มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ผู้นำด้านค้าปลีกสินค้าตกแต่งและซ่อมแซมบ้านที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทยและมีสินค้ามากกว่า 18,000 รายการ นำโดย คุณปนัยดา เลี้ยงอำนวย รองประธานบริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และ คุณอานุภาพ คงมาลัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด จัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้ MR. D.I.Y. Cares ร่วมสนับสนุน มื้ออาหาร สิ่งของใช้จำเป็น และเงินสมทบทุน รวมมูลค่า 75,000 บาท แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ด้วยความตั้งใจที่จะตอบแทนสังคม ส่งต่อความห่วงใย ปันความสุข และสร้างรอยยิ้มให้แก่เยาวชนไทยและประชาชนคนไทยอย่างต่อเนื่องทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

คุณอานุภาพ คงมาลัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ประเทศไทย กล่าวว่า “มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. มีความมุ่งมั่นที่จะให้การช่วยเหลือและสนับสนุนเด็กและเยาวชนไทยในทุกภูมิภาคให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนผู้ขาดโอกาสหรือการสนับสนุนที่เหมาะสมตามวัย ซึ่งมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. มีความตั้งใจที่จะส่งต่อความห่วงใย พร้อมเติมพลังบวกและสร้างโอกาสให้แก่เด็ก ๆ เหล่านี้ เพื่อให้พวกเขาสามารถเติบโตขึ้นกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต จึงได้นำทีมพนักงานร่วมส่งต่อความสุขและความห่วงใย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา ผ่านการสนับสนุนมื้ออาหาร สมทบทุน และอุปกรณ์การเรียนพร้อมสิ่งของจำเป็นสำหรับเด็ก รวมมูลค่า 45,000 บาท รวมทั้งร่วมทำกิจกรรมเสริมทักษะกับน้องๆ ในมูลนิธิ ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถส่งความสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่น้อง ๆ เนื่องในเดือนแห่งความรักเช่นนี้ นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปันน้ำใจให้น้อง ของมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ที่ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 5 ปี

06_MR.DIY_The Redemptorist Foundation for People with Disabilities.jpg

นอกจากนี้ ยังได้เข้าหารือกับ คุณทรงศักดิ์รีฮุง ผู้จัดการอาวุโส มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และ คุณเอกนรินทร์ สวัสดิ์แวงควง ผู้จัดการศูนย์บริการคนพิการพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เพื่อวางแผนมอบโอกาส ส่งเสริมการจ้างงาน สร้างอาชีพแก่ผู้พิการในสถานประกอบการอย่างยั่งยืน รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิผ่านหลากหลายโครงการ อาทิ  โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ ที่เป็นโรงเรียนสำหรับสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา การเรียนรู้ ออทิสติก และมีความพิการซ้อน รวมถึงช่วยสนับสนุนร้านค้า Ray Bakery School ของมูลนิธิที่เป็นศูนย์ฝึกอาชีพให้เด็กพิเศษได้มีอาชีพอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมมหาไถ่ ซึ่งเป็นองค์กรต้นแบบในการเพิ่มศักยภาพให้กับคนพิการ โดยนำความรู้และศักยภาพของบุคคลากรคนพิการที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และเครือข่ายมาต่อยอดด้านธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ สร้างประโยชน์สูงสุดต่อสังคมในมุมกว้าง ซึ่ง มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. ได้มอบเงินสมทบทุนแก่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ รวมจำนวน 30,000 บาท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ โดยเรา พร้อมที่จะสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม MR.D.I.Y. Cares อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สังคมไทยได้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.” คุณอานุภาพ กล่าวทิ้งท้าย

มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. มุ่งเดินหน้าขับเคลื่อนสังคมไทยอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ ผ่านหลากหลายกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้ชื่อ MR.D.I.Y. Cares เพื่อร่วมสร้างสังคมที่ยั่งยืนอย่างสร้างสรรค์ เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสาผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการนำเสนอสินค้าคุณภาพดี ราคาถูกคุ้มเสมอ ตามคำมั่นสัญญา ‘Always Low Prices’  ให้แก่ลูกค้าในกว่า 500 สาขาทั่วประเทศไทย

 

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชันอื่น ๆ ของ MR. D.I.Y. ได้ที่ – Facebook: @mrdiyTH, Instagram&Tiktok: @mrdiy.thailand, Line: @mrdiythailand, LinkedIn: MR.DIY Thailand, และ YouTube: MR DIY Thailandอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน