จากเหตุการณ์โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพฯ งดรับการตรวจหาโควิด-19 จากการขาดแคลนเตียงผู้ป่วย หลายคนอาจสงสัยว่าในกรุงเทพฯ และภาคอื่น ๆ ทั่วไทย โรงพยาบาลเอกชนมีเตียงผู้ป่วยเท่าไร

จากการเก็บข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ในประเทศไทยมีโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนทั้งสิ้น 347 แห่ง

เป็นโรงพยาบาลและสถานพยาบาลขนาดเล็ก ที่มีเตียงน้อยกว่า 31 เตียง 83 แห่ง

โรงพยาบาลและสถานพยาบาลที่มีเตียง 31-50 เตียง 46 แห่ง

โรงพยาบาลและสถานพยาบาล ที่มีเตียงน้อยกว่า 51-100 เตียง 100 แห่ง

โรงพยาบาลและสถานพยาบาล ที่มีเตียงมากกว่า 100 เตียง 83 แห่ง

โดยกรุงเทพฯ เป็นจังหวัดที่มีโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนมากถึง 105 แห่ง และเตียงรองรับผู้ป่วยมากที่สุด

มีเตียงผู้ป่วยไม่รวมเตียงผ่าตัด เตียงคลอด เตียงผู้ป่วยสังเกตอาการ และเตียงผู้ป่วยหนักทุกประเภทรวมกันมากถึง 14,686 เตียง เลยทีเดียว

ส่วนภาคที่มีเตียงโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนน้อยที่สุดคือภาคใต้ มีเตียงเพียง 2,700 เตียงเท่านั้นอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน