บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT” ผู้นำบริการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรรายแรกของประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน ตลอดจนมุ่งพัฒนาการดำเนินงานในทุกด้านเพื่อร่วมสร้างสังคมที่ยั่งยืน โดยล่าสุด FPT ได้ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการ “ร่วมเติมโลหิตให้เต็ม” ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องและสำรองปริมาณโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการในการรักษาผู้ป่วย รวมถึงเพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง

ในกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งล่าสุดซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคมที่ผ่านมานี้ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สามารถจัดหาโลหิตได้จำนวนทั้งสิ้น 217,350 ซีซี โดย FPT จะยังคงเดินหน้าผลักดันโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกไตรมาส และจะจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งถัดไปในเดือนมิถุนายน 2564

นอกจากนี้ FPT ยังได้จัดเตรียมพื้นที่ภายในงานให้กับมูลนิธิบางกอกโพสต์ และศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนทุ่งสองห้อง ซึ่งดำเนินการภายใต้มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนให้มาร่วมกันทำความดี และสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมในรูปแบบที่หลากหลายอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน