เภสัชกร ดร.แสงสุข พิทยานุกุล นักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จจากแบรนด์ Smooth-E และ Dentiste’ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนบ่มเพาะธุรกิจ BIS (The Business Incubation School) โรงเรียนที่สร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ ก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกว่า 2,000 คน ในระยะเวลา 7 ปี ในวันนี้ ดร. แสงสุข เดินหน้าก้าวไปอีกขั้น กับแผนการสร้างนักธุรกิจระดับปริญญาตรีแห่งแรกในประเทศไทย โดยนั่งแท่นอธิการบดีสถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา หรือ IESA (Institute of Entrepreneurial Science Ayothaya) เปิดตัว “หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการเพื่อผู้ประกอบการยุคดิจิทัล”

ความพิเศษของหลักสูตรบริหารธุรกิจนี้ คือ นวัตกรรมการศึกษา (Education Innovation) ที่มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนา “ผู้ประกอบการ (Entrepreneur)” ตามเทรนด์อาชีพในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ถูกออกแบบมาให้ตอบสนองผู้เรียนในยุคดิจิทัล เพื่อเพิ่มพูนทั้งทักษะและประสบการณ์ สำหรับก้าวเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตทั้งตลาดภายในประเทศและในเวทีระดับโลก

โดยผู้เรียนจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากคณาจารย์ที่หลากหลาย อาทิ ดร.  บุญเกียรติ โชควัฒนา (ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนลและบริษัทในเครือสหพัฒน์ฯ), อ. ทักษะ บุษยโภคะ (โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป), อ. วรวุฒิ อุ่นใจ (Office Mate) และท่านอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งถูกแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ อาจารย์ประจำหลักสูตร, นักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จ, และนักธุรกิจชั้นนำระดับประเทศ ผ่านพีระมิดแห่งการเรียนรู้ ทฤษฎี 20% และปฏิบัติ 80% เพื่อสร้างเสริมทักษะใหม่และพัฒนาทักษะที่มีอยู่ โดยให้ความสำคัญกับการนำไปใช้ได้จริง สามารถใช้ได้ในทันที ซึ่งผู้เรียนจะได้สร้างธุรกิจของตนเอง
มีผลกำไรและขาดทุนจริงตั้งแต่ยังอยู่ในสถาบัน โดยการันตีรายได้จากการทำธุรกิจที่สร้างกำไรถึง 2 เท่าของค่าเล่าเรียนที่จ่ายไป พร้อมเพิ่มพูนองค์ความรู้ภาคทฤษฎีบริหารธุรกิจ ภายใต้การดูแลของที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพราะที่นี่คือสถาบันการศึกษายุคใหม่ ที่ต้องการสอนให้ผู้เรียน “สร้างธุรกิจ สร้างรายได้ ควบคู่ไปกับการเรียนปริญญาตรี” ทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ในสถาบันแห่งนี้เพียงแค่ลงมือทำ

10 เหตุผลที่ทำให้สถาบัน IESA เป็นทางเลือกที่ใช่สำหรับผู้เรียน

  1. Education Innovation นวัตกรรมการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย
  2. ตอบโจทย์สิ่งที่เด็กและคนในสังคมของประเทศต้องการ นั่นคือการเป็นเจ้าของกิจการ สร้างรายได้ไปพร้อมกับการเรียนในระบบ
  3. มีโอกาสในการเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายธุรกิจ ที่จะมาสอนภาคปฏิบัติ ซึ่งแต่ละท่านเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจมาแล้ว
  4. มีธุรกิจเป็นของตัวเอง พร้อมต่อยอดทันทีหลังจบการศึกษา ทำให้สามารถประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น
  5. มีธุรกิจให้ทดลองทำ เพื่อค้นหาความต้องการของตัวเอง
  6. สอนการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ทำมากได้น้อยให้เป็น “ทำน้อยได้มาก”
  7. ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน
  8. การเรียนรู้ผ่าน Learning Pyramid (Lecture/Reading/Audio & Visual/Demonstration/Discussion Group/Practice by Doing/Teach Others)
  9. การเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในสถานประกอบการมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  10. เรียบจบได้ปริญญาตรีและมีรายได้จากการลงทุนทำธุรกิจ

ดร. แสงสุข พิทยานุกุล กล่าวว่า “การเรียนที่นี่ต้องอาศัยทั้งความต้องการและความเข้าใจ เริ่มแรกเลยคือผู้ปกครองต้องสนับสนุน สองคือผู้เรียนต้องมีความอยากที่จะเรียน เมื่อทั้งสองเห็นพ้องต้องกันแล้ว ขั้นตอนที่สามคือการตรวจ BOSI DNA (Builder Opportunist Specialist Innovation) หรือแบบทดสอบคุณสมบัติสำหรับผู้นำองค์กร เพื่อให้เรารู้วิธีการบ่มเพาะผู้เรียน ตามลักษณะบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และเพื่อหาที่ปรึกษาทางธุรกิจซึ่งมีรูปแบบการทำงานที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยเติมเต็มและผลักดันให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ โดยเมื่อได้ผลลัพธ์จากแบบทดสอบ ขั้นตอนที่สี่นั่นก็คือการเริ่มต้นวางแผนธุรกิจและลงมือทำ”

“คนโบราณเคยบอกว่า “อย่าวิ่งตามผีเสื้อเลยเพราะมันจะบินหนีไป ให้ปลูกดอกไม้ที่ผีเสื้อจะมาเกาะเอาไว้แทน” เสมือนกับการวิ่งตามลูกค้า ซึ่งไม่ควรทำ เราควรหาสินค้าที่แตกต่างและมีเพียงเราแบรนด์เดียว เพื่อให้ลูกค้าเป็นฝ่ายเข้ามาหาเราเอง ในระยะเวลา 4 ปี ทุก ๆ ครั้งที่ผิดพลาดคือการเรียนรู้ที่มหาศาล มีอาจารย์ มีวิทยากร และเพื่อน ๆ คอยช่วยเหลือรายล้อมไปด้วยสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้จากผู้คนที่พบเจอประสบการณ์ใกล้เคียงกัน ทำให้เข้าใจกันได้มากกว่า เป็นกำลังใจ และเดินไปด้วยกันโดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ดร. แสงสุขกล่าวเสริม

พิเศษสำหรับปีการศึกษานี้ คณะบริหารธุรกิจมีทุนการศึกษาตลอดทั้ง 4 ปี

โดยสถาบัน IESA เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งหมด 4 กลุ่ม กลุ่มละ 40 คน ได้แก่

กลุ่มที่ 1 คือ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 สามารถเรียนในระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิต

กลุ่มที่ 2 คือ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

กลุ่มที่ 3 คือ นักศึกษาปริญญาตรีต่างสถาบันที่ต้องการเรียนควบปริญญาตรีใบที่ 2

กลุ่มที่ 4 คือ บุคคลที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและต้องการศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจ หรือผู้ที่ต้องการมีรายได้เพิ่มเติมจากงานประจำ เนื่องจากเวลาเรียนไม่กระทบกับเวลางาน และเป็นกลุ่มที่ต้องการแนวทางในการเริ่มต้นทำธุรกิจ

หลังจากมีการเปิดหลักสูตรไปในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา และจัดกิจกรรม Open House ไปเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565 ซึ่งได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม จากทั้งผู้ปกครองและนักเรียนเอง จึงเป็นที่มาของการจัดงานแถลงข่าวในครั้งนี้

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมของสถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา ได้ทาง Facebook: https://www.facebook.com/IESA.Ayothaya หรือ www.iesa.ac.th โทรศัพท์ 06-1419-6021 (คุณต่าย)  06-1419-6056 (คุณโอ๊ต)อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน