2020 ถือเป็นอีกหนึ่งปีที่ยากลำบากจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบทั้งแง่ของการดำเนินชีวิต สุขภาพร่างกาย ไปจนถึงด้านเศรษฐกิจ กระทบไปทุกหย่อมหญ้าไม่เลือกว่าคุณจะเป็นรายใหญ่หรือรายย่อยหรือทำธุรกิจอะไร

หลายคนมักหยิบยกวิกฤตครั้งนี้เทียบกับวิกฤตต้มยำกุ้ง เทียบซับไพรม์ และสิ่งที่เหมือนกันอย่างหนึ่งของทุก ๆ วิกฤต คือ ท้ายที่สุดเราทุกคนจะสามารถผ่านพ้นไปได้ อีกทั้งยังมีคำว่า โอกาส อยู่ในนั้นเสมอ…

ปีแห่งวิกฤต ธนาคารกรุงไทย มองเห็นโอกาสในหลากหลายด้าน

ตลอด 55 ปีที่ผ่านมา… ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ นอกจากการเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจของชาติที่ตอบรับจากนโยบายของภาครัฐพร้อมทั้งอยู่เคียงข้างคนไทยมาทุกวิกฤต

รวมถึงวิกฤตครั้งนี้ ภายใต้หัวเรือใหญ่ ผยง ศรีวณิช CEO คนปัจจุบันของธนาคารกรุงไทย ยึดเอาวิสัยทัศน์ Growing Together for Sustainability “เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน” มาใช้ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์หลากหลายด้านเพื่อพาทุกคนฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน

“โอกาส” ในการวางรากฐานเพื่อพัฒนาสู่สังคมดิจิทัล และการช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในหลากหลายมิติ

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของยุค Digital Disruption… ธนาคารกรุงไทย เปลี่ยนคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงให้เป็น โอกาส ในการขยายขีดความสามารถด้านต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่การทรานส์ฟอร์มองค์กรด้วยดิจิทัล พัฒนานวัตกรรมและบริการทางการเงินใหม่ ๆ ยกตัวอย่าง Krungthai NEXT และ Krungthai Connext ที่ในปัจจุบันมียอดผู้ใช้งานกว่า 10 ล้านราย รวมถึงยังเดินหน้าส่งเสริมสังคมด้านสุขภาพ การแพทย์ การศึกษา ตลอดจนเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ที่เกิดขึ้น

จุดที่น่าสนใจคือ ยุทธศาสตร์ 5 Ecosystems และการบริหารคู่ค้าของลูกค้า X2G2X ที่กรุงไทยยึดภาครัฐเป็นศูนย์กลางและขยายต่อไปยังลูกค้ากลุ่มอื่นด้วยการหาพันธมิตรพร้อมกับสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ

1. การผลักดันนโยบายภาครัฐ – ในช่วงวิกฤตโควิด-19 กรุงไทยถือเป็นกลไกหลักในการผลักดันนโยบายสำคัญต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโครงการ เราไม่ทิ้งกัน เป็นช่องทางลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกว่า 20 ล้านราย โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อให้รัฐสามารถสนับสนุนค่าที่พัก ตั๋วเครื่องบิน ในการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยได้สะดวกขึ้น มียอดลงทะเบียนกว่า 10 ล้านคน

แพลตฟอร์ม ไทยชนะ ระบบลงทะเบียนที่ช่วยบริหารจัดการและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมถึงการพัฒนาโครงการ คนละครึ่ง ช่องทางที่ให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ มีผู้ลงทะเบียนกว่า 15 ล้านคน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโดยภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่มและสินค้าทั่วไป

2. ดิจิทัลเพย์เมนต์ และ ดิจิทัลแพลตฟอร์มต่าง ๆ – เริ่มจาก Krungthai NEXT เวอร์ชั่นใหม่ที่ถูกพัฒนาอยู่บนระบบ Cloud Native ทำให้รองรับการทำธุรกรรมการเงินพร้อมกันในช่วงระยะเวลาเดียวกันมากขึ้นและมีความเสถียรปลอดภัยมากขึ้นด้วย กรุงไทยตั้งเป้าให้ Krungthai NEXT เป็นแอปเดียวที่จะเปลี่ยนให้ชีวิตของลูกค้าและผู้ใช้งานง่ายขึ้น คาดว่าภายในปี 64 จะมีผู้ใช้มากถึง 12 ล้านคน

พัฒนาแอปเป๋าตัง เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงการทำธุรกรรมการเงินแบบดิจิทัลมากขึ้น พัฒนาให้เป็น Open Banking Platform ที่ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีบัญชีของธนาคารกรุงไทยก็สามารถดาวน์โหลดเป๋าตังและทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้ และหน้าที่สำคัญคือการเป็นตัวกลางระหว่างรัฐกับประชาชน (G-Wallet) กระตุ้นเศรษฐกิจโดยกระจายเม็ดเงินสู่ประชาชนด้วยโครงการต่าง ๆ มียอดผู้ใช้งานกว่า 40 ล้านคน

Thailand VRT Application ที่นำเอาเทคโนโลยี Blockchain มาใช้กับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับนักท่องเที่ยว พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อตรวจสอบข้อมูลในใบเสร็จรับเงิน ช่วยให้การคืนภาษีสะดวก ถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้น

e-Court/e-Filing ให้บริการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของสำนักงานศาลยุติธรรม (e-Court) พัฒนาแพลตฟอร์มยื่นและรับคำร้อง ยื่นคำให้การ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ขอคัดถ่ายและดูเอกสารในสำนวนคดีผ่านระบบ (e-Filing)

พันธบัตรดิจิทัล การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นวอลเล็ต สบม. ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม ด้วยเทคโนโลยี Blockchain บนแอปเป๋าตัง เพิ่มความโปร่งใสและเป็นธรรม ลดขั้นตอนต่าง ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

3. พัฒนาระบบการรักษาพยาบาลและสุขภาพ – กรุงไทยยังใช้ Digital Platform พัฒนาระบบ Smart Hospital เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการใช้บริการโรงพยาบาลมากขึ้น ลดการรอคอยของผู้ป่วย อำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้ขึ้นทะเบียนบัตรทอง พัฒนา Health Wallet กระเป๋าตังสุขภาพ บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง

ระบบจองตารางนัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการในโรงพยาบาล สถานพยาบาลและหน่วยบริการจำนวน 346 แห่งในกรุงเทพมหานคร สามารถตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้ง ดูประวัติการใช้สิทธิย้อนหลัง มี QR Health ID ที่ยืนยันตัวตนแทนบัตรประชาชน รวมทั้งชำระค่าบริการส่วนเกินที่อยู่นอกเหนือสิทธิผ่าน Wallet ได้ทันที

4. พัฒนาสถาบันการศึกษา – ด้วย University Application เชื่อมโยงระบบการทำธุรกรรมดิจิทัลของธนาคารกับทุกกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยไว้ในที่เดียว มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์ โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ อาทิ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

5. พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ – พัฒนาระบบการชำระค่าโดยสารให้ทันสมัย ไร้เงินสด รวมถึงระบบการชำระค่าผ่านทางที่ติดตั้งระบบรับชำระเงินด้วย QR Code และเครื่องชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ทั่วประเทศ

• กรุงไทยบัตรเดบิตแมงมุม ร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) รวมความสะดวกสบาย ด้านการใช้จ่ายและการเดินทางในบัตรเดียว

• M-Pass ใช้ผ่านได้ทั้งมอเตอร์เวย์และทางด่วนเชื่อมโยงการให้บริการระหว่างกรมทางหลวงและการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ให้ผู้ใช้รถใช้ถนน

• BMTA Contactless Prepaid บัตรชำระค่าโดยสารประจำทาง ขสมก. แบบไร้เงินสด ใช้จ่ายด้วยวิธีการแตะเพื่อจ่าย (Contactless) เติมเงินในบัตรได้ด้วยตัวเองผ่าน Krungthai NEXT, ATM และสาขา

• สังคมรถไฟยุคใหม่ ไม่ใช้เงินสด ร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทย เพิ่มช่องทางชำระค่าโดยสารผ่านเครื่องชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ชำระค่าโดยสารผ่านบัตรเดบิตกรุงไทย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ด้วยการสแกน QR Code และเพิ่มช่องทางออนไลน์ในการจองบัตรโดยสารเชื่อมต่อการชำระเงินด้วย Krungthai Payment Gateway

‘โอกาส’ ในการยกระดับองค์กรเพื่อ Transform ให้ก้าวทัน Digital Disruption

อนาคตของกรุงไทยด้านดิจิทัลจะถูกขับเคลื่อนไปพร้อมกันบน 2 – Banking Model ได้แก่

แบบเรือบรรทุกเครื่องบิน (Carrier) คือการยกระดับธุรกิจแบบดั้งเดิม เช่น การดูแลธุรกิจสินเชื่อ การเร่งปรับกระบวนการทำงานโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ และต่อยอดธุรกิจจากลูกค้าของคู่ค้าในทุกด้าน

แบบเรือเร็ว (Speed Boat) เป็นแนวทางดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ภายใต้ Perfect Storm ใช้ทำงานแบบ Agile วิเคราะห์ข้อมูลบน Digital Platform ยึดหลัก Fail Fast Learn Fast ล้มได้ลุกเร็ว ไม่หยุดเรียนรู้โอกาสความเป็นไปได้ใหม่ ๆ เป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งบริษัท Infinitas by Krungthai ที่มุ่งเน้นด้าน Innovation & Digital Platform ต่าง ๆ เพื่อเข้าสู่ Open Banking, Virtual Digital Banking Service รวมถึง New Business Model อย่างเต็มรูปแบบ

หรือด้าน CSR อย่างโครงการ ‘กรุงไทยรักชุมชน’ เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยึดหลักการพึ่งพาตัวเองและเพิ่มความรู้ทางด้านการเงิน สนับสนุนให้เข้าถึง Digital Banking ผลักดัน Social Campaign ร้านข้างทางต้องอยู่ข้างกัน ใช้พลังบนโซเชียลเชิญชวนลูกค้า ประชาชนร่วมรีวิวร้านอาหารข้างทาง โพสต์ลง Social Media และติด Hashtag #ร้านข้างทางต้องอยู่ข้างกัน เพื่อช่วยร้านเล็ก ๆ ให้อยู่รอด

และยังมี โครงการ BIOFIN ภายใต้ UNDP ประเทศไทย ที่จับมือธนาคารกรุงไทยและมูลนิธิรักษ์ไทย เปิดโครงการ Koh Tao, Better Together ระดมทุนเพื่อช่วยจ้างงานคนขับเรือท่องเที่ยวขนาดเล็กบนเกาะเต่าที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ขาดรายได้หลักดูแลครอบครัวจากสถานการณ์โควิด-19  โดยใช้การระดมทุนผ่าน QR Code ระบบ e-Donation ของกรุงไทย ซึ่งข้อมูลการบริจาคจะถูกส่งเข้าระบบลดหย่อนภาษีของกรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ

รวมถึงลงพื้นที่ช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการในเกาะเต่า ด้วยมาตรการสนับสนุนสินเชื่อ และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ชวนร้านค้าเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ ในด้านสิ่งแวดล้อมได้ส่งเสริมการสร้างอาชีพให้คนในชุมชนทำความสะอาดและเก็บขยะเพื่อนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มพร้อมรายได้ได้อีกทาง

‘โอกาส’ ก้าวขึ้นสู่ผู้นำด้านการเงิน พิสูจน์จากรางวัลที่ได้รับ

ปีนี้ยังถือเป็นปีแห่งที่สุดของความสำเร็จ ของธนาคารกรุงไทยจนนำมาซึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 19 รางวัลได้แก่

• รางวัล Leadership Achievement Award for Best Managed Bank during COVID-19 in Thailand และรางวัล Best CEO Response to COVID-19 in Thailand จากนิตยสาร The Asian Banker
• รางวัล Bank of the Year 2020 in Thailand จากนิตยสาร The Banker
• รางวัล Best Social Impact Bank -Thailand 2020 จากวารสาร Capital Finance International (CFI)
• รางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2020 สาขาความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Excellence) และ รางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2020 สาขา Thai Digital Champion for Tech Innovation & AI จาก สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
• Krungthai Connext ได้รับรางวัล Best Official Account of the Year และ Krungthai Care ได้รับรางวัล Best Smart Channel in Finance & Insurance จาก LINE THAILAND
• รางวัล ESCO Excellent Financial Supporting Awards จากสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย (Thai ESCO Association)
• รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น และ รางวัลความสามารถในการจัดการวิกฤตโควิด-19 ดีเด่น ประจำปี 2563 จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
• รางวัลนักการเงินแห่งปี ประจำปี 2563 จากวารสารการเงินธนาคาร
• รางวัล SET Awards 2020 Thailand Sustainability Investment (THSI) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• รางวัล Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2563 จากสถาบันไทยพัฒน์
• รางวัล Thailand Top Company Awards 2020 ประเภทอุตสาหกรรมการเงิน และ Product of the Year Awards 2020 ประเภทกลุ่มสินค้าและบริการ Application ทางการเงิน ผลิตภัณฑ์ Krungthai NEXT จากนิตยสาร Business+
• รางวัล ธนาคารรัฐด้านนวัตกรรมเทคโนโลยียอดนิยม จากสยามรัฐ
• รางวัลนักธุรกิจแห่งปี ประจำปี 2563 จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

“จะเห็นได้ว่าเป้าหมายสูงสุดของ ธนาคารกรุงไทย นอกจากจะมุ่งพัฒนาองค์กร บริการ และผลิตภัณฑ์ทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยี เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนผ่านของยุคดิสรัปชั่น ในโอกาสที่ธนาคารกรุงไทยอายุครบ 55 ปี ธนาคารกรุงไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะอยู่เคียงข้างกับสังคมไทย สนับสนุนผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่รายย่อย และเอสเอ็มอี โดยกรุงไทยเคียงข้างไทย สู่ความความยั่งยืน ไม่ว่าในยามวิกฤตหรือช่วงเวลาแห่งความสุขนั่นเอง”อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน