ทิศทาง นักท่องเที่ยวต่างชาติ ปี 2560 นี้ ยังมีทิศทางที่ดี แม้ในช่วงต้นปีสถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้ อาจจะส่งผลกระทบต่อการเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวทางภาคใต้บางแห่ง แต่สถานการณ์น้ำท่วมเป็นเพียงสถานการณ์ระยะสั้น ขณะที่ในช่วงไตรมาสแรกของปี อาจจะยังเห็นภาพการชะลอตัวของนักท่องเที่ยวจีนในกลุ่มที่เดินทางมากับบริษัทนำเที่ยวก็ตาม แต่สถานการณ์เริ่มทยอยดีขึ้นตามลำดับ นอกจากนี้ การทำตลาดที่เข้มข้นของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และปัจจัยหนุนต่อเนื่องยังมาจากการที่หลายสายการบินต่างชาติให้ความสนใจที่จะขยายเส้นทางการบินและเพิ่มปริมาณเที่ยวบินมายังประเทศไทย ขณะที่ตลาดนักท่องเที่ยวจากชาติอื่นยังมีแนวโน้มที่ดี

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า หากไม่เกิดเหตุการณ์อันจะมากระทบต่อความต่อเนื่องของการเดินทางท่องเที่ยว ในปี 2560 นี้ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางท่องเที่ยวในไทยจะอยู่ที่ประมาณ 33.50-34.15 ล้านคน หรือเติบโตร้อยละ 2.8-4.8 ชะลอลงจากที่เติบโตร้อยละ 8.9 ในปี 2559

ขณะที่คาดว่ารายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวคิดเป็นมูลค่าประมาณ 1.76-1.79 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3-9.1 จากที่คาดว่าจะเติบโตประมาณร้อยละ 12.6 ในปี 2559

ในปี 2559 ที่ผ่านมา ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยยังคงเติบโตได้ดี แม้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยต้องเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยหลายประการ โดยหนึ่งในปัจจัยท้าทาย คือการจัดระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญ ซึ่งส่งผลทำให้ตลาดนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมากับบริษัทนำเที่ยวลดจำนวนลง อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยไตรมาสสุดท้ายของปีเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจากยุโรปและในหลายประเทศ ประกอบกับรัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวระยะสั้น 3 เดือน (วันที่ 1 ธันวาคม 2559 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560)

โดยเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า และมาตรการปรับลดค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival) ซึ่งช่วยกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวระยะใกล้ได้ระดับหนึ่ง ทำให้ทั้งปี 2559 นักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยมีจำนวนประมาณ 32.58 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 8.9 จากปี 2558 (ตัวเลขประมาณการเบื้องต้นของกรมการท่องเที่ยว)

ตลาด นักท่องเที่ยวต่างชาติ ปี 2560 : ยังมีแนวโน้มสดใส…คาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยจะมีจำนวน 33.50-34.15 ล้านคน

 

ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยในปี 2560 ยังมีทิศทางที่ดี แม้ในช่วงต้นปีสถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้ อาจจะส่งผลกระทบต่อการเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวทางภาคใต้บางแห่ง ประกอบกับอาจจะยังเห็นภาพของการชะลอตัวลงบ้างในกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมากับบริษัทนำเที่ยวจากผลของการจัดระเบียบธุรกิจนำเที่ยว แต่สถานการณ์น้ำท่วมเป็นเพียงสถานการณ์ระยะสั้น อีกทั้งผลจากการเร่งแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวจีน น่าจะทำให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ทยอยปรับตัวดีขึ้น และการจัดระเบียบทัวร์ของทางการในครั้งนี้จะช่วยทำให้การท่องเที่ยวของไทยในระยะยาวมีคุณภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ การทำตลาดที่เข้มข้นของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและปัจจัยหนุนต่อเนื่องยังมาจากการที่หลายสายการบินต่างชาติให้ความสนใจที่จะขยายเส้นทางการบินและเพิ่มปริมาณเที่ยวบินมายังประเทศไทย (จากรายงานของการท่าอากาศยาน พบว่า ในปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมา จำนวนเที่ยวบินต่างประเทศที่บินเข้ามาในไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2 จากปีงบประมาณ 2558) โดยเฉพาะในระยะหลังสายการบินต้นทุนต่ำระยะไกลได้ขยายเส้นทางมาประเทศไทยมากขึ้น การเดินทางที่ถูกลงจะช่วยหนุนการเติบโตของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

อีกทั้งตลาดนักท่องเที่ยวหลายชาติยังมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติอาเซียน ซึ่งภาครัฐมีนโยบายในการที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนร่วมกัน ตลาดนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรปที่ยังมีแนวโน้มสดใสทั้งนักท่องเที่ยวจากตลาดหลักๆ อย่างอังกฤษ เยอรมนี หรือฝรั่งเศส

ขณะที่ตลาดนักท่องเที่ยวจากยุโรปที่น่าสนใจ คือ ตลาดนักท่องเที่ยวรัสเซียที่กลับมาฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในปีที่ผ่านมา และคาดว่าในปี 2560 นี้ จำนวนนักท่องเที่ยวรัสเซียอาจจะกลับมาติดอันดับ 1 ใน 3 ของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาสูงสุด เหมือนในปี 2557 ด้วยแนวโน้มเศรษฐกิจรัสเซียที่คาดว่าจะกลับมาเติบโตเป็นบวกในปี 2560 เช่นเดียวกับค่าเงินรูเบิลมีแนวโน้มดีขึ้นหลังจากที่อ่อนค่าลงอย่างแรง

นอกจากนี้ตลาดนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นตลาดที่น่าจะเติบโตดี เห็นได้ว่าในปี 2559 ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคนี้ มีอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 13.2 จากปี 2558 ซึ่งนับเป็นอัตราการเติบโตที่สูงกว่าการเติบโตของตลาดรวม โดยตลาดที่น่าสนใจในภูมิภาคนี้จะเป็นนักท่องเที่ยวจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และนักท่องเที่ยวจากอิหร่าน โดยคาดว่านักท่องเที่ยวจากอิหร่านจะกลับมาเป็นตลาดสำคัญ 1 ใน 3 อันดับแรกของนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคตะวันออกกลาง ภายหลังจากที่มีการเปิดเส้นทางการบินทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวอิหร่านนี้มีอัตราการเติบโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20.0 ในปี 2559 ที่ผ่านมา

จากบรรยากาศข้างต้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในปี 2560 นี้ นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยจะมีจำนวนประมาณ 33.50-34.15 ล้านคน หรือเติบโตประมาณร้อยละ 2.8-4.8 ชะลอลงจากที่เติบโตที่ร้อยละ 8.9 ในปี 2559 อย่างไรก็ตามการเติบโตของตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติยังมีความเสี่ยงที่ต้องติดตาม ทั้งปัจจัยด้านมหภาคอย่างทิศทางเศรษฐกิจและค่าเงินของตลาดนักท่องเที่ยวที่สำคัญนโยบายการดึงดูดนักท่องเที่ยวของแต่ละประเทศ และปัจจัยด้านจุลภาคอย่างการแข่งขันกันทำตลาดในธุรกิจท่องเที่ยวที่จะมีผลต่อจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว เป็นต้น

นอกจากนี้ ในปี 2560 นี้ จะเป็นปีแห่งประวัติศาสตร์ของไทย ทางภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงจะต้องมีการวางแผนประชาสัมพันธ์ในกำหนดตารางเวลาให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแผนที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวล่วงหน้า พร้อมกับสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ในวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งหากมีการวางแผนบริหารจัดการที่ดีจะทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยต่อเนื่อง

รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยคาดอยู่ที่ประมาณ 1.76-1.79 ล้านล้านบาท…ภาครัฐดันไทยเป็นศูนย์กลางการเดินทางการท่องเที่ยวในอาเซียน เพิ่มรายได้พร้อมกระจายเม็ดเงินลงสู่ห่วงโซ่ของธุรกิจไทยมากขึ้น

 

ในด้านของรายได้จาก นักท่องเที่ยวต่างชาติปี 2560 นี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่ารายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวคิดเป็นมูลค่าประมาณ 1.76-1.79 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3-9.1 จากที่คาดว่าจะเติบโตประมาณร้อยละ 12.6 ในปี 2559

ทั้งนี้การท่องเที่ยวนอกจากเม็ดเงินจะกระจายลงไปในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวโดยตรงอย่างธุรกิจโรงแรมและที่พัก ธุรกิจร้านค้าสินค้าประเภทต่างๆ ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจโลจิสติกส์ เป็นต้น การเพิ่มกิจกรรมใหม่ๆ ลงในผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวยังช่วยเพิ่มรายได้ลงไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทางอ้อมมากขึ้นเช่นกัน โดยในปี 2560 นี้ หน่วยงานภาครัฐมีนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในอาเซียน โดยมีการวางเป้าหมายลงไปยังผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว 5 ประเภท ได้แก่ การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical & Wellness) การเป็นศูนย์กลางการจัดงานแต่งงาน (Wedding & Romance) การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางน้ำ (Maritime Tourism) และการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน (ASEAN Connect)

Customer Segmentation

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เห็นว่า การที่ภาครัฐมีแผนที่จะผลักดันการท่องเที่ยวใหม่ เป็นโอกาสของภาคธุรกิจไทยที่อยู่ในห่วงโซ่ของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวนั้น โดยภาคธุรกิจที่มีความพร้อม หรือต้องการจับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่อาจจะต้องมีการปรับแผนธุรกิจขับคลื่อนไปพร้อมกันเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากนโยบายดังกล่าว อาทิ ในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและที่พัก อาจจะมีการปรับกลยุทธ์การตลาดและการบริการเพิ่มตามกลุ่มลูกค้าใหม่(Customer Segmentation) อาทิ กลุ่มนักกีฬา ที่อาจจะต้องมีสถานที่ฝึกซ้อมหรือออกกำลังกายที่ได้มาตรฐานการบริการด้านอาหารที่มีความหลากหลายที่สอดคล้องกับกลุ่มนักกีฬา ในส่วนของธุรกิจบริษัทนำเที่ยวควรจะเพิ่มการตลาดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อจับตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และธุรกิจรับจัดงานอาจจะต้องหาเครือข่ายพันธมิตรในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว เช่น โรงแรม และบริษัทนำเที่ยว เป็นต้น

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronline

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน