หลังจากกรณีที่รถไฟฟ้าสายสีเขียว (บีทีเอส) ออกประกาศแจ้งผู้ใช้บริการว่าจะยกเลิกโปรโมชั่นเที่ยวเดินทาง 30 วัน และสามารถซื้อหรือเติมเที่ยวเดินทางได้ถึง 30 กันยายน 2564 เป็นวันสุดท้าย ก็เกิดกระแสลบจากผู้ใช้รถไฟฟ้าผ่านทางโซเชียลมาอย่างต่อเนื่อง
.
วันนี้ 5 ต.ค. 64  สภาองค์กรของผู้บริโภคระบุว่าการยกเลิกดังกล่าวกระทบผู้บริโภคเป็นอย่างมาก จึงเสนอให้รัฐเจรจากับเอกชนควบคุมราคาให้เหมาะสม เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคโดยเร็ว
สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค ระบุว่า การยกเลิกโปรโมชั่นดังกล่าวส่งผลกระทบกับผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายของผู้บริโภค โดยเฉพาะวัยทำงานที่ต้องเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเป็นประจำ
และจากบทความ ‘การยกเลิกตั๋วรายเดือน BTS ที่มาที่ไป และการแก้ไข’ ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้กล่าวถึงโปรโมชั่นตั๋วเที่ยวเดินทาง 30 วัน โดยสรุปว่า ตั๋วเที่ยวเดินทางลักษณะนี้ทำให้ผู้ใช้บริการจ่ายค่าโดยสารลดลง และยังลดเวลาในการต่อคิวแลกบัตรโดยสารเที่ยวเดียวหน้าสถานีอีกด้วย  ยิ่งไปกว่านั้นราคาค่าโดยสารเฉลี่ยยังถูกลงอยู่ที่ 26 บาทต่อเที่ยวเมื่อใช้ตั๋วรายเดือน
“สภาองค์กรของผู้บริโภค ขอให้คณะกรรมการบริหารของบีทีเอสเปลี่ยนการตัดสินใจและเข้ามาแทรกแซงเพื่อผลประโยชน์ผู้บริโภค โดยการนำโปรโมชั่นเที่ยวเดินทาง 30 วันกลับมาดังเดิม เนื่องจากผู้บริโภคมีความจำเป็นที่จะต้องใช้บริการรถไฟฟ้าสายดังกล่าวอยู่ อีกทั้งตั๋วเดือนยังช่วยให้ผู้บริโภคประหยัดค่าโดยสารลงได้อีก”  เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค กล่าว
อย่างไรก็ตาม บริการขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟฟ้า ถือเป็นโครงข่ายขั้นพื้นฐานของกิจการสาธารณูปโภค ซึ่งรัฐต้องจัดให้กับประชาชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 ว่าด้วยหน้าที่ของรัฐ
.
และในมาตรา 56 ระบุว่า รัฐต้องจัดหรือดําเนินการให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน และรัฐต้องดูแลมิให้มีการเรียกเก็บค่าบริการจนเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร
.
ก็ต้องมาตามดูกันต่อว่า ผู้บริหาร BTS จะว่าอย่างไร เพราะจากสถานการณ์วิกฤตโควิดที่เริ่มคลี่คลายลงในช่วงนี้ ก็มีแนวโน้มว่าหลายบริษัทจะเริ่มให้พนักงานกลับมาทำงานกันเหมือนเดิมแล้วเช่นกัน

 

 


อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน