แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะเริ่มคลี่คลาย แต่ผลกระทบต่อเนื่องตลอด 2 ปีที่ผ่านมา สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนทุกอาชีพอย่างหนัก รัฐบาลได้เล็งเห็นปัญหาจึงมอบหมายให้ “ธนาคารออมสิน” ออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อแบ่งเบาภาระของประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันมาอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด ได้เปิดตัว “สินเชื่อเพื่อคุณ” สินเชื่อสำหรับประชาชนทั่วไปเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ช่วยให้ฟื้นตัวช่วงหลังสถานการณ์โควิด -19 เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่ออย่างถูกกฎหมาย

ความพิเศษคือ ไม่ต้องใช้หลักประกัน โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้

  • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน (หรือเท่ากับร้อยละ 15 ต่อปี)
  • วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินรายละ 30,000 บาท
  • กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 2 ปี (24 งวด)
  • ไม่ต้องใช้หลักประกัน

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ มีดังนี้

  • ลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ที่มีอัตราเงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
  • ลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
  • มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น เป็นลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือก กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระเมื่อรวม-อายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
  • มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

หากสนใจสามารถยื่นขอกู้ “สินเชื่อเพื่อคุณ” ได้ตั้งแต่ วันนี้- 31 ธันวาคม 2565 (*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด) โดยลงทะเบียนขอสินเชื่อที่ https://bit.ly/3yrKDrE

อ่านรายละเอียดสินเชื่อเพิ่มเติมได้ที่  https://bit.ly/3NwdeQS

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115 และติดตามข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.gsb.or.th หรือ Facebook: GSB Societyอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน