นายเกษมสันต์ สุจิวโรดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริค จำกัด (มหาชน) หรือ KJL ให้เกียรติร่วมแถลงข่าวแผนธุรกิจ KJL ปี 66 โดยตั้งเป้าขยายธุรกิจไปยังหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น อสังหาริมทรัพย์ กลุ่มโรงพยาบาล อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน กลุ่มอุตสาหกรรม IT และ Data Center รวมถึง เทคโนโลยี IOT ที่จะตอบสนองธุรกิจ และการต่อยอดธุรกิจสู่ยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต ซึ่งด้วยแผนงานที่วางไว้ทำให้บริษัทฯ มีโอกาสเติบโตทั้งในด้านกำไร และรายได้ในอัตราที่สูงต่อเนื่องกว่า 2 เท่าตัวภายในปี 2570 ซึ่งบริษัทฯได้รองรับการเติบโตด้วยการขยายตัวแทนจำหน่ายไปทั่วประเทศ และขยายกำลังการผลิตของโรงงาน และที่สำคัญบริษัทฯมีแผนที่จะนำเสนอสินค้าให้ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม รวมถึงใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตด้วย Digital Industry 4.0 เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในภาคการผลิต และให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนในโอกาสเข้าเยี่ยมชมบริษัท ฯ ณ บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริค จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆ นี้ติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online