IMET จัดโครงการ “IMET MAX” เป็นปีที่5 นำผู้บริหาร 12 ท่านจากบริษัทระดับประเทศ นั่งเก้าอี้เมนเทอร์ประจำปี ต้อนรับเมนทีผู้นำรุ่นใหม่ 

มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย (IMET) จัดโครงการ “IMET MAX” ปีที่5 นำเอาผู้บริหาร 12 ท่าน จากหลากหลายองค์กรชั้นนำมาเป็น “เมนเทอร์”  ให้คำปรึกษา ชี้เเนะ สร้างแรงบันดาลใจให้กับ “เมนที” (Mentee)

โครงการ IMET Mentorship Academy for Excellent Leaders หรือ IMET MAX คือ  โครงการที่เน้นพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง ให้เป็นผู้นำที่จะสามารถนำประโยชน์ไปสร้างสรรค์ต่อสังคมได้ ผ่านการ Mentoring หรือ กระบวนการช่วยคิดเเละชวนคิด สร้างการเปลี่ยนเเปลงสู่สังคมในเชิงบวก

คุณธนพล ศิริธนชัย กรรมการมูลนิธิ IMET และประธานโครงการ IMET MA่X  กล่าวว่า ในโลกปัจจุบันความเก่งต้องควบคู่ไปกับความดีและตอบแทนสังคม

โครงการได้เล็งเห็นว่า กระบวนการเรียนแบบ Mentoring ที่เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ทันสมัย โดยให้เมนที (Mentee) พูดคุยกับเมนเทอร์ เรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย โดยที่โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับผู้เข้าร่วมทั้งหมด

คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด เเละในฐานะเมนเทอร์ (Mentor) ของโครงการ IMET MAX กล่าวว่า เมนเทอร์ล้วนมุ่งมั่นพัฒนาเมนที ที่เข้าร่วมรายการ เพื่อให้คำเเนะนำ ชี้เเนะเเนวทางแก่คนรุ่นใหม่ เพิ่มทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพให้เพิ่มมากขึ้น

ด้านคุณปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) เมนทีรุ่นที่ 1 และคณะทำงานโครงการ IMET MAX เมนเทอร์ช่วยอย่างมากในการมองเห็นการตั้งเป้าหมายเเละสร้างแผนการทำงาน ช่วยให้เห็นการแก้ไขปัญหา เนื่องจากได้เรียนรู้มุมมองความคิดจากเมนเทอร์ที่เป็นผู้นำระดับประเทศ

โครงการ IMET MAX ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 สำหรับการเเลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์ระหว่างเมนเทอร์เเละเมนที ผ่านการเข้าร่วมเเล้วรวม 155 คน ปีนี้เปิดรับสมัครผู้นำรุ่นใหม่ที่ต้องการพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการ Mentoring โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

เมนเทอร์ประจำปีที่ 5 ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก 12 ผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำของประเทศ ประกอบด้วย คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร  คุณจรีพร จารุกรสกุล คุณจรัมพร โชติกเสถียร คุณธีรพงศ์ จันศิริ คุณบรรยง พงษ์พานิช คุณปรีชา เอกคุณากูล ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร คุณภาณุ อิงคะวัต คุณวรรณิภา ภักดีบุตร ดร.วิรไท สันติประภพ คุณวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ เเละคุณประสงค์ บุณยะชัย  ที่จะมาให้คำปรึกษา ช่วยคิด ชวนคิด รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้บริหารรุ่นใหม่ให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนา เเละสามารถประยุกต์คุณค่าที่ตนได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองเเละสังคม

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งเเต่วันนี้-31 มกราคม 2566 

 

 ติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online