ดีแทค เปิดแผนส่งเสริมความยั่งยืน ภายใต้คอนเซ็ปต์ Go Beyond (Dis) abilities into possibilities together ต่อยอดศักยภาพผู้พิการ พลิกการขาดหาย ให้กลายเป็นพลังใหม่ พร้อมพาทุกชีวิต “ดีทั่วดีถึง ดีไปด้วยกัน ทุกคน” พร้อมจับมือกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพ มอบโอกาสในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตกับคนพิการ

จำนวนคนพิการในไทยมีถึงสองล้านคน

นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า “ปัจจุบัน มีคนพิการในประเทศไทยที่ออกบัตรประจำตัวคนพิการ กับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อยู่จำนวน 2,107,005 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) คิดเป็นร้อยละ 3.18 ของประชากรทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็น

  • ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย จำนวน 1,054,786 คน (50.17%)
  • ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จำนวน 393,027 คน (18.69%)
  • ทางการเห็น จำนวน 187,546 คน (8.92%)

โดยคนพิการที่อยู่ในวัยแรงงาน หรือช่วงอายุระหว่าง 19-59 ปี มีจำนวนถึง 855,816 คน และเป็นคนพิการที่เป็นผู้สูงอายุ อีกจำนวนกว่า 1,168,165 คน อีกด้วย 

การช่วยเหลือของ Dtac และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ปัจจุบัน ความเปลี่ยนผ่านในยุคดิจิทัลส่งผลต่อทุกคนไม่เว้นแม้แต่ผู้พิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) และดีแทค จึงได้มีการร่วมมือกัน จัดแคมเปญพัฒนาทักษะทางดิจิทัลที่คนพิการจะได้รับประโยชน์ในการใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ ผ่านทั้งสามโครงการ ได้แก่

  1. จัดทำแพ็กเกจดีทั่ว ดีถึง เพื่อผู้พิการและผู้ดูแล

นายชารัด เมห์โรทรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า “ดีแทคตระหนักในภารกิจที่ต้องส่งเสริมและยกระดับศักยภาพของกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงโอกาสผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและการเชื่อมต่อ ตามหลักการสิทธิมนุษยชนที่ยึดถือว่า การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อเสรีภาพในการแสดงออกและการใช้ประโยชน์เพื่อคุณภาพชีวิตเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนต้องได้รับ”

โครงการนี้จึงเกี่ยวกับการมอบแพ็กเก็จเน็ตเต็มสปีดในราคาประหยัด เพื่อช่วยให้ผู้พิการติดต่อสื่อสารกันได้อย่างต่อเนื่อง เพราะคนพิการทางการได้ยินต้องการใช้อินเทอร์เน็ตที่เร็วและเสถียรในการใช้พูดคุยผ่านวิดีโอคอล แชทผ่านทางแพลตฟอร์มดิจิทัลและโซเชียลมีเดียต่างๆ ในชีวิตประจำวันตลอดเวลา  

  1. โครงการเน็ตทำกิน เพื่อเพิ่มทักษะดิจิทัลให้ผู้พิการ

เป็นการช่วยเพิ่มงานและช่องทางในการประกอบอาชีพ จัดการเรียนการสอน เน็ตทำกิน ในลักษณะการอบรมเฉพาะกลุ่ม ในรูปแบบของการลงพื้นที่ในชุมชนที่ครอบคลุมทุกกลุ่มคนพิการ ตั้งแต่ กลุ่มผู้พิการทางสายตา กลุ่มผู้พิการทางการได้ยิน และผู้พิการด้านร่างกายอื่นๆ โดยจะเริ่มอบรม 21 กลุ่มอาชีพในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ  ที่ทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการดูแล

  1. เปิดดีแทค คอลเซ็นเตอร์ภาษามือ เพื่อคนพิการทางการได้ยิน

ดีแท็กมีการเปิดคอลเซ็นเตอร์ภาษามือเพื่อให้บริการลูกค้าที่มีความบกพร่องทางการสื่อสาร ได้รับความร่วมมือกับสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ที่จะฝึกอบรบคนพิการทางการได้ยินให้มีความพร้อมทำหน้าที่ในการเป็นเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ของดีแทค และมีการติดตั้งระบบการจัดการคอลเซ็นเตอร์เต็มรูปแบบ โดยผู้ต้องการใช้บริการสามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์ดีแทค คอลเซ็นเตอร์ ด้วยฟังก์ชั่นวิดีโอ คอลล์ เพิ่มเป็นเพื่อนพนักงานคอลเซ็นเตอร์ โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 ให้บริการในวันจันทร์ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น.

ซึ่งในปัจจุบันมีคอลเซ็นเตอร์ภาษามือจำนวนไม่มาก แต่หากในอนาคตมีความต้องการใช้บริการที่เพิ่มขึ้น ทางดีแทคก็พร้อมที่จะเปิดรับเพิ่ม เพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคอีกด้วย

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน