ยอดขายรถ ปี 2565 แค่ 5 เดือนแรก 350,000 คัน เพิ่มขึ้น 16.6% (วิเคราะห์)

ส่องสถานการณ์ยอดขายรถยนตร์ของไทย พบยังเติบโตสวนกระแสราคาน้ำมัน 5 เดือนแรก (ม.ค.-พ.ค.) ปี 2565 ขยายตัว 16.6% นับเฉพาะเดือนพ.ค. ขยายตัวถึง 15.7% 

นายสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติยอดขายรถยนต์ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 และภาพรวมตลอด 5 เดือนแรก (ม.ค.-พ.ค.) ของปีนี้

1.ยอดขายรถยนต์ เดือนพฤษภาคม 2565 รวม 64,735 คัน เพิ่มขึ้น 15.7%

1.โตโยต้า 22,181 คัน เพิ่มขึ้น 12.2% ส่วนแบ่งตลาด 34.3%

2.อีซูซุ 15,728 คัน เพิ่มขึ้น 5.8% ส่วนแบ่งตลาด 24.3%

3.ฮอนด้า 5,035 คัน เพิ่มขึ้น 0.7% ส่วนแบ่งตลาด 7.8%

 

แบรนด์รถยนต์ จำนวน เพิ่มขึ้น ส่วนแบ่งตลาด
1.โตโยต้า 22,181 คัน 12.2% 34.3%
2.อีซูซุ 15,728 คัน 5.8% 24.3%
3.ฮอนด้า 5,035 คัน 0.7% 7.8%
ภาพรวมยอดขายรถยนต์ 64,735 คัน เพิ่มขึ้น 15.7%

 

2.ยอดขายรถยนต์นั่ง 20,084 คัน เพิ่มขึ้น 29% 

1.โตโยต้า 5,773 คัน เพิ่มขึ้น 19.7% ส่วนแบ่งตลาด 28.7%

2.ฮอนด้า 3,191 คัน ลดลง 27.1% ส่วนแบ่งตลาด 15.9%

3.มิตซูบิชิ 2,077 คัน เพิ่มขึ้น 76.5% ส่วนแบ่งตลาด 10.3%

 

แบรนด์รถยนต์ จำนวน เพิ่มขึ้น ส่วนแบ่งตลาด
1.โตโยต้า 5,773 คัน 19.7% 28.7%
2.ฮอนด้า 3,191 คัน 27.1% 15.9%
3.มิตซูบิชิ 2,077 คัน 76.5% 10.3%
ภาพรวมยอดขายรถยนต์ 20,084 คัน เพิ่มขึ้น 29%

 

3.ยอดขายรถเพื่อการพาณิชย์ 44,651 คัน เพิ่มขึ้น 10.6% 

1.โตโยต้า 16,408 คัน เพิ่มขึ้น 9.8% ส่วนแบ่งตลาด 36.7%

2.อีซูซุ 15,728 คัน เพิ่มขึ้น 5.8% ส่วนแบ่งตลาด 35.2%

3.มิตซูบิชิ 2,637 คัน เพิ่มขึ้น 19.1% ส่วนแบ่งตลาด 5.9%

 

แบรนด์รถยนต์ จำนวน เพิ่มขึ้น ส่วนแบ่งตลาด
1.โตโยต้า 16,408 คัน 9.8% 36.7%
2.อีซูซุ 15,728 คัน 5.8% 35.2%
3.มิตซูบิชิ 2,637 คัน 19.1% 5.9%
ภาพรวมยอดขายรถยนต์ 44,651 คัน เพิ่มขึ้น 10.6%

 

4.ยอดขายรถกระบะขนาด 1 ตัน (Pure Pick up และรถกระบะดัดแปลง PPV*) 33,822 คัน เพิ่มขึ้น 6.4%

1.อีซูซุ 14,192 คัน เพิ่มขึ้น 5.9% ส่วนแบ่งตลาด 42.0%

2.โตโยต้า 13,909 คัน เพิ่มขึ้น 11.1% ส่วนแบ่งตลาด 41.1%

3.มิตซูบิชิ 2,604 คัน เพิ่มขึ้น 19.2% ส่วนแบ่งตลาด 7.7%

 

แบรนด์รถยนต์ จำนวน เพิ่มขึ้น ส่วนแบ่งตลาด
1.อีซูซุ 14,192 คัน 5.9% 42.0%
2.โตโยต้า 13,909 คัน 11.1%  41.1%
3.มิตซูบิชิ 2,604 คัน 19.2% 7.7%
ภาพรวมยอดขายรถยนต์ 33,822 คัน เพิ่มขึ้น 6.4%

 

*ยอดขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 4,585 คัน

1.โตโยต้า 2,048 คัน

2.อีซูซุ 1,297 คัน

3.มิตซูบิชิ 702 คัน

4.ฟอร์ด 435 คัน

5.นิสสัน 103 คัน

 

แบรนด์รถยนต์ จำนวน
1.โตโยต้า 2,048 คัน
2.อีซูซุ 1,297 คัน
3.มิตซูบิชิ 702 คัน
4.ฟอร์ด 435 คัน
5.นิสสัน 103 คัน
ภาพรวมยอดขายรถยนต์ 4,585 คัน

 

5.ยอดขายรถกระบะ Pure Pick up 29,237 คัน เพิ่มขึ้น 5.4% 

1.อีซูซุ 12,895 คัน เพิ่มขึ้น 5.2% ส่วนแบ่งตลาด 44.1%

2.โตโยต้า 11,861 คัน เพิ่มขึ้น 13.0% ส่วนแบ่งตลาด 40.6%

3.มิตซูบิชิ 1,902 คัน เพิ่มขึ้น 9.7% ส่วนแบ่งตลาด 6.5%

 

แบรนด์รถยนต์ จำนวน เพิ่มขึ้น ส่วนแบ่งตลาด
1.อีซูซุ 12,895 คัน  5.2% 44.1%
2.โตโยต้า 11,861 คัน 13.0% 40.6%
3.มิตซูบิชิ 1,902 คัน 9.7% 6.5%
ภาพรวมยอดขายรถยนต์ 29,237 คัน เพิ่มขึ้น 5.4%

 

โดยจะพบว่า ตลาดรถยนต์นั่ง มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 29% ส่วนตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเจริญเติบโตเช่นเดียวกันที่ 10.6% เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตในการประกอบอาชีพและกิจกรรมทางเศรษฐกิจจนเกือบเป็นปกติ

แม้จะมีปัจจัยลบที่สำคัญคือสถานการณ์ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีความต้องการใช้รถยนต์ของผู้บริโภคที่สูงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์นั่งซึ่งมีความจำเป็นในการเดินทางที่สะดวก ปลอดภัย ลดความเสี่ยงในการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อให้ปลอดภัยจากโรคระบาดโควิด-19

 

1.ยอดขายรถยนต์ 5 เดือนแรก มกราคม – พฤษภาคม ปี 2565 รวม 359,351 คัน เพิ่มขึ้น 16.6%

1.โตโยต้า 121,006 คัน เพิ่มขึ้น 27.6% ส่วนแบ่งตลาด 33.7%

 

2.อีซูซุ 89,743 คัน เพิ่มขึ้น 13.5% ส่วนแบ่งตลาด 25.0%

 

3.ฮอนด้า 35,766 คัน เพิ่มขึ้น 1.1% ส่วนแบ่งตลาด 10.0%

 

แบรนด์รถยนต์ จำนวน เพิ่มขึ้น ส่วนแบ่งตลาด
1.โตโยต้า 121,006 คัน 27.6% 33.7%
2.อีซูซุ 89,743 คัน 13.5% 25.0%
3.ฮอนด้า 35,766 คัน 1.1% 10.0%
ภาพรวมยอดขายรถยนต์ 359,351 คัน เพิ่มขึ้น 16.6%

 

2.ยอดขายรถยนต์นั่ง 116,302 คัน เพิ่มขึ้น 18.9% 

 

แบ่งเป็นอันดับ

 

1.โตโยต้า 33,010 คัน เพิ่มขึ้น 35.9% ส่วนแบ่งตลาด 28.4%

 

2.ฮอนด้า 27,056 คัน ลดลง 10.3% ส่วนแบ่งตลาด 23.3%

 

3.มาสด้า 10,151 คัน เพิ่มขึ้น 11.9% ส่วนแบ่งตลาด 8.7%

 

แบรนด์รถยนต์ จำนวน เพิ่มขึ้น ส่วนแบ่งตลาด
1.โตโยต้า 33,010 คัน 35.9% 28.4%
2.ฮอนด้า 27,056 คัน 10.3%  23.3%
3.มาสด้า 10,151 คัน 11.9% 8.7%
ภาพรวมยอดขายรถยนต์ 116,302 คัน เพิ่มขึ้น 18.9%

 

3.ยอดขายรถเพื่อการพาณิชย์ 243,049 คัน เพิ่มขึ้น 15.5% 

 

แบ่งเป็น

 

1.อีซูซุ 89,743 คัน เพิ่มขึ้น 13.5% ส่วนแบ่งตลาด 36.9%

 

2.โตโยต้า 87,996 คัน เพิ่มขึ้น 24.7% ส่วนแบ่งตลาด 36.2%

 

3.มิตซูบิชิ 13,545 คัน เพิ่มขึ้น 11.4% ส่วนแบ่งตลาด 5.6%

 

แบรนด์รถยนต์ จำนวน เพิ่มขึ้น ส่วนแบ่งตลาด
1.อีซูซุ 89,743 คัน 13.5% 36.9%
2.โตโยต้า 87,996 คัน 24.7% 36.2%
3.มิตซูบิชิ 13,545 คัน  11.4% 5.6%
ภาพรวมยอดขายรถยนต์ 243,049 คัน เพิ่มขึ้น 15.5%

 

4.ยอดขายรถกระบะขนาด 1 ตัน (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV*) 190,223 คัน เพิ่มขึ้น 16.2%

 

แบ่งเป็น

 

1.อีซูซุ 82,799 คัน เพิ่มขึ้น 14.3% ส่วนแบ่งตลาด 43.5%

 

2.โตโยต้า 76,603 คัน เพิ่มขึ้น 28.4% ส่วนแบ่งตลาด 40.3%

 

3.มิตซูบิชิ 13,447 คัน เพิ่มขึ้น 13.6% ส่วนแบ่งตลาด 7.1%

 

แบรนด์รถยนต์ จำนวน เพิ่มขึ้น ส่วนแบ่งตลาด
1.อีซูซุ 82,799 คัน 14.3% 43.5%
2.โตโยต้า 76,603 คัน 28.4% 40.3%
3.มิตซูบิชิ 13,447 คัน 13.6% 7.1%
ภาพรวมยอดขายรถยนต์ 190,223 คัน เพิ่มขึ้น 16.2%

 

 

*ยอดขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 25,400 คัน

 

1.โตโยต้า 12,012 คัน

2.อีซูซุ 7,531 คัน

3.มิตซูบิชิ 3,483 คัน

4.ฟอร์ด 1,850 คัน

5.นิสสัน 524 คัน

 

แบรนด์รถยนต์ จำนวน
1.โตโยต้า 12,012 คัน
2.อีซูซุ 7,531 คัน
3.มิตซูบิชิ 3,483 คัน
4.ฟอร์ด 1,850 คัน
5.นิสสัน  524 คัน
ภาพรวมยอดขายรถยนต์ 25,400 คัน

 

5.ยอดขายรถกระบะ Pure Pick up 164,823 คัน เพิ่มขึ้น 18% 

 

แบ่งเป็น

 

1.อีซูซุ 75,268 คัน เพิ่มขึ้น 17.2% ส่วนแบ่งตลาด 45.7%

 

2.โตโยต้า 64,591 คัน เพิ่มขึ้น 31.5% ส่วนแบ่งตลาด 39.2%

 

3.ฟอร์ด 10,295 คัน ลดลง 9.9% ส่วนแบ่งตลาด 6.2%

 

แบรนด์รถยนต์ จำนวน เพิ่มขึ้น ส่วนแบ่งตลาด
1.อีซูซุ 75,268 คัน 17.2% 45.7%
2.โตโยต้า 64,591 คัน 31.5% 39.2%
3.ฟอร์ด 10,295 คัน 9.9% 6.2%
ภาพรวมยอดขายรถยนต์ 164,823 คัน เพิ่มขึ้น 18%

 

ทั้งคาดการณ์ว่าตลาดรถยนต์ในเดือนมิถุนายน 2565 มีแนวโน้มเจริญเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง จากความมั่นใจของผู้บริโภคที่สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี ส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และสะท้อนไปยังตลาดรถยนต์ด้วยเช่นกัน

 

ด้านสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลที่ส่วนใหญ่ใช้ในภาคขนส่งจะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งราคาน้ำมันเบนซินที่ส่วนใหญ่ใช้ในรถยนต์ส่วนบุคคล ส่งผลให้ต้นทุนในการเดินทางของประชาชนสูงขึ้น

 

แต่ก็ไม่อาจหยุดความต้องการใช้รถยนต์ของผู้บริโภค ภายใต้ปัจจัยเสริมที่สำคัญคือข้อเสนอพิเศษที่ทำให้การเป็นเจ้าของรถยนต์ในปัจจุบันเป็นเรื่องง่าย เป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้ตลาดรถยนต์ในเดือนมิถุนายนยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง

ยอดขายรถ ปี 2565 ของไทย 5 เดือนแรก

มกราคม – พฤษภาคม ปี 2565

 

แบรนด์รถยนต์ จำนวน เพิ่มขึ้น ส่วนแบ่งตลาด
1.โตโยต้า 121,006 คัน 27.6% 33.7%
2.อีซูซุ 89,743 คัน 13.5% 25.0%
3.ฮอนด้า 35,766 คัน 1.1% 10.0%
ภาพรวมยอดขายรถยนต์ 359,351 คัน เพิ่มขึ้น 16.6%

 

ที่มา : โตโยต้า

 

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน