นีเวีย มอบเงิน 3 ล้านบาทจากโครงการ “เพราะแคร์ จึงชวนแชร์ ปรับปรุงห้องสมุดยุคใหม่ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้” ให้มูลนิธิยุวพัฒน์ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้เด็กไทย

วิศัลยา เจริญรักษ์ (สองจากซ้าย) หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร กิจกรรมเพื่อสังคม และกิจการสาธารณะ บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินจากการจัดโครงการ “เพราะแคร์ จึงชวนแชร์ ปรับปรุงห้องสมุดยุคใหม่ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้” ซึ่งร่วมกับบิ๊กซี จำนวน 1,5000,000 บาท และ ร่วมกับเซเว่น อีเลฟเว่น จำนวน 1,500,000 บาท รวมทั้งสิ้น 3,000,000 บาท ให้แก่โครงการร้อยพลังการศึกษา โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อปรับปรุงห้องสมุดในโรงเรียนที่ขาดแคลนทั้ง 11 แห่งทั่วประเทศ โดยมีคุณโมนา ศิวรังสรรค์ (สองจากขวา) ผู้อำนวยการและเลขานุการคณะกรรมการมูลนิธิยุวพัฒน์ และทีมผู้บริหารเป็นตัวแทนรับมอบ  ทั้งนี้โครงการดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตที่เกิดจากความร่วมมือของนีเวีย และพันธมิตรอย่างบิ๊กซี และเซเว่น อีเลฟเว่น ที่เชิญชวนให้ทุกคนได้มาร่วมแบ่งปันและมอบโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะอย่างยั่งยืน ผ่านการซื้อผลิตภัณฑ์นีเวียที่บิ๊กซี และเซเว่น อีเลฟเว่นอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน