1 พฤศจิกายน 2564 วันแรกของการเปิดประเทศไทย รับนักท่องเที่ยวจาก 63 ประเทศเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัว

พร้อมกับปรับเปลี่ยนพื้นที่ 4 จังหวัดท่องเที่ยว ได้แก่ กรุงเทพฯ กระบี่ พังงา ภูเก็ต ให้เป็นพื้นที่สีฟ้า รองกับการท่องเที่ยว

วันแรกของการเปิดประเทศมีเที่ยวบินกว่า 60 เที่ยวบิน เดินทางเข้ามาในไทย

โดยมีเที่ยวบินจากประเทศญี่ปุ่นบินเข้าประเทศเป็นเที่ยวบินแรกในเวลา 0.25 น. หรือ 25 นาที หลังจากเปิดประเทศไทย

เที่ยวบินจากญี่ปุ่นที่เข้ามาพร้อมผู้โดยสาร 43 คน เป็นคนไทย 32 คน และต่างชาติ 11 คน

การเปิดประเทศในครั้งนี้ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลว่าระหว่างวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ เดินทางเข้ามาในประเทศไทย 15,230 คน จาก 27 สายการบิน

โดยจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวต่างชาติต้องการเข้ามาท่องเที่ยวมากที่สุด ได้แก่

กรุงเทพฯ

ภูเก็ต

และเชียงใหม่

ซึ่งกรุงเทพฯ และภูเก็ตจัดอยู่ในพื้นที่สีฟ้า ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว

การเปิดประเทศในครั้งนี้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ว่าจะขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยตลอดทั้งปี 1.8 แสนคน

ส่วนมกราคม-กันยายน 2564 ประเทศไทยมีชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศรวมกัน 85,845 คน

โดยประเทศสหรัฐอเมริกาเข้ามาในไทยมากที่สุดถึง 11,212 คน

รองลงมา ได้แก่ สหราชอาณาจักร 8,170 คน

เยอรมนี 6,694 คน

จีน 5,696 คน

ฝรั่งเศส 5,114 คน

 

 

….

นอกเหนือจากรายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยในระยะสั้น

ถ้ามองในมุมของชาวต่างชาติทั้งหมดในประเทศไทยที่อาจจะทำงาน เรียน หรืออยู่ในประเทศไทยในฐานะนักท่องเที่ยวเป็นเวลายาวนาน ได้เดินทางไปยังจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศในรูปแบบ “ผู้มาเยือน” ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้คำจำกัดความว่าเป็นผู้ที่เดินทางเพื่อการท่องเที่ยว และอื่น ๆ เช่น การเยี่ยมเพื่อน/ญาติ ทั้งที่พักค้างคืน และไม่พักค้างคืน โดยเป็นการพักค้างในสถานพักแรม บ้านญาติ/บ้านเพื่อน และอื่น ๆ

นับตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน 2564 มีจำนวน 485,287 คน สร้างรายได้จากการมาเยือน 143,076.08 ล้านบาท ข้อมูลนี้อ้างอิงจากการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สร้างรายได้ให้กับ 4 จังหวัดสีฟ้ารวมกันมากถึง 9,916.38 ล้านบาทเลยทีเดียว

และหลังจากเปิดประเทศ ชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย จะผลักดันให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวในรูปแบบผู้มาเยือนเท่าไร คงต้องดูกันสิ้นปีอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน