร ช่วยสนับสนุนการขจัดความหิวโหยและช่วยลดภาวะโลกร้อน  บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในการลดจำนวนขยะอาหารและการสูญเสียอาหารระหว่างขั้นตอนการผลิตลงถึง 50% ภายในปี พ.ศ. 2568   ปัจจุบัน โซเด็กซ์โซ่  ได้เริ่มนำร่องโครงการ “WasteWatch” นี้ โดยนำไปบริหารจัดการให้กับกลุ่มลูกค้าในหน่วยงานสถานพยาบาลและโรงเรียนนานาชาติชั้นนำในเมืองไทยแล้ว 7 แห่ง ซึ่งนอกจากจะช่วยให้มีการลดปริมาณขยะอาหารในองค์กรของลูกค้าแล้ว ยังเป็นการช่วยสนับสนุนรัฐบาลในการบริหารจัดการเรื่องการสูญเสียอาหาร และลดปริมาณขยะอาหารอย่างยั่งยืน

มีแนวทางในการปฏิบัติในมาตรฐานเดียวกัน ช่วยลดต้นทุนในการผลิตอาหารในแต่ละวัน อาร์โนด์ เบียเลคกิ ประธานบริหาร โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย กล่าวว่า “ความหิวโหยและปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อนในวันนี้ นับเป็นวิกฤตระดับโลกที่เราทุกคนกำลังเผชิญอยู่ ภายใต้การเพิกเฉยต่อขยะอาหารที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวัน ดังนั้นในฐานะที่ โซเด็กซ์โซ่ เป็นผู้นำการบริการด้านอาหารระดับโลก ซึ่งเราได้ตระหนักถึงปัญหาระดับโลกนี้มาตลอดเวลา และวันนี้เราได้เร่งปฏิบัติในการต่อสู้กับขยะอาหารเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติที่กำลังอยู่ในท่ามกลางความหิวโหยทั่วโลก ด้วยการปรับใช้จากโครงการ “WasteWatch” อย่างรวดเร็วสำหรับการบริหารจัดการให้แก่ลูกค้าของโซเด็กซ์โซ่ทั่วโลก ในขณะเดียวกันเรายังมุ่งมั่นในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับลูกค้าและผู้บริโภคที่เราให้บริการ รวมทั้งติดตามขยะอาหารในสถานที่ที่เราให้บริการว่ามีมากน้อยเพียงใด และจะเผยแพร่ตัวเลขเหล่านี้ต่อสาธารณะเพื่อเป็นการกระตุ้นให้การทำงานของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ โซเด็กซ์โซ่ ได้มุ่งมั่นที่จะใช้โปรแกรมจากโครงการนี้เพื่อนำไปใช้ในการบริการจัดการให้กับลูกค้ารายอื่นๆ ในอนาคต”

ด้านเชฟจิรโรจน์  นาวานุเคราะห์ (เชฟป็อบ) National Executive Chef โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย กล่าวว่า “การทำงานของโปรแกรมในโครงการ “WasteWatch” สามารถตอบโจทย์ช่วยเร่งการรณรงค์และจัดการกับขยะอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ แล้วยังสามารถสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านเศรษฐกิจด้านการลดต้นทุน ด้านสิ่งแวดล้อมในการลดภาวะโลกร้อน ด้านสังคมเพื่อช่วยลดจำนวนผู้หิวโหยทั่วโลก และด้านกฎปฏิบัติในธุรกิจที่ช่วยให้ผู้ประกอบการมีแนวทางที่ถูกต้อง และเนื่องจากโครงการ “WasteWatch” นี้เป็นแนวทางการบริการด้านอาหารแนวใหม่ ดังนั้น ทีมเชฟ และนักโภชนาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดงานของโซเด็กซ์โซ่ จึงจำเป็นต้องผ่านการฝึกอบรมและมีการสนับสนุนให้คิดอย่างสร้างสรรค์ตามวิธีที่บริษัทฯ ได้วางแผนการทำงานไว้ และเสิร์ฟอาหารเพื่อลดขยะที่สามารถหลีกเลี่ยงได้  ซึ่งแนวทางการทำงานจาก “WasteWatch”  นี้จะช่วยป้องกันการสูญเสียอาหารโดยเฉลี่ย 50%  ทีมงานของโซเด็กซ์โซ่สามารถเก็บข้อมูลของขยะอาหารในแต่ละวัน  แต่ละครัว ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจน ทำให้ทีมงานเกิดความเข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้การดำเนินงาน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ตามเป้าหมาย เพื่อช่วยลดขยะอาหารที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นขยะอาหารที่เกิดในครัว หรือขยะอาหารจากผู้บริโภคเองก็ตาม”

การลดขยะอาหารโดยการวัด การจัดการ เพื่อควบคุมขยะอาหารในแต่ละมื้อด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจาก Leanpath ผู้นำธุรกิจด้านการบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานสูงสุดระดับโลก

โซเด็กซ์โซ่ ได้วางกลยุทธ์และการดำเนินงานของโครงการ “WasteWatch” ไว้ดังนี้

  • การส่งมอบเป้าหมายการลดขยะอาหารโดยการวัด การจัดการ และการควบคุมขยะอาหาร
  • การมีส่วนร่วมระหว่างเจ้าของธุรกิจและผู้บริโภคผ่านการรายงานข้อมูลของขยะอาหาร
  • การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะพนักงานจะใช้เวลาน้อยลงในการจัดการกับขยะของเสีย
  • ผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมโดยการลดผลกระทบต่อน้ำ พลังงาน และสภาพภูมิอากาศ
  • ลดการซื้ออาหาร และทิ้งอาหารน้อยลง
  • ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ เพราะขยะอินทรีย์จะลดน้อยลง

จะเห็นได้ว่า การลดขยะอาหารนั้นสามารถช่วยกันสนับสนุนได้ทั้งจากผู้ผลิตอาหารและผู้บริโภคอาหาร และเพื่อช่วยลดความหิวโหยของเพื่อนมนุษย์ทั่วโลก ลองหันมาร่วมมือร่วมใจกันเริ่มลงมือตั้งแต่วันนี้ เพื่อทำให้โลกของเราน่าอยู่ด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ได้อย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับ โซเด็กซ์โซ่ 

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2509 โดย มร. ปิแอร์ เบลง โซเด็กซ์โซ่ เป็นผู้นำระดับโลกด้านบริการการบริหารแบบครบวงจร ที่มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องด้วยโซเด็กซ์โซ่เล็งเห็นว่าคุณภาพชีวิตมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลและองค์กร โซเด็กซ์โซ่ให้บริการลูกค้า 100 ล้านคนต่อวัน ใน 64 อาณาเขตทั่วโลก ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน 54 ปี และบริการที่หลากหลายกว่า 100 บริการ ไม่ว่าจะเป็นบริการต้อนรับ บริการรักษาความปลอดภัย บริการทำความสะอาดและบำรุงรักษาอาคาร ตลอดจนบริการด้านอาหาร และการบริหารจัดการอุปกรณ์และอาคาร ความสำเร็จและผลงานที่โดดเด่นของโซเด็กซ์โซ่เกิดจากความมีอิสระขององค์กร รูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืน และความสามารถในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการมีส่วนร่วมของพนักงานของโซเด็กซ์โซ่กว่า 420,000 คนทั่วโลกด้วยอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน