KKP กำไร 6 เดือน 4 พันล้าน พอร์ตสินเชื่อขยาย 10% (วิเคราะห์)

KKP กำไรครึ่งปีแรก 4 พันล้าน พอร์ตสินเชื่อขยาย 10% คาด GDP เติบโตได้ 3.3% แต่การฟื้นตัวไม่ทั่วถึงของเศรษฐกิจยังน่าเป็นห่วง

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) แถลงผลประกอบการครึ่งปีแรก 2565 ดีต่อเนื่อง กำไรสุทธิ 4,089 ล้านบาท ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ยังคงมาเป็นอันดับหนึ่ง ส่วนสินเชื่อเติบโต 10% คาด GDP จะเติบโตได้ 3.3% แต่มองการฟื้นตัวไม่ทั่วถึงของเศรษฐกิจยังน่าเป็นห่วง

 

นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เปิดเผยว่า

ผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรครึ่งปีแรกของปี 2565 อยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสินเชื่อเช่าซื้อ และสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยสินเชื่อรวมขยายตัวถึง 10%

ส่วนธุรกิจตลาดทุน รายได้กระจายตัวตามลักษณะธุรกิจ และธุรกิจนายหน้ายังคงครองส่วนแบ่งอันดับหนึ่งของตลาดด้วยสัดส่วน 18.18% และธุรกิจการลงทุนเติบโตดีจากฝ่ายค้าหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Equity and Derivative Trading) ที่ทำกำไรได้ดีในสภาวะผันผวน

ด้านวาณิชธนกิจแม้จะมีจำนวนธุรกรรมลดลงในช่วงต้นปีที่ผ่านมา แต่ในครึ่งปีหลังมีธุรกรรมขนาดใหญ่หลายรายการรออยู่ ขณะที่ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล (Wealth Management) มีปริมาณทรัพย์สินภายใต้คำแนะนำ (Asset Under Advice, AUA) อยู่กว่า 7 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ ธนาคารได้ปรับลดการตั้งสำรองสอดรับกับคุณภาพที่ดีของพอร์ตสินเชื่อใหม่ และอัตราการชำระคืนของลูกหนี้ดีกว่าที่คาดการณ์ โดยตั้งสำรองเป็นจำนวน 1,878 ล้านบาท ลดลงกว่าปีก่อนหน้านี้ค่อนข้างมาก

นายฟิลิป เชียง ชอง แทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ให้รายละเอียดในส่วนของธนาคารพาณิชย์ว่า ได้ Smart Growth ช่วยไว้ ทำให้ธนาคารรักษาการเติบโตของรายได้และกำไร แม้ในสถานการณ์เศรษฐกิจชะลอตัว

โดยสินเชื่อของธนาคารครึ่งปีแรก 2565 มีรายได้มาจากดอกเบี้ยมากถึง 69% หลัก ๆ มาจากกลุ่มสินเชื่อรายย่อยที่มีหลักประกัน ไม่ว่าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่โตขึ้นกว่า 11% หรือสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 19% ทั้งปีนี้กลุ่มธุรกิจฯ จะมีเป้าการเติบโตของสินเชื่อรวม 16%

ด้านนายปรีชา เตชรุ่งชัยกุล ประธานสายการเงินและงบประมาณธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ให้รายละเอียดเกี่ยวข้อมูลทางการเงินของผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกปี 2565 ว่า กลุ่มธุรกิจฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 4,089 ล้านบาท เพิ่ม 45.1% โดยเป็นกำไรสุทธิของธุรกิจตลาดทุน จำนวน 672 ล้านบาท ในส่วนของการตั้งสำรองครึ่งปีแรกมีอัตราส่วนสำรองต่อสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตที่ 169.1%

นอกจากนี้ ธนาคารมีรายได้เพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิรวมถึงรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย โดยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิมีจำนวน 8,779 ล้านบาท +15.1%  ในขณะที่รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยมีจำนวน 3,809 ล้านบาท +2.2% จากครึ่งปีแรก 2564

KKP Research ประเมินว่าปีนี้เศรษฐกิจกำลังค่อย ๆ ฟื้นตัวจากฐานที่ต่ำ คาดว่า GDP จะเติบโตได้ 3.3% จากการฟื้นตัวของการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ การขยายตัวของการส่งออกที่ฟื้นตัวตามเศรษฐกิจโลก การท่องเที่ยว  และรายได้ภาคการเกษตรที่ปรับตัวดีขึ้นตามราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์

แต่อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะการฟื้นตัวที่ไม่ทั่วถึง หลายภาคเศรษฐกิจยังไม่กลับไประดับก่อนเกิดปัญหาโควิด ประกอบกับปัญหาเงินเฟ้อและค่าครองชีพสูงในขณะที่รายได้และเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ ภาคครัวเรือนและธุรกิจยังมีปัญหาในการจ่ายคืนหนี้ และอัตราดอกเบี้ยกำลังจะปรับเป็นขาขึ้นตามแรงกดดันของเงินเฟ้อ และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั่วโลก

เศรษฐกิจไทยจึงต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับคุณภาพการศึกษาและทักษะแรงงาน เปิดเสรีแรงงาน  ลดการผูกขาด

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน