คณะกรรมการแสนสิริมีมติทุ่มเงิน 1,654 ล้านบาท ซื้อหุ้นในบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปติตอล จำกัด (มหาชน) หรือ XSpring  บริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ บริหารสินทรัพย์ สินทรัพย์ดิจิทัล และการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ที่น่าสนใจทั้งไทยและต่างประเทศ

 

การลงทุนของแสนสิริครั้งนี้เป็นการซื้อหุ้นจำนวนกว่า 403 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.10 บาท คิดเป็นสัดส่วน 15% ของทุนชำระแล้ว

การซื้อหุ้นของแสนสิริเป็นการซื้อในรูปแบบ Private Placement หรือเสนอขายและจัดสรรแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด

 

การซื้อหุ้น XSpring ในครั้งนี้ แสนสิริต้องการขยายธุรกิจการลงทุนของบริษัท โดยเข้าลงทุนในธุรกิจด้านการเงินและหลักทรัพย์

 

โดย Xpring เดิมชื่อบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) ที่เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปติตอล จำกัด (มหาชน) เมื่อธันวาคม 2563

และมีการคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเดือนธันวาคม 2563 เช่นกัน

 

ปัจจุบันประกอบธุรกิจการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ที่น่าสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อมุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุน โดยแบ่งเป็นการลงทุนระยะยาว และปานกลางรวมถึงการบริหารสภาพคล่องระยะสั้น

 

ส่วนการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์อื่น ๆ อันได้แก่ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ทำผ่านบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด ที่มีชื่อเดิมว่าบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนโดยกรุงไทย ซีมิโก้มีใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากกระทรวงการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 

Xpring ยังมีธุรกิจหลักทรัพย์ในกลุ่ม CLMV ในลาวและเมียนมา และธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ภายใต้บริษัทบริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด ประกอบธุรกิจรับซื้อ รับโอน และรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน

รวมถึงธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ภายใต้บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

 

ทั้งนี้รายได้ของ Xpring ในช่วงสามปีที่ผ่านมา มีรายได้ดังนี้

2561    30.22 ล้านบาท ขาดทุน 195.84 ล้านบาท

2562    138.70 ล้านบาท กำไร 81.33 ล้านบาท

2563    56.97 ล้านบาท ขาดทุน 16.62 ล้านบาท

 

 

อ้างอิงจดหมายแจ้งตลาดหลักทรัพย์

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน