การปรับตัวขึ้นของราคาพลังงานโลก ประกอบกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่ยืดหยุ่น ส่ง บริษัทบ้านปู ทำกำไรสุทธิ สูงสุดนับแต่ก่อตั้งมา 40 ปี อยู่ที่ 1,162 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 40,519 ล้านบาท) โตร้อยละ 282 YoY เร่งเดินหน้าเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจพลังงานเพื่อความยั่งยืนเต็มตัว   

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) บริษัทด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน-ผลิตพลังงาน-เทคโนโลยีพลังงานในประเทศไทย, อินโดนีเซีย, จีน, ออสเตรเลีย, ลาว, มองโกเลีย, ญี่ปุ่น, สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม 

เผยว่า ปี 2565 บ้านปู มีผลประกอบการสูงที่สุดเป็นเป็นประวัติการณ์ นับตั้งแต่ก่อตั้งมาได้ 40 ปี โดยมีรายได้จากการขายรวม 7,693 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 272,270 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3,570 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 139,080 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 87

มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) รวม 3,916 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 137,300 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 120 จากปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 1,162 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 40,519 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 282

ซึ่งเป็นผลจากการปรับตัวขึ้นของราคาพลังงานโลก ประกอบกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจด้วยความคล่องตัวและยืดหยุ่น ทำให้บ้านปู สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูง เพื่อสร้างผลกำไร และกระแสเงินสดได้อย่างแข็งแกร่ง

ทั้งปี 2565 บ้านปู ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 และล่าสุด ได้รับคัดเลือกเข้าคำนวณในดัชนี MSCI Global Standard ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั่วโลก 

สำหรับ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ปี 2566-2568 บ้านปูยังคงเดินหน้าเร่งเปลี่ยนผ่านธุรกิจ (Banpu Transformation) ภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter เพื่อส่งมอบอนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน

ผ่านการวางแนวทางสำคัญสำหรับ 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน อย่าง ธุรกิจเหมือง ยังคงดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เน้นประสิทธิภาพการผลิตเพื่อส่งมอบสินค้าคุณภาพ ตลอดจนศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโตสูง เช่น แร่แห่งอนาคต (Strategic Minerals) 

ด้าน ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ คงความเป็นผู้นำในการผลิตก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา แสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ในธุรกิจที่ส่งเสริม และต่อยอดธุรกิจที่มีอยู่ และพัฒนาโครงการดักจับและการกักเก็บคาร์บอน ดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1 และ 2 ภายในปี 2568

กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน เพิ่มมูลค่า และรักษาประสิทธิภาพการผลิตในโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ให้สามารถสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคง มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าของธุรกิจไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกา

ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่าการซื้อขายไฟฟ้าในตลาดไฟฟ้าเสรี มองหาโอกาสการลงทุนโรงไฟฟ้าใหม่ ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Efficiency, Low Emissions: HELE)

ส่วนธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ยังมองหาโอกาสการลงทุนเพิ่มในประเทศยุทธศาสตร์ที่บ้านปูดำเนินธุรกิจอยู่แล้ว

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน สร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดในพอร์ตธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตสูง และมีศักยภาพในการสร้างกระแสเงินสด ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่ส่งเสริมศักยภาพและการเติบโตซึ่งกันและกัน 

ตลอดจนแสวงหาการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ (New S-Curve) ทั้งนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ได้เพิ่มสัดส่วนการเข้าถือหุ้นในบริษัท ดูราเพาเวอร์ โฮลดิ้งส์ จํากัด (Durapower) จากร้อยละ 47.68 เป็น ร้อยละ 65.10 ด้วยเงินลงทุน 70 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตของธุรกิจแบตเตอรี่ ซึ่งจะเป็นกลไกหนึ่งในการเชื่อมโยงระบบนิเวศที่แข็งแกร่งภายในกลุ่มบริษัทบ้านปู

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยนที่นำเสนอในบทความ ถัวเฉลี่ยปี 2565 ที่ 1 USD (เหรียญสหรัฐ) : 35.0614 THB (ไทยบาท)

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน