ก่อนจองIPO ไม่กี่วัน หุ้น OR หรือ บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก ประกาศแผนกลยุทธ์ระดมทุนผ่านหุ้น OR ด้วยวัตถุประสงค์หลักคือ นำไปใช้ในการขยายเครือข่ายสถานีบริการน้ำมัน การขยายธุรกิจสำหรับตลาดพาณิชย์ การลงทุนในคลังเก็บผลิตภัณฑ์และศูนย์กระจายสินค้า การขยายเครือข่ายร้านค้าปลีก การลงทุนในธุรกิจต่างประเทศ รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

โดยสัดส่วนแผนการลงทุนหลัง OR ใช้นามสกุลมหาชนอย่างเป็นทางการ
ธุรกิจน้ำมัน 34.6%
ธุรกิจ Non-Oil 28.6%
ธุรกิจต่างประเทศ 21.8%
ธุรกิจอื่น ๆ 15.0%

ผ่านกลยุทธ์หลังเข้าตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วย
1. รักษาความเป็นผู้นำทั้งตลาดค้าปลีกและตลาดพาณิชย์ในประเทศไทย
2. ส่งเสริมการเติบโตด้านฐานรายได้และกำไรของกลุ่ม Non-Oil
3. ต่อยอดความสำเร็จ ความชำนาญ เพื่อการขยายตัวสู่ระดับภูมิภาค และระดับโลก
4. เสริมสร้างศักยภาพ การเติบโตด้วยเทคโนโลยี และ Big Data Analytics
5. ลงทุนครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน บริหารต้นทุนผ่านเทคโนโลยี
6. สร้างคุณค่าและการมีส่วนร่วมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer