ส่องอันดับ ดัชนีนวัตกรรมโลก (GII) ของไทย หลัง NIA ตั้งเป้านำไทยก้าวสู่ท็อป 30 ภายในปี 2030 มุ่งสู่การเป็นชาติแห่งนวัตกรรม ด้วย 6 แนวทางสำคัญ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA และ กระทรวงการอุดมศีกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงาน Thailand Global Innovation Forum 2022 (TGIF 2022) “Thailand towards Top 30 Global Innovation Nation” เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย ให้ก้าวสู่ “ชาติแห่งนวัตกรรม” พร้อมกับการครบรอบ 13 ปี ของการจัดตั้ง NIA เป็นองค์การมหาชน

 

โดยภายในงานมีไฮไลต์น่าสนใจอย่าง ประเด็น “Global Innovation Index (GII) : ดัชนีนวัตกรรมโลก” ที่มีผู้แทนหน่วยงานชั้นนำระดับประเทศ เข้าร่วมเสวนามากมาย

 

ซึ่ง GII ถือเป็นตัวชี้วัดความสามารถทางด้านนวัตกรรม ที่สะท้อนให้เห็นถึงผลผลิตด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ การวิจัยและพัฒนา ของแต่ละประเทศ กว่า 132 ประเทศทั่วโลก

 

จัดทำโดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (WIPO) ร่วมกับมหาวิทยาลัยคอร์เนล และ The Business School for the World (INSEAD)

 

โดยข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (2017-2021) อันดับดัชนีนวัตกรรมโลก (GII) ของประเทศไทย มีดังนี้ ปี 2017 อันดับ 51 / 2018 อันดับ 44 / 2019 อันดับ 43 / 2020 อันดับ 44 และ 2021 อันดับ 43

 

ไทยบนเวที

ดัชนีนวัตกรรมโลก (GII)

2017-2021

ปี ค.ศ. อันดับโลก
2017 51
2018 44
2019 43
2020 44
2021 43
ที่มา : องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (WIPO)

 

ขณะที่หากนับเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน (Asean) พบว่า 10 ประเทศแรก ในดัชนีนวัตกรรมโลก (GII) ปี 2021 (ล่าสุด) มีดังนี้ 1.สิงคโปร์ อันดับโลก 8, 2.มาเลเซีย อันดับโลก 36, 3.ไทย อันดับโลก 43, 4.เวียดนาม อันดับโลก 44, 5.ฟิลิปปินส์ อันดับโลก 51, 6.บรูไน อันดับโลก 82, 7.อินโดนีเซีย อันดับโลก 87, 8.กัมพูชา อันดับโลก 109, 9.ลาว อันดับโลก 117 และ 10.เมียนมา อันดับโลก 127

 

ไทยท็อป 3 อาเซียน

ดัชนีนวัตกรรมโลก (GII)

ปี 2021

อันดับอาเซียน/ประเทศ อันดับโลก
1.สิงคโปร์ 8
2.มาเลเซีย 36
3.ไทย 43
4.เวียดนาม 44
5.ฟิลิปปินส์ 51
6.บรูไน 82
7.อินโดนีเซีย 87
8.กัมพูชา 109
9.ลาว 117
10.เมียนมา 127
ที่มา : องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (WIPO)

 

ขณะที่ 10 ประเทศแรก มีอันดับดัชนีนวัตกรรมโลก (GII) สูงสุด ปี 2021 (ล่าสุด) ดังนี้ 1.สวิตเซอร์แลนด์ (แชมป์ 10 สมัยติดต่อกัน จากปี 2012-21), 2.สวีเดน, 3.สหรัฐอเมริกา, 4.สหราชอาณาจักร, 5.เกาหลีใต้, 6.เนเธอร์แลนด์, 7.ฟินแลนด์, 8.สิงคโปร์, 9.เดนมาร์ก และ 10.เยอรมนี

 

สวิตเซอร์แลนด์ แชมป์ 10 สมัยติด

ดัชนีนวัตกรรมโลก (GII)

ปี 2021

อันดับโลก/ประเทศ
1.สวิตเซอร์แลนด์ (แชมป์ 10 สมัยติดจากปี 2012-21)
2.สวีเดน
3.สหรัฐอเมริกา
4.สหราชอาณาจักร
5.เกาหลีใต้
6.เนเธอร์แลนด์
7.ฟินแลนด์
8.สิงคโปร์
9.เดนมาร์ก
10.เยอรมนี
43.ไทย
ที่มา : องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (WIPO)

ซึ่งทาง NIA ได้ตั้งเป้านำไทยก้าวสู่ท็อป 30 ดัชนีนวัตกรรมโลก (GII) ภายในปี 2030 โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA เผยถึงการทำงานของเรื่องนี้ไว้ว่า การขับเคลื่อนเพื่อยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศไทย ให้มุ่งสู่การเป็น “ชาติแห่งนวัตกรรม” (Innovation Nation) ที่พร้อมเติบโต และสามารถสร้างนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้อย่างยั่งยืน

 

จำเป็นต้องมุ่งเน้นใน 6 แนวทางสำคัญ ได้แก่

 

1.รัฐ คือ Sandbox และ Accelerator ของนวัตกรรม

 

2.เร่งการเติบโตในการลงทุนทางนวัตกรรมเชื่อมกับการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย

 

3.กระตุ้นกิจกรรมและสร้างฐานข้อมูลตลาดการเงินนวัตกรรมและตลาดทุนทางเทคโนโลยี

 

4.เพิ่มจำนวนวิสาหกิจฐานนวัตกรรมเพื่อการปฏิรูปโครงสร้างทางธุรกิจ

 

5.กระตุ้นการจดทะเบียนและใช้ประโยชน์สิทธิบัตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ และ

 

6.เพิ่มจำนวนนวัตกรรมฐานความคิดสร้างสรรค์และวัฒนธรรมติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online