หลังจาก GULF ประกาศเข้าซื้อหุ้น INTUCH ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อ 19 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา

การเข้าซื้อหุ้น INTUCH ของ GULF มีเป้าหมายคือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน INTUCH เพื่อใช้สิทธิ์  Chain Principle ในการซื้อหุ้น ADVANCE ด้วย

 

วันนี้ GULF แจ้งกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงความพร้อมในการทำคำเสนอหลักทรัพย์ INTUCH และ ADVANCE โดยจะยื่นเอกสารคำเสนอกับตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 28 มิถุนายน 2564

และเริ่มทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH และ ADVANCE พร้อมกันในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 (รายละเอียดคำเสนอ)

การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH และ ADVANCE ของ GULF จะซื้อหุ้น INTUCH ในราคาหุ้นละ 65 บาท  ทำคำเสนอซื้อ 2,600,900,068 หุ้น

และ ADVACNE ในราคาหุ้นละไม่เกิน 120.93 บาท ทำคำเสนอซื้อ 2,974,859,290 หุ้น

ซึ่งราคาหุ้น ADVANCE เป็นการคำนวณตามหลัก Chain Principle

 

ทั้งนี้ สินทรัพย์รวม และกำไรของ INTOUCH และ ADVANCE สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

INTOUCH  

สินทรัพย์รวม 55,321.53 ล้านบาท

หนี้สินรวม 12,814.21 ล้านบาท

กำไรสุทธิเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้น 10,967.87 ล้านบาท

 

ADVANCE

สินทรัพย์รวม 363,733.31 ล้านบาท

หนี้สินรวม 292,075.99 ล้านบาท

กำไรสุทธิเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้น  27,322.06 ล้านบาท

 ติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online