ราชกิจจานุเบกษาประกาศ มาตรการคลายล็อกดาวน์ในพื้นที่สีแดงเข้ม เริ่ม 1 ตุลาคม 2564

ประกอบด้วย

1. เลื่อนเวลาเคอร์ฟิว งดออกจากบ้านจากเวลา 3 ทุ่ม เป็น 4 ทุ่ม-ตี 4 เริ่ม 1 ตุลาคม 2564-15 ตุลาคม 2564

2. ร้านอาหารและเครื่องดื่ม สามารถแสดงดนตรีได้ แต่ผู้แสดงไม่เกิน 5 คน เว้นระยะห่างและงดการติดต่อสัมผัสผู้ใช้บริการ และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้นนักร้อง นักแสดง นักดนตรีประเภทเป่า ที่สามารถถอดหน้ากากอนามัยช่วงที่แสดงได้

และยังคงอนุญาตนั่งรับประทานในร้านได้ไม่เกิน 3 ทุ่ม ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน และจำกัดผู้นั่งรับประทาน ห้ามเกิน 50% ในร้านอาหารห้องแอร์ และห้ามเกิน 75% ในร้านอาหารที่มีอากาศถ่ายเทดี

3. ร้านสะดวกซื้อที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง อนุญาตให้เปิดได้เฉพาะเวลา ตี 4 – 3 ทุ่ม ตลาดสด ตลาดนัดที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค สามารถเปิดได้ตามเวลาปกติ ถึง 3 ทุ่ม

4. โรงหนัง เปิดได้ไม่เกิน 3 ทุ่ม จำกัดผู้ใช้บริการไม่เกิน 50% ของความจุที่นั่ง และจัดให้มีการเว้นระยะที่นั่ง

5. สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย ร้านทำเล็บ ร้านสัก เปิดได้ถึง 3 ทุ่ม และร้านสักจะให้บริการเฉพาะผู้มีหลักฐานฉีดวัคซีนครบ หรือผู้ที่มีผลตรวจยืนยันไม่ติดเชื้อระยะเวลา 72 ชม. ก่อนใช้บริการ เท่านั้น

6. ร้านนวด สปา สามารถเปิดได้ถึง 3 ทุ่ม และให้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมง กับผู้ใช้บริการนัดหมายเท่านั้น และงดให้บริการอบตัว อบสมุนไพร และอบไอน้ำ นอกจากนี้ ผู้ที่ใช้บริการวารีบำบัดต้องแสดงหลักฐานฉีดวัคซีนครบ หรือผลตรวจโควิดในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชม. ก่อนรับบริการ

7. สวนสาธารณะ ลานกีฬา สนามกีฬา สระว่ายน้ำ สถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้งหรือในร่มที่อากาศถ่ายเทดี

และฟิตเนสที่อยู่ในห้องแอร์ เปิดให้บริการได้ถึง 3 ทุ่ม  ยกเว้นฟิตเนสในห้องแอร์ห้ามให้บริการอบตัว อบไอน้ำ

8. โรงเรียน และสถาบันการศึกษาทุกประเภทสามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือทำกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากได้ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้พิจารณาความจำเป็น แล้วแต่กรณี และกำหนดปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค

9. ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ สามารถเปิดได้ตามปกติ แต่จำกัดผู้ใช้บริการไม่เกิน 75% ของผู้ใช้บริการที่สามารถรองรับได้ตามปกติ

10. สนามแข่งขันกีฬาประเภทกีฬาในร่ม และสนามฝึกซ้อมนักกีฬาทีมชาติสามารถแข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชม สนามกลางแจ้งมีผู้ชมไม่เกิน 25% ของความจุสนาม และผู้เข้าชมต้องแสดงหลักฐานฉีดวัคซีนครบ หรือผลตรวจโควิดในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชม. ก่อน

11. ห้างสรรพสินค้าเปิดได้ไม่เกิน 3 ทุ่ม

12. โรงละคร มหรสพสามารถเปิดได้ไม่เกิน 3 ทุ่ม กำหนดให้ผู้แสดงและเจ้าหน้าที่ห้ามเกิน 50 คน และให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้นผู้แสดงที่อยู่บนเวที สามารถถอดหน้ากากอนามัยได้ และงดการติดต่อสัมผัสกับผู้ชม

13. สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กพิเศษ และสถานสงเคราะห์ เปิดดำเนินการได้แล้วแต่กรณีและกำหนดปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค

 

และขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการที่ประกาศไว้ก่อนหน้า เช่น ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค, การใช้เส้นทางคมนาคมข้ามจังหวัด การขนส่งสาธารณะ ถึง 15 ตุลาคม 2564ติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online