“OR” ร่วมกับศิลปินไทยรุ่นใหม่ “PURE LOKUTTRA” ถ่ายทอดเรื่องราวการสร้างโอกาสให้แก่สังคม 2 เรื่องราว ผ่านการดีไซน์ลายบนแก้ว Café Amazon 2 ลาย

  • แก้วเครื่องดื่มร้อน ถ่ายทอดเรื่องราวการส่งต่อโอกาสและการสร้างคุณค่าให้บาริสต้าสูงวัย จากโครงการ Café Amazon for Chance

  • แก้วเครื่องดื่มเย็น ถ่ายทอดเรื่องราวการส่งต่อโอกาสและการสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรไทย จากโครงการจัดหาเมล็ดกาแฟจากชุมชน (Community Coffee Sourcing: CCS) ของ Café Amazon

OR x PURE LOKUTTRA เป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญ “OR ร่วมสร้างโอกาส” ที่ OR สนับสนุนศิลปินคนรุ่นใหม่ที่มีลายเส้นเป็น Signature เฉพาะตัว ให้สร้างงานศิลปะร่วมสมัยบนแก้ว BIO Cup โดยบอกเล่าเรื่องราวการร่วมสร้างโอกาสในมุมมองของศิลปินผ่านลวดลายแก้วกาแฟ ที่สื่อถึงการส่งต่อโอกาสให้กับทุกคน พร้อมให้โอกาสชุมชนและสิ่งแวดล้อม

OR ยึดมั่นในการเป็นองค์กรที่เกื้อกูลสังคม ร่วมสร้างโอกาสเพื่อการเติบโตสำหรับทุกคน โดยอาศัยการประสานพลังแห่งความร่วมมือเพื่อสร้างคุณค่าอย่างเท่าเทียม มุ่งพัฒนาคนให้มีศักยภาพ ลดทอนช่องว่างความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อจะต่อยอดไปสู่การพัฒนาคุณภาพสังคมในอีกระดับ จนไปถึงการพัฒนาประเทศไทยในระยะยาวอย่างยั่งยืน

ภายใต้วิสัยทัศน์ของ OR ที่ว่า “Empowering All toward Inclusive Growth เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน”

เป็นเจ้าของแก้ว OR x PURE LOKUTTRA ลาย “OR ร่วมสร้างโอกาส” ได้ตั้งแต่ วันนี้ – 15 มี.ค. 2565 ที่ Café Amazon ทุกสาขาอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน