กว่า 3 ปีที่ โออาร์ ร่วมกับพันธมิตร 6 หน่วยงานช่วยกันสร้าง “ไทยเด็ด” โครงการสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยโออาร์ รับหน้าที่สำคัญคือนำจุดแข็งอย่างการมีสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ มาเป็นช่องทางการจำหน่ายให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อช่วยให้วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่น ได้มีโอกาสในการนำสินค้าถึงมือผู้บริโภคทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงขึ้น

ความน่าสนใจของ “ไทยเด็ด” คือเป็นผลิตภัณฑ์ผ่านการคัดสรรจากหน่วยงานพันธมิตรแล้วว่าเป็น “สินค้าดี สินค้าเด็ด” จากนั้นผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ก็จะคัดเลือกไปวางจำหน่าย ณ มุมสินค้าหรือร้านค้าไทยเด็ด ที่อยู่ในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น โดยปัจจุบันมีจำนวน 121 สาขาทั่วประเทศ

โครงการนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชาวบ้าน และเติมเต็มคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจที่ดีให้แก่ชุมชน เกษตรกร ผู้คนในชุมชนโดยรอบ และสังคมไทย ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแนวคิด Living Community ที่ พีทีที สเตชั่น ตั้งใจจะพัฒนาให้สถานีบริการน้ำมันเป็นศูนย์กลางชุมชน

ล่าสุด โออาร์ ส่งหนังโฆษณา TVC เรื่อง “ไทยเด็ด เด็ดอย่างไร” สร้างการรับรู้โครงการไทยเด็ดส่งท้ายปี กับเส้นเรื่องที่เล่าอย่างตรงไปตรงมา โดยพาไปดูว่าสินค้าไทยเด็ดนั้นเด็ดอย่างไร

โออาร์ประกาศชัดเจนว่าจะเดินหน้าดำเนินโครงการ ‘โครงการไทยเด็ด’ อย่างต่อเนื่องและไม่หยุดยั้ง สร้างงานสร้างอาชีพให้กับชาวบ้าน เกษตรกร และคนในชุมชนโดยรอบให้เติบโตไปด้วยกัน เพื่อกระจายความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไปสู่ชุมชนใหม่ๆ และช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานและก้าวไกลสู่ระดับสากล

ปัจจุบันร้านค้าไทยเด็ดมีสินค้ามากกว่า 247 รายการ เช่น ‘ขนมปั้นขลิบน้องหนึ่ง’ ของดีของเด็ดจังหวัดพัทลุง ที่มีส่วนประกอบจาก ‘ข้าวสังข์หยด’ ของจังหวัดพัทลุงที่เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ไส้ขนมมีรสชาติเข้มข้น หลังจากเข้ามาจำหน่ายในโครงการไทยเด็ด ทำให้ยอดขายสูงขึ้น และเกษตรกรปลูกข้าวก็มีรายได้ รวมถึงชาวชุมชนที่เป็นกำลังการผลิตหลักก็มีงานมีรายได้เช่นกัน

อีกหนึ่งสินค้าเด็ดจากบุรีรัมย์ ‘ผัดไทภูเขาไฟ’ ที่เส้นผัดไทยทำมาจากข้าวออร์แกนิกที่ปลูกบนดินภูเขาไฟ ทำให้มีความเหนียวนุ่มเป็นเอกลักษณ์ และหลังได้มาจำหน่ายในไทยเด็ด ผัดไทยเป็นที่รู้จักและหาซื้อสะดวกมากขึ้น ดังนั้น จึงทำให้มีการจ้างงานในชุมชนเพิ่มขึ้น ทำให้ชาวบ้านมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไปด้วย

นอกจากอาหารแปรรูปแล้ว โครงการไทยเด็ดยังมีสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ เครื่องดื่ม เครื่องใช้ เครื่องแต่งกาย หรือเครื่องประดับต่าง ๆ ซึ่งสามารถเข้าดูสินค้าทั้งหมดของไทยเด็ดและสาขาพีทีที สเตชั่น ที่จัดจำหน่าย ได้ที่เว็บไซต์ www.thaidet.pttor.com

 

 

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน