ในวันที่เราทำงานที่บ้าน เรียนที่บ้าน ไปไหนก็รีบกลับบ้าน เพราะกิจกรรมนอกบ้านที่เราทำได้ถูกจำกัดเพราะโควิด-19

เมื่อเราไม่ค่อยได้เดินทางไปไหน เราก็ใช้บริการรถไฟฟ้า ทั้ง BTS MRT และ Airport Rail Link ซึ่งเป็น 3 ขนส่งสาธารณะที่ให้เราเดินทางได้รวดเร็วกว่าขนส่งอื่น ๆ น้อยลงตามมา

แล้วรถไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ประจำในแต่ละช่วงเวลามีผู้ใช้บริการมากแค่ไหน

(ในตารางเราขอเลือกช่วงเวลาเปรียบเทียบต้นปี กลางปี และปลายปี แต่จะอธิบายให้เห็นภาพตามช่วงเวลาในบรรทัดต่อไป)

เริ่มจากเดือนมกราคม 2563 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เริ่มพบผู้ติดเชื้อ แต่ยังไม่มีการแพร่ระบาดในวงกว้างในเวลานั้นผู้คนเดินทางไปทำงาน ไปเรียน ทำกิจกรรมนอกบ้านในวิถีชีวิตแบบเดิม ๆ ทั่ว ๆ ไป

ยอดการเดินทางของ BTS ในช่วงเวลานั้น ทั้งสามผู้ให้บริการรถไฟฟ้ามีผู้ใช้รวมกันมากกว่า 1.25 ล้านราย

BTS มีผู้ใช้บริการในสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้าต่อวัน

และเมื่อรัฐบาลประกาศมาตรการฉุกเฉินปลายเดือนมีนาคม 2563 ยอดการใช้บริการรถไฟฟ้าเฉลี่ยต่อวันในเดือนเมษายน 2563 ลดลงในจุดต่ำสุดนับตั้งแต่โควิด-19 ระบาดในประเทศไทย

ในเวลานั้นรถไฟฟ้า BTS มีผู้โดยสารเฉลี่ยเหลือเพียง 144,749 เที่ยวต่อวัน

MRT มีผู้โดยสารเฉลี่ย 82,732 ต่อวัน

Airport Rail Link 12,628 ต่อวัน

ตัดมาเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นช่วงเวลาที่ทุกอย่างเริ่มกลับมาอีกครั้ง โรงเรียนกลับมาเปิดการสอนในโรงเรียน คนทำงานเปลี่ยนจาก WFH เป็นกลับไปทำงานในออฟฟิศแบบปกติ ผู้คนเดินทางไปมาหาสู่ทำกิจกรรมกันในวิถีชีวิตที่เริ่มไปไหนมาไหนสะดวกสบาย

ในช่วงเวลานั้นผู้โดยสารรถไฟฟ้าเริ่มกลับใช้บริการเพิ่มขึ้นอีกครั้ง

และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกเดือนไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 ที่มีผู้ใช้บริการเฉลี่ยรวมกันต่อเดือนสูงที่สุดหลังจากประกาศมาตรการฉุกเฉินในปลายเดือนมีนาคม 2563

เดือนพฤศจิกายนมีผู้โดยสารทั้งสามรถไฟฟ้ารวมกันถึง 946,613 เที่ยวต่อวันโดยเฉลี่ย

แบ่งเป็น

BTS 576,280 เที่ยวต่อวัน

MRT 322,475 เที่ยวต่อวัน

Airport Rail Link 47,858 เที่ยวต่อวัน

ก่อนที่จะเริ่มลดลงในเดือนธันวาคม 2563 เดือนที่โควิด-19 ระลอก 2 เริ่มระบาด

และต่อเนื่องมาจนถึงเดือนมกราคม 2564

เมื่อโควิดระลอก 2 เริ่มเบาบาง การเดินทางด้วยรถไฟฟ้าก็กระเตื้องอีกครั้ง ในเดือนมีนาคม 2564 ที่มีการเดินทางผ่านเพิ่มขึ้นทั้งหมด

โดย BTS มีการเดินทางเป็น 537,567 เที่ยวต่อวัน

MRT 284,767 เที่ยวต่อวัน

Airport Rail Link 41,225 เที่ยวต่อวัน

จนเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้โดยสารใช้บริการลดลงรวมกันเหลือ 251,686 เที่ยวเท่านั้นอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน