จากการที่รัฐบาลได้วางนโยบายให้ภาครัฐร่วมมือกับภาคเอกชนและประชาชนในรูปแบบ ประชารัฐ เพื่อดำเนินโครงการยกระดับการกินดีอยู่ดีของชาวไทย ห้างค้าปลีกชั้นนำอย่าง เทสโก้ โลตัส ได้นำนโยบายจากห้องประชุมลงพื้นที่จริง จนประสบความสำเร็จกับ “22 โครงการ เทสโก้ โลตัส ประชารัฐร่วมใจ” สร้างรายได้เพิ่มและความเป็นอยู่ที่ดีให้ชาวไทยกว่า 2,500 ครอบครัวใน 20 จังหวัดทั่วประเทศ

ประชารัฐ ฉบับ เทสโก้ โลตัส

จากแนวคิด สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

22 โครงการ เทสโก้ โลตัส ประชารัฐร่วมใจ เป็นโมเดลการสร้างรายได้และพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชน โดยเป็นประสานพลังระหว่างภาครัฐที่เข้ามาช่วยให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ผลิต และมี เทสโก้ โลตัส ซึ่งเข้ามาช่วยวางแผนการผลิต การพัฒนาคุณภาพ และรับซื้อสินค้าเกษตรและสินค้า ชุมชนไปจำหน่าย จนสร้างรายได้ให้เกษตรกรและผู้ผลิตอย่างเป็นกอบเป็นกำ และนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เช่น ช่วยให้ชาวนาทุ่งกุลาปลูกผักบุ้งในฤดูที่ทำนาไม่ได้ และ เทสโก้ โลตัส รับซื้อผักบุ้งไปขายในสาขาทั่วภาคอีสาน สร้างรายได้เสริมให้ชาวนากว่า 5 ,000 บาทต่อรอบการเพาะปลูก

ความสำเร็จที่เกิดขึ้นยังทำให้ ซีอีโอของ เทสโก้ โลตัส “จอห์น คริสตี้” วางแผนเดินหน้าสานต่อโครงการประชารัฐ รวมถึงขยายขนาดโครงการที่มีอยู่ ให้มีความเข้มข้นและเกิดการรวมกลุ่มในวงกว้างขึ้น ทั้งระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และภูมิภาค เพื่อสร้างเครือข่ายเกษตรกรและผู้ประกอบการที่เข้มแข็ง ซึ่งจะช่วยสร้างพลังขับเคลื่อนให้ภาคเศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน