Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) สถาบันสอนบริหารธุรกิจแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองคุณภาพระดับสากลจาก AACSB และ EQUIS ได้ปรับปรุงพื้นที่ในอาคารศศปาฐศาลาชั้น 1 และ ชั้น 2 ให้มีพื้นที่ใช้สอยตอบโจทย์เทรนด์การศึกษาใหม่ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกัน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้ง่าย ซึ่งการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากนิสิตเก่าศศินทร์ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

ศาสตราจารย์ ดร. เอียน เฟนวิค ผู้อำนวยการ Sasin School of Management กล่าวว่า “การปรับปรุงพื้นที่อาคารครั้งนี้ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าศศินทร์กำลังเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน เพื่อตอบโจทย์เทรนด์อนาคตของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยไม่หยุดยั้ง การศึกษากำลังจะเปลี่ยนไปเป็นแบบ Blended learning ที่การเรียนออนไลน์จะช่วยเสริมการเรียนแบบ Face to Face  ในขณะที่การศึกษาเพิ่มเติมด้วยตัวเองและการทำงานเป็นกลุ่ม แบบ action learning ก็จะมาเติมเต็มเรื่องการนำสิ่งที่เรียนไปใช้จริง นอกจากนั้น เรายังให้ความสำคัญกับการปลูกฝังแนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) ทั้งหมดนี้เป็นหัวใจของ Gen S หรือ Generation Sasin ผู้นำที่สามารถจะสร้างอิมแพค ‘for a better, smarter, sustainable word’ ได้ในอนาคต ตามความมุ่งหวังของเรา”

สำหรับพื้นที่ปรับปรุงใหม่นี้ประกอบด้วย Royal Hall Exhibition, ห้องประชุมบัญชา ล่ำซำ,  เติมศักดิ์ กฤษณามระ ฮอลล์, Speakers’ Corner, Workshops และ Sustainability & Entrepreneurship Center (SEC) หรือ ศูนย์บริหารจัดการความยั่งยืนและส่งเสริมผู้ประกอบการแห่งศศินทร์ นอกจากนี้ ยังมี Sasa Commons (by FOODLAB) และ Café Doitung เปิดบริการในพื้นที่ ซึ่งหลังจากพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 22 มีนาคมแล้ว ก็จะมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานเสวนา อีเวนต์ ที่เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วม โดยสามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของศศินทร์ ได้ที่ sasin.eduอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน