คาราวานไออุ่นของ “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” ขับเคลื่อนอีกครั้ง…

เป็นเวลา 22 ปี ที่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นำพาความอบอุ่นเพื่อเติมเต็มรอยยิ้มให้กับพี่น้องชาวไทย ผ่านโครงการ “ไทยเบฟ..รวมใจต้านภัยหนาว” ด้วยการส่งมอบผ้าห่มผืนสีเขียวให้กับผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ห่างไกลในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง รวมแล้วทั้งสิ้น 4 ล้าน 4 แสนผืน

ซึ่งในปีนี้ ยังคงสานต่อความพิเศษด้วย “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” จากที่ไทยเบฟนำเส้นใย rPET ที่ได้จากกระบวนการรีไซเคิลขวดพลาสติก PET หลังการบริโภค มาใช้ในการผลิตผ้าห่ม เพื่อส่งมอบความความห่วงใยไปพร้อมกับใส่ใจสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ทั้งการศึกษา กีฬา และสาธารณสุข ไปพร้อมกัน

สานต่อปณิธาน “คนไทย ให้กันได้”

จากความเดือดร้อนของพี่น้องคนไทยที่ประสบภัยหนาวครั้งใหญ่จนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก เมื่อปี พ.ศ. 2543 นำมาสู่จุดเริ่มต้นของการช่วยเหลือและแบ่งปันกับโครงการ “ช้าง รวมใจต้านภัยหนาว” (ก่อนเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” ในเวลาต่อมา) เพื่อส่งต่อความห่วงใยและปณิธานอันแน่วแน่ของ คุณเจริญ- คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ที่ว่า “คนไทย ให้กันได้” ด้วยการออกเดินทางเพื่อส่งมอบความอบอุ่นภายใต้ “ผ้าห่มผืนเขียว” ให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัย ได้ห่มคลุมบรรเทาความหนาวเย็น

โดยผนึกความร่วมมือกับ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ได้ขยายเครือข่ายความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง และการแบ่งปันจนเกิดเป็นพลังแห่งความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แนวคิด “มากกว่าความอบอุ่น คือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน” 

“ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก”
ตอกย้ำความเป็นองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ มาเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ “ไทยเบฟ..รวมใจต้านภัยหนาว” เพื่อเป็นการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ปกป้อง และรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

ไทยเบฟ ได้นำเส้นใย rPET มาใช้ในการผลิตผ้าห่ม ด้วยการนำขวดพลาสติกบรรจุเครื่องดื่มที่ทำจาก เม็ดพลาสติกรีไซเคิลหรือ Recycled PET (rPET) ที่สามารถช่วยลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต ลดปัญหาขวดพลาสติก ลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังคงคุณภาพของผ้าห่มผืนเขียวที่นุ่มและอบอุ่นเหมือนเช่นเคย ด้วย นวัตกรรม Eco Friendly Blanket ที่ช่วยลดปริมาณขยะจากขวดพลาสติกได้มากถึง 7.6 ล้านขวดต่อปี สามารถนำมาผลิต “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” ได้มากถึงปีละจำนวน 2 แสนผืน

ซึ่งปีที่ผ่านมาไทยเบฟสามารถนำขยะจากขวดพลาสติกกลับสู่ระบบรีไซเคิลได้สำเร็จแล้วรวม 2 ปี จำนวนถึง 15.2 ล้านขวด นับเป็นการตอกย้ำความเป็นองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืน ภายใต้การดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ปกป้อง และรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดอีกด้วย

ส่งมอบ “ผ้าห่ม” 2 แสนผืน
สู่พี่น้องผู้ประสบภัย 228 อําเภอ 15 จังหวัด

สำหรับโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 22” ไทยเบฟ ได้ผนึกกำลังกับ กระทรวงมหาดไทย และพันธมิตรทุกภาคส่วน อาทิ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด, โรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร, บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด, บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด, บริษัท เสริมสุข จำกัด, บริษัท เอฟแอนด์เอ็นแดรี่ส์ (ประเทศไทย) ร่วมกันขับเคลื่อนคาราวาน “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” จำนวน 2 แสนผืน ออกเดินทางไปมอบรอยยิ้มและความอบอุ่นให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่ภาคเหนือและ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กว่า 228 อําเภอ 15 จังหวัด ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน เชียงราย และ เชียงใหม่ รวมถึงการมอบโอกาสด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา และด้านกีฬา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นอีกด้วย

โดยมี คุณสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย คุณบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้แทนรับมอบผ้าห่มในโครงการ จาก คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

คาราวานไออุ่นของ “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในการ “สร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโต” ของ ไทยเบฟ ที่พร้อมเป็นแกนหลักในการรวมพลังแห่งความร่วมมืออันแข็งแกร่งของทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” มุ่งมั่นเดินหน้าสืบสานและส่งต่อการแบ่งปัน พร้อมขยายเครือข่ายเพื่อสร้างสังคมแห่งการ “ให้” ที่ยั่งยืนสืบไป

 

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน