วุฒิภูมิ จุฬางกูร CEO สายการบินนกแอร์ เพิ่งประกาศว่าภายใต้แผนฟื้นฟู 5 ปีที่เตรียมไว้เพื่อให้นกแอร์บินต่อไปได้อย่างเข้มแข็งนั้น นกแอร์ต้องปรับโฉมครั้งใหญ่
.
จากการเป็นสายการบิน Low Cost ก้าวสู่การเป็น Premium Airline และฟูลเซอร์วิส
 
แต่เมื่อเช้านี้ (1 ก.ย.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท. ประกาศขึ้นเครื่องหมาย SP หุ้นบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK ในการซื้อขาย
 
เนื่องจาก ตลท. อยู่ระหว่างพิจารณาว่าบริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนกรณีส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ โดยจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ หรือภายในวันที่ 9 กันยายน 2564
 
ตลท. ยังแจ้งอีกว่า ขึ้นเครื่องหมาย SP และ NP ในหุ้น NOK โดยขึ้นเครื่องหมาย SP ในวันที่ 1 ก.ย. และขึ้นเครื่องหมาย NP ในวันที่ 2 ก.ย. เนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2563 ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้
.
สำหรับรายงานผลประกอบการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563 โดยงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2563 จำนวน 7,295.86 ล้านบาท
.
แบ่งเป็นผลขาดทุนของบริษัทใหญ่จำนวน 7,895.49 ล้านบาท และผลกำไรจากส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 599.63 ล้านบาท
.
เมื่อพิจารณาถึงผลขาดทุนเฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทจำนวน 7,895.49 ล้านบาท มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 5,967.15 ล้านบาท หรือมีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 309.45
.
โดยบริษัทฯมีรายได้จากการดำเนินงานรวม 6,735.39 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 66.27 จากปีก่อน  สาเหตุหลัก ๆ ของการขาดทุน มาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ทำให้จำนวนผู้โดยสารและจำนวนเที่ยวบินลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
 
และการแจ้งเลิกกิจการของบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด (บริษัทย่อย) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 อันเป็นผลทำให้บริษัทรับรู้ผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่ขาดทุนต่อเนื่อง ต้องคอยลุ้นผลของวันที่ 9 ก.ย. กันต่อไป
 
ส่วนวันที่ 1 ก.ย. นี้ นกแอร์ประกาศ บินชัวร์ ไม่มีเท ในหลายเส้นทางจากดอนเมืองแน่นอน
 –


อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน