3 ธุรกิจในกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้รับรางวัล The Best of SHA Awards 2021 การันตีมาตรฐานสถานประกอบการที่ดำเนินการตามมาตรฐาน SHA อย่างเคร่งครัด

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดพิธีมอบรางวัล The Best of SHA Awards 2021 ให้สถานประกอบการมาตรฐานที่ดำเนินการตามมาตรฐาน SHA อย่างเคร่งครัด สม่ำเสมอ และได้รับคะแนนจากการโหวตผ่านแบบประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวหรือผู้ใช้บริการทั่วประเทศ ซึ่ง 3 สถานประกอบการในกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้แก่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ได้รับรางวัลดีเยี่ยม ในกลุ่มกิจการห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า, คิง เพาเวอร์ มหานคร ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทกิจการร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่น ๆ รวมถึงโรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ ยังเป็น 1 ใน 11 สถานประกอบการที่ได้รับ The Best of SHA Awards 2021 ประเภทการจัดกิจกรรม/จัดประชุม  โรงละคร/โรงมหรสพ  ซึ่งงานนี้จัดขึ้นที่ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร โดยมีคุณเพ็ญรุ่ง จินตนามณีรัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโสส่วนงานปฏิบัติการร้านค้า บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้แทนบริษัทฯ ในการรับมอบรางวัล

ทั้งนี้ การประเมินดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมตอบแบบประเมิน จำนวนทั้งสิ้น 132,256 คน ในระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน-20 ตุลาคม 2564 ซึ่งแบบประเมินดังกล่าวครอบคลุมเกณฑ์การประเมินในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) และมาตรฐานการท่องเที่ยวสีขาว (สะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)  ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด ตามแนวทาง KING POWER CARE POWER อย่างต่อเนื่องอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน