บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (Central Restaurants Group Co.,Ltd) คว้ารางวัลในเวทีระดับชาติ Thailand Digital Excellence Awards 2022 สาขา ESG Revolution ในงาน TMA Excellence Awards 2022 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบรางวัลแก่องค์กรระดับแนวหน้าของประเทศไทย เพื่อมุ่งผลักดันให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

คุณณัฐ วงศ์พานิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมและดิจิทัลที่ตอบสนองความยั่งยืนทางธุรกิจทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผลมาจากการปรับกลยุทธ์ที่ไม่เพียงตอบสนองต่อวิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้นแต่มีความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและดิจิทัล นำไปสู่การพัฒนาช่องทางการขาย ผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการทำงานที่ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปทั้งในส่วนของลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งรางวัลอันทรงเกียรตินี้ นับเป็นความภาคภูมิใจ และยังเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันในการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าท่ามกลางการคงอยู่ของโรคระบาด (Covid 19) การแข่งขันทางธุรกิจที่เข้มข้น และวิกฤตเศรษฐกิจระดับมหภาค และยังคงให้ความสำคัญกับการรักษาสมดุลด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันจะนำพาองค์กรไปสู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณฉัตรชัย อุณหโภคา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกลยุทธ์ ธุรกิจร่วมทุน และบริหารช่องทางการขาย เป็นตัวแทนขึ้นรับมอบ พร้อมด้วย คุณจารุวรรณ งามพิสุทธิ์ไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และทีมผู้บริหาร ซีอาร์จี ร่วมแสดงความยินดีอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน