ในปี 2022 จำนวนประชากรของไทยมากเป็นอันดับที่ 20 ของโลก อัตราการเติบโตอยู่ที่ 0.18% ขณะที่ระดับอาเซียน ไทยอยู่ในอันดับที่ 4

สำนักเศรษฐกิจและกิจการสังคม องค์การสหประชาชาติ (World Population Prospects 2022) คาดการณ์ว่าประชากรโลกจะแตะ 8,000 ล้านคนในเดือนพฤศจิกายนนี้ และอินเดียจะขึ้นเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดของโลกในปี 2023 แซงหน้าจีนแผ่นดินใหญ่

เมื่อดูข้อมูลจำนวนประชากรใน 20 อันดับแรก พบว่า ล่าสุดจีนยังมาเป็นอันดับที่ 1 แต่ตัวเลขไม่ทิ้งห่างจากอินเดียนัก ขณะที่อัตราการเติบโตของอินเดียมีมากกว่าจีน 0.66% อินเดียจึงมีโอกาสขึ้นเป็นอันดับหนึ่งตามที่ได้คาดการณ์ไว้

ด้านประเทศในอาเซียนที่อยู่ใน 20 อันดับนี้ ได้แก่  อินโดนีเซีย ในอันดับที่ 4 ของโลก (ราว 280 ล้านคน) รองจากสหรัฐฯ แต่มีอัตราการเติบโตมากกว่า 0.43%  ขณะที่ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อยู่ในอันดับที่ 13 (ราว 112 ล้านคน) และ 15 (ราว 98 ล้านคน) ตามลำดับ

ส่วนประเทศไทยมีขนาดของประชากรประมาณ 0.88% ของโลก อยู่ในอันดับที่ 20 มีจำนวนอยู่ประมาณ 70,080,000 คน มีการเพิ่มขึ้นของประชากรเพียง 0.18% เท่ากับปี 2019  ส่วนความหนาแน่นของประชากรคิดเป็น 137 คน/ตร.กม.

ในระดับอาเซียน อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมากที่สุด ตามด้วยฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย ในขณะที่ประเทศที่มีจำนวนประชากรน้อยที่สุดในอาเซียน ได้เเก่ ลาว (ราว 7.5 ล้านคน) สิงคโปร์ (ราว 5.9 ล้านคน) และบรูไน (ราว 4 แสนคน)

 

 

ประเทศ จำนวน (คน) อัตราการเติบโต (%) สัดส่วนระดับโลก(%)
1. จีน 1,448,620,727 0.29 18.21
2. อินเดีย 1,407,092,937 0.95 17.68
3. สหรัฐฯ 334,871,964 0.57 4.21
4. อินโดนีเซีย 279,231,520 1.00 3.51
5. ปากีสถาน 229,638,327 1.90 2.89
13. ฟิลิปปินส์ 112,559,961 1.32 1.41
15. เวียดนาม 98,981,126 0.80 1.24
20. ไทย 70,082,912 0.18 0.88

*ตัวเลขจำนวนประชากร ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2565

 

อ้างอิง ข้อมูลประชากรแบบเรียลไทม์จาก:  worldpopulationreviewอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน