BDMS มอบบริการทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพแก่เจ้าหน้าที่ไทยที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในงาน “เอ็กซ์โป 2020 ดูไบ” และผู้เข้าร่วมงานผ่านบริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์จากโรงพยาบาลในเครือ BDMS 3 แห่ง เพื่อให้บริการทางแพทย์และการดูแลสุขภาพด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารยุคดิจิทัล ช่วยให้ผู้ป่วยและแพทย์ติดต่อและวินิจฉัยอาการได้ทุกที่ ทุกเวลา สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของโลก

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS เปิดเผยว่า BDMS ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของรัฐบาลไทยภายใต้การบริหารจัดการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ที่ได้นำประเทศไทยเข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก “เอ็กซ์โป 2020 ดูไบ” (Expo 2020 Dubai) ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 โดยได้ร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรมภายในอาคารนิทรรศการประเทศไทยหรือ “ไทยพาวิลเลียน” (Thailand Pavilion) รวมทั้งให้บริการทางการแพทย์แก่เจ้าหน้าที่ไทยที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจ นับตั้งแต่ก่อนการเดินทางด้วยการตรวจโควิดแบบ RT-PCR และตลอดระยะเวลาของการจัดงานผ่านบริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ ตลอดจนร่วมจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ “กิจกรรมดนตรีบำบัดจาก BDMS” บนเวทีการแสดงวัฒนธรรม และการฉายวิดีทัศน์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสื่อมัลติมีเดียหลักในงานครั้งนี้ด้วย

 

ทั้งนี้ นิทรรศการ “เอ็กซ์โป 2020 ดูไบ” จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก “เชื่อมความคิด สร้างอนาคต” (Connecting Minds, Creating the Future) โดยไทยพาวิลเลียนนั้น จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “การขับเคลื่อนสู่อนาคต” (Mobility for the Future) นำเสนอนโยบายการขับเคลื่อนประเทศผ่านการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล รวมถึงระบบการแพทย์และสาธารณสุขของไทย อีกทั้งยังกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่โอกาสใหม่ในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศผ่านการค้า การลงทุน และการสานต่อความสัมพันธ์อันดีกับประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต


ทุกที่อุ่นใจ แพทย์ไทยดูแลใกล้ชิด
BDMS ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์ ตอบโจทย์โลกยุคดิจิทัลด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่รองรับด้วยระบบไอทีที่ทันสมัย ภายใต้การเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital) โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้ในการบริการต่างๆ อาทิ แอปพลิเคชันสุขภาพของกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช กลุ่มโรงพยาบาลพญาไทและโรงพยาบาลเปาโล ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงข้อมูลการรักษาได้ทุกที่ทุกเวลา ระบบควบคุมการทำงานภายในห้องอัตโนมัติ ระบบการสั่งยาโดยแพทย์ทางคอมพิวเตอร์ ระบบข้อมูลทางการแพทย์แบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบการมอนิเตอร์ผู้ป่วยวิกฤตแบบเรียลไทม์

สำหรับการเข้าร่วมงานเอ็กซ์โป 2020 ดูไบ ในครั้งนี้ BDMS เป็นผู้ดูแลสุขภาพของเจ้าหน้าที่ไทยที่ร่วมเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ รวมทั้งผู้เข้าร่วมที่ได้รับสิทธิการใช้บริการตลอดระยะเวลาของการจัดงาน ผ่านบริการโทรเวชกรรม (Teleconsultation) กว่า 1,000 สิทธิจากโรงพยาบาลในเครือ BDMS 3 แห่ง ประกอบด้วย

1. บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ (Teleconsultation) จากโรงพยาบาลสมิติเวช Samitivej Virtual Hospital โรงพยาบาลออนไลน์ที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยและแพทย์สามารถพูดคุยตอบโต้กันได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยการบริการแบบครบวงจรตลอด 24 ชั่วโมง (24-Hour Teleconsultation) เสมือนเข้ารับบริการในโรงพยาบาลจริง สะดวก ฉับไว เข้าถึงได้ภายในคลิกเดียว พร้อมด้วยหลากหลายบริการเสริม ผ่านช่องทางการบริการ 3 ช่องทางได้แก่ Samitivej Plus APP, Samitivej LINE และ https://www.samitivejhospitals.com/page/samitivej-virtual-hospital

 

 image.pngimage.png


2. บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ (Teleconsultation) ผ่านแอปพลิเคชัน MY B+ จากโรงพยาบาลกรุงเทพ แอปพลิเคชัน MY B+ คือนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่อำนวยความสะดวกในการให้บริการของแพทย์และการรับบริการของผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงข้อมูลการรักษาได้ทุกที่ทุกเวลา

BDMS_3.jpg.png
 
3. บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ G5 TeleCare จากโรงพยาบาลพญาไท 3 และโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล พหลโยธิน บริการ TeleCare เป็นปรึกษาแพทย์ออนไลน์ที่พร้อมรองรับการให้บริการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องด้วยการใช้นวัตกรรม TytoCare ในการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วย สามารถช่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นด้วยระบบรูปภาพและวิดีโอเพื่อให้แพทย์วินิจฉัยผ่านระบบออนไลน์ สะดวก ประหยัดเวลา เสมือนมารับบริการจริงที่โรงพยาบาล
Banner Clinic Connect.jpg


สำหรับการเข้าร่วมงาน “เอ็กซ์โป 2020 ดูไบ” ในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยเปิดโอกาสให้พันธมิตรภาคเอกชนร่วมสนับสนุน โดย BDMS เป็นผู้ให้บริการทางแพทย์และการดูแลสุขภาพเพียงหนึ่งเดียวได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษาและดูแลสุขภาพของเจ้าหน้าที่ไทยที่ร่วมเดินทางไปปฏิบัติภารกิจตลอดระยะเวลาของการจัดงาน นับตั้งแต่ก่อนการเดินทางจนถึงระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความเป็นผู้นำในการให้บริการทางแพทย์และการดูแลสุขภาพระดับโลก ที่พรั่งพร้อมไปด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีอันทันสมัยของ BDMSอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน