ตลาดมันสำปะหลังไทย ส่งออก มกราคม – เมษายน 2565 ทะลุ 54,000 ล้านบาท พุ่ง 28.23% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

พิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ฤดูกาลผลิตปี 2564/65 ราคามันสำปะหลังพุ่งสูงต่อเนื่อง เนื่องจากปริมาณความต้องการจากผู้ซื้อต่างประเทศเพิ่มขึ้น

ตลอดจนสถานการณ์ความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้ทั่วโลก เพิ่มปริมาณสำรองธัญพืชเพื่อการบริโภค โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ทำให้อุตสาหกรรมอาหารสัตว์และพลังงาน มีความต้องการนำเข้ามันสำปะหลังทดแทนเพิ่มขึ้น เป็นเหตุให้ผลผลิตไม่เพียงพอ และราคามันสำปะหลังสูงขึ้น โดยเดือนพฤษภาคม 2565 หัวมันสดเชื้อแป้ง 25% ราคาอยู่ที่ 3.03 บาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน นับว่าเพิ่มขึ้น 20.79%

ตลาด-สัดส่วนการส่งออกมันสำปะหลังของไทย

ส่วนของการส่งออกมันสำปะหลังของไทยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยในช่วงมกราคม – เมษายน 2565 ประเทศไทยส่งออกมันสำปะหลังในรูปของมันเส้น มันอัดเม็ด แป้งดิบ แป้งแปรรูป และอื่น ๆ (กากมัน และสาคู) ปริมาณรวม 4,602,475.21 ตัน มูลค่า 54,886.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 28.23%

ตลาดส่งออกสำคัญ

1. จีน 69%

2. ญี่ปุ่น 8%

3. อินโดนีเซีย 3%

4. เกาหลีใต้ 2%

5. ประเทศอื่น ๆ 18%

ที่มา: กรมการค้าต่างประเทศอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน