เศรษฐกิจไทยกำลังฟื้นตัวอย่างช้าๆ การส่งออกยังน่าห่วง

เศรษฐกิจไทยกำลังฟื้นตัวอย่างช้าๆโดยมีการส่งออกและการบริโภคเป็นปัจจัยกดดัน โดยการส่งออกของไทยหดตัวมาเป็นเวลากว่า 5 เดือนติดต่อกัน ซึ่งได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับต่ำ และเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวช้า นอกจากนี้การส่งออกของไทยยังได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงรสนิยมของผู้นำเข้าหลัก รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค่าส้ำคัญ ด้านธนาคารโลกมองว่า การส่งออกของไทยในปีนี้ อาจจะไม่ขยายตัวหรืออยู่ที่ 0% จากก่อนหน้านี้คาดว่าจะขยายตัวได้ที่ 0.1% – 0.5% ด้านการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนยังมีโอกาสขยายตัวอีกมาก แต่ผู้ประกอบการของไทยต้องมีการปรับตัวในการแข่งขัน เช่น เปลี่ยนประเภทสินค้าหรือหาตลาดใหม่ นอกจากนี้การที่เงินบาทอ่อนค่าลงในปีนี้ จะเป็นอีกปัจจัยในการสนับสนุนภาคการส่งออกของไทย

ภาวะภัยแล้งยังน่าห่วง

จากภาวะภัยแล้งในปีนี้ จะเป็นปัจจัยกดดันในด้านผลผลิตและรายได้ของเกษตรกร ทำให้ภาคการบริโภคได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำและหนี้ครัวเรือนอยู่ระดับสูง เนื่องจากรายได้ภาคการเกษตรคิดเป็นสัดส่วน9% ของจีดีพี ทำให้เกิดปํญหาไม่มีเงินเพียงพอในการชำระหนี้สินกระทบต่อการใช้จ่ายและก่อให้เกิดปัญหาสังคม ซึ่งภาครัฐต้องเข้ามาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

การลงทุนยังไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัว

การลุงทุนของไทยยังไม่เห็นสัญญาณของการฟื้นตัวที่ชัดเจน และเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อบ้าน ไทยยังมีการลงทุนที่น้อยกว่ามาก ส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากด้านการเมืองในช่วงที่ผ่านมา ในระยะต่อไปไทยควรส่งเสริมให้มีการลงทุนเพิ่มขึ้น เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มกับเศรษฐกิจ อาทิ อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

การใช้จ่ายจากภาครัฐและภาคการท่องเที่ยว ถือเป็นแรงหนุนสำคัญ

ในปีนี้แรงหนุนเศรษฐกิจที่สำคัญมากจากการใช้จ่ายของภาครัฐและภาคการท่องเที่ยว ซึ่งอาจไม่เพียงพอที่จะเป็นแรงขับหลักของเศรษฐกิจได้ ดังนั้นภาครัฐจึงควรเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มากขึ้น โดยจากข้อมูลพบว่า จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวไทยประเทศไทย ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2558 มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นกว่าปี 2557 และ 2556 โดยนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตสูง เมื่อเทียบกลับนักท่องเที่ยวจากยูโรโซนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยลดน้อยลง

ทั้งนี้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประมาณการว่าเศรษฐกิจไทยจะโตที่ 2.8% โดยได้รับแรงหนุนมาจากการใช้จ่ายภาครัฐฯที่มีการปรับประมาณขึ้นจากเดือนมีนาคมมาขยายตั 15.5% (จาก6.8%) ขณะที่การบริโภคและการลงทุนขยายตัวไดเล็กน้อย แต่การส่งออกไทยจะหดตัวเป็นปีที่สามติดต่อกันที่ 1.7% ด้านธนาคารโลกมีการประเมินว่าจีดีพีของไทยจะขยายตัวที่ 3-3.5 %อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer