แม้ธุรกิจประกันวินาศภัยจะมีมูลค่ารวมที่น้อยกว่าตลาดประกันชีวิตเกือบ 3 เท่า

แต่ธุรกิจประกันวินาศภัยกลับมีการเติบโตที่สูงกว่าธุรกิจประกันชีวิตตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา

ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต
มูลค่า เปลี่ยนแปลง มูลค่า เปลี่ยนแปลง
2561 231,990 เติบโต 6% 627,387 เติบโต 4.26%
2562 244,055 เติบโต 5% 610,914 ลดลง 2.63%
2563 252,716 เติบโต 3.5% 600,206 ลดลง 1.75%
2564 262,795 เติบโต 4% 614,116 เติบโต 2.32%
2565 272,000-274,600 เติบโต 3.5%-4.5% 612,000 – 629,500  เติบโต 0%-2.5%
1H /2565 132,741 เติบโต 2.1% 289,097  ลดลง 1.94%

*หน่วยล้านบาท

ที่มา: Marketeer รวบรวม จากรายงานสมาคมประกันวินาศภัยไทย และสมาคมประกันชีวิตไทย

การเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่มาจากการเติบโตของประกันภัยยานยนต์, ประกันอัคคีภัย และประกันเบ็ดเตล็ดที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี

และประกันภัยยานยนต์ยังเป็นพอร์ตที่มีสัดส่วนรายได้มากกว่า 49% ขึ้นไปเมื่อเทียบกับรายได้รวมของประกันวินาศภัยทั้งหมด

แต่ธุรกิจประกันวินาศภัยใน 1-2 ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ท้าทายของบริษัทประกันวินาศภัยที่ออกกรมธรรม์โควิด-19 เจอจ่ายจบ ที่ไม่สามารถจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน ให้กับผู้ทำประกัน จนต้องปิดกิจการไปหลายบริษัทตามข่าวที่เคยออกไปก่อนหน้านั้น

แต่ธุรกิจประกันอื่น ๆ ที่ไม่มีกรมธรรม์โควิด-19 เจอจ่ายจบ ก็ยังสามารถคงอยู่ได้ต่อไป

ส่วนในปีนี้สมาคมประกันวินาศภัยไทยคาดการณ์ว่าธุรกิจประกันวินาศภัยจะเติบโตได้มากถึง 3.5-4.5%

จากปีที่ผ่านมาเติบโต 4%

การเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัยในปีนี้เป็นการเติบโตจากสภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นกลับมา ทำให้ผู้บริโภคเริ่มใช้จ่ายในการซื้อรถใหม่มากขึ้น ประกอบกับรถ EV ที่เข้ามาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้บริโภคตัดสินใจซื้อรถใหม่แทนรถน้ำมัน

ซึ่งการเติบโตของยอดรถใหม่ ประกอบกับผู้บริโภคมีอัตราการต่อประกันยานยนต์ภาคสมัครใจเพิ่มขึ้นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ประกันภัยยานยนต์มีการเติบโตถึง 4% ในครึ่งปีแรกของปี 2565 และส่งผลให้ประกันยานยนต์มีอัตราการเติบโตที่เพิ่มสูงขึ้นตลอดทั้งปีนี้เช่นกัน

 

สำหรับประกันชีวิตแม้จะเป็นธุรกิจประกันที่มีมูลค่าสูงกว่าประกันวินาศภัย แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากอัตราการเติบโตที่ลดลง

เช่น ในปี 2562 เป็นปีแรกในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ที่ธุรกิจประกันชีวิตประสบกับสภาวะการเติบโตติดลบ

การติดลบในปี 2562 ส่วนหนึ่งมาจากการแข่งขันของผู้เล่นหน้าใหม่ที่ไม่ได้อยู่ในตลาดประกันชีวิต เช่น ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนระดับบนที่นำเสนอแพ็กเกจความคุ้มครองให้กับลูกค้าที่ซื้อแพ็กเกจคุ้มครองและรักษาที่ออกโดยโรงพยาบาลเช่นกัน

และประกอบกับช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจประเทศไทยเกิดสภาวะผันผวนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ผู้บริโภคว่างงาน สูญเสียรายได้ และเลือกที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยการยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือชะลอโครงการซื้อประกันชีวิตออกไป

 

ส่วนในปี 2565 สมาคมประกันชีวิตไทยคาดการณ์ว่าธุรกิจประกันชีวิตจะเติบโตที่ 0-2.5% เท่านั้น

จากครึ่งปีแรกของปี 2565 ที่ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตลดลง 1.94% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564

เหตุผลที่ประกันชีวิตในปีนี้อาจไม่เติบโตมาจากสงครามการค้าระหว่างประเทศ ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ การเกิดใหม่ของสงครามเทคโนโลยี และการบังคับใช้กฎหมายใหม่ เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) พ.ศ. 2562

รวมถึงสัญญาการประกันภัยสุขภาพแบบมาตรฐานใหม่ ส่งผลให้แต่ละบริษัทประกันชีวิตต้องพัฒนาแบบประกันและการบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้นอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน