สยามพิวรรธน์ ชวนคนไทยเริ่มต้นวิถีชีวิตยั่งยืน สะท้อนผ่านคอนเซ็ปต์ธุรกิจ แบรนด์ ECOTOPIA แพลตฟอร์มที่ทำให้ทุกคน “เห็น” แนวคิดเพิ่มคุณค่าสินค้ารักษ์โลก

ท่ามกลางผลกระทบจากภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกหรือ Climate Change หลากหลายองค์กรนำเสนอแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนมากมาย แต่สำหรับสยามพิวรรธน์ ทิศทางสร้างความยั่งยืนไม่ได้พุ่งเป้าไปที่สิ่งแวดล้อมเพียงอย่างเดียว แต่ยังนำเสนอคอนเซ็ปต์การทำงาน “สร้างคุณค่าร่วม” ทำให้ทุกส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมจัดการและได้รับประโยชน์ร่วมกัน

โดย ECOTOPIA ถือเป็น “มัลติแบรนด์สโตร์แห่งแรกของประเทศไทย” ที่รวมสินค้าสร้างสรรค์จากแนวคิดรักษ์โลกและ well-being เพื่อให้เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับผู้บริโภคที่ใส่ใจรักษ์โลกที่ครบวงจรยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย (Asia’s leading Eco Lifestyle Destination)

และยังเป็นตัวแทนทิศทางการสร้างความยั่งยืนที่ทุกคน “เห็น” และ “เป็นต้นแบบ” ให้ทุกคนทำตามได้ เป็นไอเดียจุดเริ่มต้นวิถีรักษ์โลกจากการมาเยี่ยมชมงาน Sustainability Expo 2022

นราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ ประธานบริหารสายงานปฏิบัติการ (Chief Operating Officer) บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า

“ECOTOPIA เป็นการนิยามกระบวนทัศน์ใหม่ให้กับโลก สอดคล้องกับแนวคิดความยั่งยืนมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อผู้คนและโลกของสยามพิวรรธน์ โดยเฉพาะการตั้งเป้าเป็นศูนย์การค้าที่สร้างขยะเป็นศูนย์ และปัจจัยที่จะทำให้ยั่งยืนได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย

สิ่งที่จะสะท้อนให้เห็นภาพของสยามพิวรรธน์ได้อย่างชัดเจน คือการจัดการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำแบบครบวงจรและสามารถเพิ่มคุณค่าได้จริง อย่าง โครงการ “Siam Piwat 360° Waste Journey to Zero Waste” ที่คำนึงถึงการจัดการขยะแบบครบวงจรตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และยังมองถึง “การเพิ่มมูลค่า” โดยร่วมมือกับ 12 สุดยอดครีเอเตอร์ และผู้ประกอบการรายย่อย พัฒนาและรังสรรค์ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก มากกว่า 300 แบรนด์ และสินค้ากว่า 100,000 รายการภายใต้ ECOTOPIA แหล่งรวมสินค้ารักษ์โลกที่ครบครันที่สุดสำหรับผู้บริโภคที่ใส่ใจการรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม”

 

อุสรา ยงปิยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจค้าปลีก บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ระบุว่า

“ECOTOPIA จึงเปรียบเหมือนโชว์เคสที่จะทำให้ทุกคนเห็นแพลตฟอร์มปลายน้ำที่ส่งต่อผลิตภัณฑ์รักษ์โลกไปสู่ผู้บริโภคเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ส่งเสริมให้มีการลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง สนับสนุนให้ใช้สินค้าที่ทำจากวัสดุหรืออุปกรณ์รีไซเคิล โดยในงาน Sustainability Expo 2022 นี้ ได้จำลองเมืองแห่งคนรักษ์โลก ECOTOPIA ที่สุดของแหล่งรวมสินค้ารักษ์โลกที่ครบครันหลากหลายเพื่อโลกที่ดีขึ้น (Your largest Eco-product store, for a better you and better world) โดยมีเจตนาที่ต้องการสะท้อนความตั้งใจในการปลุกจิตสำนึกของการดำเนินชีวิตตามแนวคิดรักษ์โลกแบบครบวงจร”

การเข้าร่วมในงาน Sustainability Expo 2022 ที่เล่าผ่านแบรนด์ ECOTOPIA จะสื่อให้เห็นถึงการสร้างพันธมิตรที่เข้มแข็ง ซึ่งเป็นกุญแจความสำเร็จของการสร้างความยั่งยืน เพราะสินค้าที่ได้รับการคัดสรรมาทั้งหมด แสดงถึงความแข็งแกร่งของผู้ประกอบการไทยที่ใส่ใจธรรมชาติแบบองค์รวม และโดดเด่นในด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย ที่สามารถพัฒนาและปรับโฉมผลิตภัณฑ์ นำไอเดีย ความคิดใหม่ ๆ ให้กับผลิตภัณฑ์ที่รังสรรค์ขึ้นจากธรรมชาติ และทำให้ทันสมัยมากขึ้น เหมาะกับรูปแบบการใช้ชีวิตสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจรักษ์โลกอย่างแท้จริง”

 

ปวีณา คชเสนี ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจ บริษัท สยามพิวรรธน์ รีเทล จำกัด เล่าให้ฟังว่า

“จากกลุ่มสินค้ากว่า 8 โซน บนพื้นที่กว่า 1,000 ตารางเมตร ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่ ที่มีสินค้ามากมายครอบคลุมการใช้ชีวิตทุกด้านทั้งสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน อาหารเพื่อสุขภาพ แหล่งรวมผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกดูแลผิวพรรณ สินค้าแฟชั่นและงานฝีมือจากภูมิปัญญาชาวบ้าน จะถูกนำเสนอเป็นไอเดียในงาน Sustainability Expo 2022 ผ่านกิจกรรมหลากหลายที่สื่อให้เห็นว่า ECOTOPIA เป็น Eco Community สำหรับคนรักษ์โลกอย่างแท้จริง

อาทิ กิจกรรม Workshop ร่วมกับ Co-creator ของ Ecotopia ซึ่งเป็นคูเรเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ กิจกรรมศิลปะบำบัดจากสีชอล์ก Soft Pastel ร่วมกับ ENVIRONMAN และกลุ่ม Friend & Forest หรือ “ปลูกผักกับลุงรีย์” เรียนรู้การปลูกผักในธีมสิ่งแวดล้อมและสุขภาพกับ “ลุงรีย์” หรือ ชารีย์ บุญญวินิจ หนึ่งใน Co-creators ของ ECOTOPIA และยังพบกับสินค้ารักษ์โลกหลากหลายรายการที่นำความยั่งยืนมาสู่ชุมชน และโลกของเราพร้อมโปรโมชั่น พิเศษสุด”

 

รศ. ดร. สิงห์ อินทรชูโต ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ผู้อยู่เบื้องหลังการพัฒนา ECOTOPIA มองอีกมิติหนึ่งว่า นอกจาก ECOTOPIA จะเป็นพื้นที่แหล่งรวมสินค้ารักษ์โลกแล้ว ยังนิยามสยามพิวรรธน์จากความเป็นเจ้าของศูนย์การค้าที่เป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิต ที่ผู้คนมาจับจ่ายใช้สอยจำนวนมาก แต่ยังมีบทบาทในการทำให้ศูนย์การค้าเป็น Learning Environment หรือพื้นที่การเรียนรู้ และโอกาสสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ร่วมกัน และยังเป็นต้นแบบระดับประเทศ และขยายแนวคิดนี้ไปเติบโตและประสบความสำเร็จในระดับโกลบอลได้

“เพราะการมีส่วนร่วมทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นจริง และทำได้อย่างรวดเร็ว และ ECOTOPIA ยังเป็นการสะท้อนคำว่า ‘พวกเรา’ ได้เป็นอย่างดี เพราะที่นี่คือพื้นที่ที่ทุกคนเอาความเก่งของแต่ละคนมาแชร์กัน เพื่อขยายต่อไอเดียนั้นไปยังคนอื่น ๆ ต่อไป และ ECOTOPIA ยังสื่อให้เห็นได้ว่าความยั่งยืนสามารถพัฒนาเป็นธุรกิจได้จริงอีกด้วย”อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน