ผู้ใช้แอคเคานต์ทวิตเตอร์ชื่อ ‘Nick Day’ ได้ทวีตข้อความจากอีเมลของ JobsDB ที่ระบุว่า

“JobsDB ให้ความสำคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชน และความเสมอภาคของบุคคลในทุกด้าน เรามีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความเสมอภาคในการจ้างงาน เพื่อให้ผู้หางานได้มีโอกาสเข้าทำงานจากความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่ตรงกับงาน” 

ซึ่งจะทำให้ธุรกิจของท่านเติบโตไปอย่างยั่งยืน ดังนั้น JobsDB จึงขอความร่วมมือ ไม่ระบุอายุ เพศ เชื้อชาติ สถานภาพสมรส และปัจจัยอื่น ๆ ที่สื่อถึงการเลือกปฏิบัติ ในประกาศงานทุกตำแหน่งที่เปิดรับ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป และขออนุญาตลบข้อมูลดังกล่าวออกจากประกาศงานโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า”  

จ๊อบส์ ดีบี เป็นแพลตฟอร์มจัดหางานที่เปิดให้บริการครั้งแรกในฮ่องกง นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 จนกระทั่งในปี ค.ศ. 2012 ที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ SEEK Limited group บริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ของออสเตรเลีย โดยปัจจุบันเป็นแพลตฟอร์มจัดหางานชั้นนำของเอเชีย 

หากย้อนดูข้อมูลสถิติของผู้สมัครใน www.Jobsdb.com จะพบว่ามีเพียงข้อมูลด้านที่เป็นประโยชน์ต่อตัวงานเพียงเท่านั้น ไม่มีการบอกรายละเอียดหรือปัจจัยจต่าง ๆ ในด้านอายุ เพศ หรือเชื้อชาติแต่อย่างใด ดังข้อมูลดังต่อไปนี้

 

ระดับการศึกษาของผู้สมัคร

ต่ำกว่าปริญญาตรี (4%)

ปริญญาตรี (78%)

ปริญญาโทหรือสูงกว่า (18%)

 

ประสบการณ์การทำงาน

1 ปี (31%)

1-4 ปี (27%)

5-9 ปี (21%)

10-14 ปี (12%)

15-19 ปี (5%)

20 ปีขึ้นไป (4%)

 

10 อันดับสายงานที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุด

  1. งานขาย/บริการ/พัฒนาธุรกิจ (12%)
  2. วิศวกรรม (10%)
  3. IT (9%)
  4. ธุรการ/HR (8%)
  5. การตลาด/PR (6%)
  6. บัญชี (6%)
  7. สายการผลิต (5%)
  8. ธนาคาร/การเงิน (5%)
  9. การท่องเที่ยว/โรงแรม/ F&B (4%)
  10. งานบริหาร (4%)

 

ซึ่งสำหรับการไม่ให้ผู้สมัครงานระบุปัจจัยที่สื่อถึงการเลือกปฏิบัติข้างต้นนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ในโลกสากล แต่ยังคงเป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทย เพราะในหลายบริษัทก็ยังคงมีแนวคิดในด้าน ‘การทำกำไรสูงสุด’ มากกว่า ‘การเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน’ อยู่ดี 

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน