เพิ่งประกาศผลรางวัลไปได้ไม่นาน สำหรับการประกวด “การสร้างแบรนด์” กับโครงการ J-MAT Brand Planning Competition ครั้งที่ 1 ภายใต้โจทย์ “SCG Green Choice : คุณเลือกเพื่อโลกได้” ที่สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย และ เอสซีจี ร่วมกันจัดขึ้น

โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Greentastic 4 ซึ่งเป็นการรวมตัวของน้อง ๆ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขณะที่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม En(we)ronment จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม Terrarium จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดล และทีม Green Squad จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

J-MAT Brand Planning Competition เวทีของนักสร้างแบรนด์

ความน่าสนใจของการประกวดครั้งนี้อย่างแรก คือ การเป็นเวทีใหม่แกะกล่องของ J-MAT Brand Planning Competition ที่สมาคมการตลาดฯ ผู้จัดเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างแบรนด์ หนึ่งในกุญแจที่ช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น พร้อมกับการส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงศักยภาพ เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ลงมือทำในสนามจริง และเข้าใจคุณค่าของการสร้างแบรนด์อย่างแท้จริง

ชาคริต ดิเรกวัฒนชัย เลขาธิการสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

ชาคริต ดิเรกวัฒนชัย เลขาธิการสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย บอกกับ Marketeer ว่า “ปัจจุบันการจะทำการตลาดให้ประสบความสำเร็จได้นั้นแค่มีสินค้าหรือการสื่อสารที่ดีอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพออีกต่อไป เจ้าของธุรกิจต้องให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าจากแก่นแท้ของแบรนด์ (Brand Purpose) และสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภคผ่านการสร้างประสบการณ์ของแบรนด์ที่ดี (Brand Experience) เพื่อให้เกิดการจดจำเชิงบวกเกี่ยวกับแบรนด์ และเกิดความรักและผูกพันกับแบรนด์ในระยะยาวได้ สมาคมการตลาดฯ เองมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาความรู้และลงมือทำในด้านการตลาดมาอย่างต่อเนื่อง

“โดยในการประกวดครั้งนี้สมาคมการตลาดฯ อยากให้น้อง ๆ มีโอกาสได้คิดและวางแผนการในการสร้างแบรนด์อย่างถูกต้อง ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในคอนเซ็ปต์ L.E.A.D. คือ Learn เรียนรู้ เรื่องการสร้างแบรนด์จากมืออาชีพ, Execute ลงมือ ทดสอบไอเดียและแนวคิดที่นำเสนอ, Advise ปรึกษา พร้อมรับคำแนะนำเป็นแนวทางการพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญ และ Develop พัฒนา นำไอเดียที่มีมาต่อยอดเป็นแผนการสร้างแบรนด์ที่ดีเยี่ยม น้องจะได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการได้รับเงินทุนสำหรับการลงมือทำแผนการตลาดจริง นั่นหมายความว่าเรากำลังสร้างทรัพยากรบุคคลด้านการตลาดที่เป็นคนรุ่นใหม่ให้กับธุรกิจในประเทศไทย”

สร้างแบรนด์จริง ลงสนามจริง

ความน่าสนใจถัดมาคือ หัวข้อการประกวดในครั้งนี้ที่ได้ เอสซีจี องค์กรระดับประเทศที่เล็งเห็นถึงพลังของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม ได้เลือกแบรนด์ ‘SCG Green Choice: คุณเลือกเพื่อโลกได้’ มาเป็นโจทย์การแข่งขันในครั้งนี้

ฎายิน เกียรติกวานกุล Head of SCG-HOME Consumer Solution Development, SCG

ฎายิน เกียรติกวานกุล ผู้บริหารจากเอสซีจีหนึ่งในคณะกรรมการกล่าวว่า “อย่างที่ทราบกันดีว่า เอสซีจีมุ่งดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยกลยุทธ์ ESG (Environmental, Social, Governance) ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์เราไม่อยากสร้างแบรนด์ที่เป็นแค่ CSR แบรนด์ เอสซีจีอยากทำให้เห็นว่าแบรนด์หรือฉลากที่เกี่ยวข้องกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้นสามารถทำให้เป็นธุรกิจได้ จึงได้พัฒนา ‘SCG Green Choice’ ฉลากรับรองผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเอสซีจี

“ขณะเดียวกันสมาคมการตลาดฯ ได้จัดโครงการ J-MAT Brand Planning Competition เวทีประกวดของคนรุ่นใหม่ที่กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ที่สำคัญคือ น้อง ๆ Gen นี้คือกลุ่มที่สนใจปัญหาสิ่งแวดล้อมและจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมในอนาคต เอสซีจีจึงเลือกแบรนด์ ‘SCG Green Choice: คุณเลือกเพื่อโลกได้’ ที่เป็นแบรนด์ที่เปิดรับไอเดียจากคนรุ่นใหม่มาเป็นโจทย์ในการแข่งขัน เพื่อให้น้อง ๆ ได้ประลองไอเดียการสร้างแบรนด์กับแบรนด์สินค้าจริงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมโดยตรง”

แม้จะเป็นเวทีใหม่กับโจทย์การแข่งขันที่ท้าทายจากแบรนด์ธุรกิจที่จริงจัง แต่เวที J-MAT Brand Planning Competition มีนักศึกษาสนใจสมัครเข้าร่วมถึง 822 คน จาก 64 สถาบันทั่วประเทศ โดยน้อง ๆ มีโอกาสได้ซักถามทำความเข้าใจโจทย์ และการเข้าร่วมโครงการอย่างชัดเจนผ่านช่องทางออนไลน์

ตลอดเส้นทางการแข่งขันสมาคมการตลาดฯ และเอสซีจีได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยพัฒนาทักษะความรู้ที่ใช้ได้จริงให้กับน้อง ๆ  เช่น Online Training & Workshop ที่เชิญกูรูด้านการตลาด นักสื่อสารสร้างแบรนด์ และผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าแบรนด์รักษ์โลก มาเป็นวิทยากรแชร์ประสบการณ์ตรงกับผู้เข้ารอบ 50 ทีม

โดยทีมที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย เอสซีจีจัดกิจกรรม Insight Visit @SCG Home Experience เพื่อให้น้อง ๆ ได้สัมผัสตัวตนของแบรนด์อย่างใกล้ชิด และนำไปพัฒนาแผนฉบับเต็ม รวมถึงจัด Exclusive Mentoring เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านแบรนด์และการตลาดมาเป็นพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษาในการวางกลยุทธ์ การสื่อสาร และการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จ ตลอดจนการให้เงินทุนเพื่อให้น้อง ๆ ได้ลงพื้นที่ ทำตามแผนที่วางไว้ และสัมผัสประสบการณ์จริง

ความน่าสนใจสุดท้ายและเป็นไฮไลท์ของการประกวดครั้งนี้คือ ผู้ชนะอย่าง Greentastic 4 ที่คว้าเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตรไปครอง โดยมีสมาชิกทีมทั้งหมด 4 คนจาก 3 มหาวิทยาลัย คือ

  • น.ส. สโรชา วิริยะศิริปัญญา (หัวหน้าทีม) นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ม. เกษตรศาสตร์
  • น.ส. แรกขวัญ ทองสัมฤทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรม ม. ธรรมศาสตร์
  • น.ส. ณัฐภรณ์ มโนสัมฤทธิ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ม. เกษตรศาสตร์
  • น.ส. เกศวลัย ทองตุ้ย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมี ดร. เบญจรัตน์ ไชยมั่นคง ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ที่บอกว่าน่าสนใจ เนื่องจากตัวแผนงานที่น้อง ๆ ทำนั้นมีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายมาเป็นอย่างดี รวมถึงแนวคิดการสร้างแบรนด์ที่เลือกใช้ “Customer Centric Approach” หรือการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพวกผู้บริโภคจริง ๆ มีการวิเคราะห์และนำมาวางกลยุทธ์ที่นำไปสู่แผนการสร้างแบรนด์ชวนคนรักษ์โลก อย่าง SCG Green Choice ได้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย ที่สำคัญคือทำได้จริง รวมไปถึงเทคนิคการนำเสนอที่แสดงถึงความกล้าคิด กล้าทำ โดนใจคณะกรรมการ

“สาเหตุที่ตัดสินใจเข้าประกวดแผนในครั้งนี้ทีมเรามองว่ามันคือความท้าทายในการประกวดแผนการสร้างแบรนด์ เนื่องจากเรื่อง Branding ที่เหมือนจะเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่ลึกลงไปยังมีรายละเอียดที่น่าสนใจ และเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้แบรนด์ประสบความสำเร็จ และนอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้วเวทีนี้คือการเรียนรู้ที่จะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ จากการลงมือทำแผนจริง เรียนรู้จากพี่ ๆ Mentor โดยตรง ซึ่งเราสามารถนำไปใช้ได้จริงในอนาคต”

สำหรับโจทย์ SCG Green Choice: คุณเลือกเพื่อโลกได้ น้อง ๆ ให้ความเห็นว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวและส่วนตัวต่างสนใจและมีวิธีช่วยแก้ปัญหาในแบบของตัวเองอยู่แล้ว การได้มาทำแผนประกวดเกี่ยวกับแบรนด์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมนั้นทำให้พวกเขามองเห็นปัญหาในเชิงลึกมากขึ้น และมองวิธีแก้ปัญหาได้กว้างขึ้น ขณะเดียวกันก็รู้สึกภูมิใจกับการได้นำเสนอไอเดียและแผนการสร้างแบรนด์สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

ทีม “En(we)ronment” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

ทีม “Greenไรดี” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ความสำเร็จของการประกวดครั้งนี้ คือการที่ทั้งสององค์กรอย่างสมาคมการตลาดฯ และเอสซีจี ได้ร่วมกันพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่ซึ่งจะกลายเป็นนักการตลาดที่เก่งและมีประสิทธิภาพในอนาคต ขณะเดียวกันแบรนด์ใหญ่อย่าง เอสซีจี ก็ได้เห็นการสร้างแบรนด์ SCG Green Choice ผ่านมุมมองสายตาของน้อง ๆ นักศึกษากลุ่ม Gen Y ที่เป็นทั้งกลุ่มเป้าหมายและเป็นกลุ่มที่สนใจและอยากที่จะมีส่วนร่วมกับเรื่องนี้มากที่สุด

ท้ายที่สุดคือการสร้างพื้นที่และโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ ลงสนาม ใช้ทรัพยากรและเครื่องไม้เครื่องมือเสมือนการทำงานจริง นี่คือสิ่งที่หาไม่ได้จากในห้องเรียนอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน