Mintel ชี้ ผู้บริโภคชาวไทยประมาณ 8 ใน 10 ราย ต่างประสบปัญหาสุขภาพจิตในช่วง 6 เดือน (ส.ค. 64-ม.ค. 65) Gen Z กลุ่มวัยที่รู้สึกโดดเดี่ยวสุด

Mintel (มินเทล) บริษัทวิจัยด้านการตลาดระดับโลก เผยงานวิจัยฉบับใหม่ชี้ ผู้บริโภคชาวไทยประมาณ 8 ใน 10 รายต่างประสบปัญหาสุขภาพจิต จากการสำรวจในช่วง 6 เดือน ก่อนเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ส.ค. 64-ม.ค. 65) จากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตชาวไทย 2,000 ราย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

ปัญหาสุขภาพจิต 4 อันดับแรกของผู้บริโภคไทย

1. ความเครียด 46%

2. นอนไม่หลับ 32%

3. วิตกกังวล 28%

4. เหงา 27%

โดยรายงานพบว่าสภาพจิตใจของคนไทยถดถอยลงจากผลกระทบที่ยืดเยื้อของโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้พวกเขาเกิดความหงุดหงิดและความรู้สึกท้อแท้ นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้บริโภคแต่ละเพศและแต่ละช่วงวัยต่างเผชิญกับความท้าทายด้านสุขภาพจิตที่แตกต่างกัน

Gen Z คือกลุ่มวัยที่รู้สึกโดดเดี่ยวที่สุด

การทำงาน/การเรียน 48% ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค Gen-Z โดยเฉพาะอายุระหว่าง 18-24 ปี โดยพบว่าผู้บริโภคในกลุ่มวัยนี้จะรู้สึกโดดเดี่ยวที่สุด 38% เมื่อเทียบกับคนรุ่นอื่น ๆ อาทิ กลุ่ม Millennials (อายุ 32-40 ปี) 26% และ Gen X (อายุ 41-56 ปี) 15% ที่มีอายุมากกว่า

ทั้งนี้ แรงกดดันจากเพื่อน 33% และโซเชียลมีเดีย 25% ต่างเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความท้าทายด้านสุขภาพจิตของพวกเขา ตามข้อมูลจากงานวิจัยของ Mintel มากกว่า 1 ใน 3 ของผู้บริโภคชาวไทยที่มีอายุน้อย กล่าวว่า พวกเขาขาดความมั่นใจในตนเอง และมีสภาวะทางจิตใจบางอย่าง เช่น การนับถือตนเองต่ำ อาการซึมเศร้า และความวิตกกังวล

สภาวะเหล่านี้เกิดจากการสร้างภาพชีวิตที่ “สมบูรณ์แบบ” บนโซเชียลมีเดีย จากการได้เห็นบุคคลที่พวกเขาชื่นชอบ อินฟลูเอนเซอร์ หรือคนที่พวกเขารู้จัก มีในสิ่งที่พวกเขาไม่มี ก่อให้เกิดความกดดันที่จะต้องใช้ชีวิตให้ได้ตามมาตรฐานที่ผู้อื่นวางไว้

“แบรนด์ต่าง ๆ สามารถช่วยเหลือประชากรกลุ่มที่มีอายุน้อยนี้ได้ ด้วยแคมเปญที่ผลักดันและส่งเสริมให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกพึงพอใจในตนเอง” วิลาสิณี (ไข่มุก) ศิริบูรณ์พิพัฒนา นักวิเคราะห์อาวุโสด้านการวิจัยไลฟ์สไตล์ ประจำ Mintel Reports Thailand กล่าว

ผู้หญิงเครียดกว่าผู้ชาย

เกือบ 1 ใน 3 หรือ 31% ของผู้หญิงไทยที่มีอายุ 18-34 ปี กล่าวว่า รู้สึกหมดไฟ เมื่อเทียบกับชายในวัยเดียวกัน 17% ผู้หญิงให้ความสำคัญกับงาน/การศึกษา ความไม่แน่นอนในการวางแผนอนาคต และสถานการณ์/ความรับผิดชอบทางการเงิน จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้บริโภคกลุ่มนี้ “ผู้หญิงอายุ 18-34 ปี มีแนวโน้มที่จะต้องรับมือและรับผิดชอบกับงาน บ้าน สร้างความมั่นคงในหน้าที่การงาน และคำนึงถึงการแต่งงานใช้ชีวิตคู่”

ตามที่ระบุไว้ในงานวิจัยฉบับใหม่ของ Mintel เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของผู้หญิง พวกเธอต้องการที่จะรักษาสมดุลในชีวิตและมีสุขภาพที่ดี ทั้งทางกายและทางใจ แบรนด์ต่าง ๆ สามารถวางผู้บริโภคกลุ่มนี้เป็นเป้าหมายได้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงที่มีไลฟ์สไตล์ที่ยุ่งหรือวุ่นวายตลอดเวลา ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่จะช่วยบรรเทาความเครียดทางด้านจิตใจ และช่วยให้พวกเธอสามารถทำกิจกรรมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีได้

การอดนอนส่งผลกระทบต่อคนทุกรุ่น

การวิจัยของ Mintel เผยให้เห็นว่า การนอนหลับล้วนส่งผลต่อคนไทยไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุใด ซึ่งอาจเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในชีวิตที่มีความตึงเครียดได้ โดยสำหรับในช่วงวัยต่าง ๆ แล้ว ประมาณ 35% ของ Gen Z และ Millennial จะมีอาการนอนไม่หลับ ในขณะที่ Gen X อยู่ที่ 28% ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ผู้คนมักเชื่อกัน การนอนไม่หลับส่งผลกระทบต่อคนทุกวัย ไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุเท่านั้น

ปัจจัยเหล่านี้อาจเกิดจากมาตรการการอยู่บ้าน ทำให้ผู้คนไม่สามารถแยกชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการทำงาน หรือการเรียนออกจากกันได้อย่างชัดเจน จนทำให้เกิดความเครียดและนอนไม่หลับมากขึ้น เนื่องจากคนไทยมีปัญหาด้านการนอนหลับ แบรนด์ต่าง ๆ จึงสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถตรวจจับรูปแบบการนอน และให้ประโยชน์ด้านสุขภาพอื่น ๆ ได้

ผู้บริโภคมองหาแบรนด์ที่จะมาช่วยแก้ปัญหาด้านสุขภาพจิต

แม้คนไทยจำนวนมากขึ้นจะประสบปัญหาสุขภาพจิต แต่ผู้บริโภคยังคงไม่สามารถเข้าถึงบริการและข้อมูลด้านสุขภาพจิตได้ ซึ่งคนไทยกว่า 3 ใน 4 หรือ 76% รู้สึกเห็นด้วยว่าควรจะมีการพูดคุยเรื่องสุขภาพจิตในพื้นที่สาธารณะให้มากขึ้นกว่าเมื่อก่อน เนื่องจากข้อจำกัดทางสังคมและความรู้สึกเชิงลบเกี่ยวกับสุขภาพจิต

Mintel จึงเห็นได้ว่าผู้บริโภคต่างมีความคาดหวังสูงจากแบรนด์ ในแง่ของการที่แบรนด์เหล่านั้นจะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของสุขภาพจิต เมื่อพิจารณาถึงความละเอียดอ่อนของภาวะสุขภาพจิต แบรนด์ต่าง ๆ จำเป็นต้องแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจ และเข้าใจความเป็นไปทางด้านจิตใจของผู้บริโภคอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ด้วยความที่โซเชียลมีเดียมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ผู้บริโภคกว่า 3 ใน 4 เห็นด้วยว่า ช่องทางดังกล่าวเป็นช่องทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เล็งเห็นถึงคุณค่าทางด้านจิตใจ ด้วยเหตุนี้ แบรนด์ที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ผู้บริโภค แบรนด์ที่เข้ามามีบทบาทในการช่วยขจัดปัญหาสุขภาพจิต และแบรนด์ที่ส่งเสริมให้ผู้คนเข้ารับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญจะสามารถชนะใจผู้บริโภคได้

 

ส่องปัญหาสุขภาพจิตของคนไทย ส.ค. 64 – ม.ค. 65
ปัญหาสุขภาพจิต จำนวน
1. ความเครียด 46%
2. นอนไม่หลับ 32%
3. วิตกกังวล 28%
4. เหงา 27%
กลุ่มคนไทยที่เปิดเผยว่ารู้สึกโดดเดี่ยวมากสุด
กลุ่มอายุ จำนวน
1. Gen-Z (18-24 ปี) 38%
2. Millennials (อายุ 32-40 ปี) 26%
3. Gen X (อายุ 41-56 ปี) 15%
คนไทย 8 ใน 10 ต่างประสบปัญหาสุขภาพจิต

 

ที่มา: Mintel

อ่านงานวิจัยฉบับเต็ม : Attitudes towards Mental Health – Thai Consumer – 2022 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน