ในปี 2565 ที่ผ่านมา Marketeer มีโอกาสได้พูดคุยกับ SC Asset ถึงประเด็นการสร้าง Employer Branding โดยการทำงานร่วมกันระหว่างทีม Human Resources และ Corporate Brand ที่ช่วยกันสร้างสรรค์โปรเจกต์ ‘Inside SC – Freedom to Be Our Best’ ทำงานดี เต็มที่ในแบบคุณ

ขณะนั้นในวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีเพียงไม่กี่รายที่ให้ความสำคัญกับการสร้าง Employer Branding และดูเหมือน SC Asset จะจริงจังและโดดเด่นมากที่สุด ตั้งแต่การวาง Roadmap นโยบายดูแลพนักงาน การค่อย ๆ สร้างวัฒนธรรมในการทำงาน การสร้าง Branding ทั้งกับคนในองค์กรและคนภายนอก ไปจนถึงการสร้างหนังโฆษณาที่มาจากวิธีการฟังเสียงของคนทำงาน

จนมาเมื่อต้นปี SC Asset ติด 1 ใน 50 องค์กรที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วยมากที่สุด ประจำ 2565 โดยเป็นผลสำรวจจาก  WorkVenture  ซึ่งตอนนั้นอยู่ในอันดับที่ 42

การพูดคุยในครั้งนั้น พี่จูน-โฉมชฎา กุลดิลก หัวหน้าสายงานกลยุทธ์แบรนด์และสื่อสารองค์กร บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น เปรยถึงเป้าหมาย ว่า SC Asset จะขยับอันดับจาก Top 50 ไปเป็น Top 20 ให้ได้ในปีถัดไป

ล่าสุด ผลสำรวจ 50 องค์กรที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วยมากที่สุด ประจำปี 2566 SC Asset ทำตามเป้าหมายได้จริง! โดยขยับจากอันดับที่ 42 ในปีที่แล้ว มาเป็นอันดับที่ 17 ขึ้นแท่นเป็น ‘บริษัทอสังหาฯ อันดับ 1 ที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานมากที่สุด’

เดินหน้าปั้นแบรนด์ Inside SC

“ภาพลักษณ์ของ SC Asset คือแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งมั่นทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สอดคล้องกับปรัชญาองค์กรอย่าง For Good Mornings สร้างทุกเช้าที่ดีสำหรับลูกค้าทุกคน ซึ่งในความเป็นจริงไม่ใช่แค่ลูกค้า แต่หมายรวมถึงทุกคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคู่ค้าหรือพนักงานของเรา

“Inside SC เองเป็นหนึ่งโปรเจกต์ที่สะท้อนคำกล่าวข้างต้นได้ชัดเจน ที่ผ่านมาเราให้ความสำคัญกับ ‘พนักงาน’ บนความเชื่อที่ว่า พนักงานทุกคนคือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจเป็นอย่างดี ถ้าพนักงานมีความสุข SC Asset ก็สามารถส่งต่อบ้าน ส่งต่อที่อยู่อาศัย ส่งต่อการบริการที่สร้างความสุขให้กับลูกค้าได้”

ด้วย DNA อย่าง ‘ดีเทลในทุกสิ่ง ใส่ใจในทุกอย่าง’ ไม่เว้นกระทั่งการสร้าง Employer Branding กอปรกับการตั้งเป้าที่จะขยับอันดับผลการสำรวจตามที่กล่าวในข้างต้น ทำให้ในปีที่ผ่านมา SC Asset เร่งเครื่องเดินตาม Roadmap ปั้นแบรนด์ Inside SC อย่างเต็มกำลัง

พี่จูน-โฉมชฎา กุลดิลก

หนึ่งในกระบวนการปั้นแบรนด์ที่น่าสนใจคือการ Reculture นำวัฒนธรรมองค์กรอย่างวัฒนธรรมองค์กร #SKYDIVE มาต่อยอดและสื่อสารใหม่ ซึ่งพี่จูนยกตัวอย่างให้ฟังว่า มีทั้งการนำ Care และ Courage มาผสานกัน คือ กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ กล้านำเสนอสิ่งใหม่บนพื้นฐานของความใส่ใจกันและกัน หรือการ Collaboration การทำงานร่วมกันระหว่างแผนกงานต่าง ๆ บนระบบ Agile ตลอดจน Continuous Improvement การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  เพื่อที่ทุกคนจะได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ Corporate Brand นำสิ่งต่าง ๆ มาต่อยอด Employer Branding ทางฝั่ง Employee Relation and Corporate Culture (ERC) อย่างคุณโบ้ท-ฉัตรณรงค์ บุญเพ็ชรัตน์ คือทีมที่ทำหน้าที่เสมือนแบตเตอรี่สำรองคอยชาร์จพลังงานบวกเพิ่มกำลังใจให้คนในองค์กร คอยคิดวิธีการดูแลพนักงานทั้งกายและใจ รวมถึงการสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ ๆ ภายใต้โจทย์ที่ว่าต้องนำ Culture ไปนั่งอยู่ในใจพนักงานให้ได้

นโยบาย 3 ดี ที่มาจากการฟัง

ที่น่าสังเกตคือ แม้จะอยู่คนละแผนกแต่ Human Resources และ Corporate Brand ทั้ง 2 ทีมต่างทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี และมีแก่นของการทำงานที่เหมือนกัน นั่นก็คือ การรับฟังที่นำไปสู่การออกแบบ คือไม่ว่าจะเป็นการออกแบบการสื่อสาร ออกแบบการสร้างแบรนด์ ออกแบบกิจกรรม หรือออกแบบเครื่องมือเชื่อมความสัมพันธ์ต่าง ๆ ทั้งทีมพี่จูนและคุณโบ้ท ล้วนมาจากการรับฟังความคิด มุมมอง และความรู้สึกของพนักงานและคนภายนอกที่จะกลายมาเป็นพนักงานในอนาคต

พี่จูนอธิบายเพิ่มเติมว่า “จากคำพูดของคุณณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ CEO SC Asset ที่บอกว่า ‘การทำงานในโลกยุคใหม่เพื่อความยั่งยืน เราต้องเป็นองค์กรที่คนเก่งจากข้างในไม่อยากออก และคนเก่ง ๆ จากข้างนอกต้องอยากเข้ามาร่วมงาน’ นั่นคือเป้าหมายของการสร้างแบรนด์ Inside SC ซึ่งทำให้เราเข้าไปรับฟังความคิดเห็น ความต้องการ เป้าหมายในการทำงาน รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ ทั้งของคนในองค์กรและนอกองค์กรเยอะมาก มีทั้งทำ Work Shop, Focus Group หรือแบบสอบถามกับน้อง ๆ กลุ่มคนรุ่นใหม่ เพื่อให้เราเข้าถึงและเข้าใจ Hope and Dream จริง ๆ ของคนทำงานว่าคืออะไร

“เมื่อนำคำตอบของคนทั้งภายในและภายนอกองค์กรมารวมกัน สิ่งที่เห็นชัดเลยคือเรื่อง Flexibility, Freedom และ Trust เราค้นพบว่า ทุกคนอยากเป็นที่สุด ทุกคนอยากได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ทุกคนอยากได้เป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุด เลยออกมาเป็นประโยคที่ว่า Freedom To Be Our Best ซึ่งสิ่งนี้ เรามั่นใจว่า SC ให้ 100%”

คุณโบ้ท-ฉัตรณรงค์ บุญเพ็ชรัตน์ Employee Relation and Corporate Culture (ERC) และพี่จูน-โฉมชฎา กุลดิลก หัวหน้าสายงานกลยุทธ์แบรนด์และสื่อสารองค์กร บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น

จุดนี้เองที่นำไปสู่ นโยบาย 3 ดี อย่าง ‘สมดุลดี สังคมดี และอนาคตดี’ 

สมดุลดี: ยกตัวอย่าง ระบบการทำงานที่ยืดหยุ่น Hybrid Workplace ที่พนักงานส่วนออฟฟิศสามารถ Work from anywhere สัปดาห์ละ 2 วัน ขณะที่พนักงานหน้างานสามารถจัดสรรเวลายืดหยุ่นตามหน้างาน พร้อมสวัสดิการที่สามารถ Workcation โดยไม่เสียวันลา, Flexi-Benefits หรือ งบเปย์ตัวเอง สวัสดิการที่เอาไปจัดสรรได้ตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคล

สังคมดี: ด้วยวัฒนธรรมองค์กรอย่าง #SCskydive ทำให้ที่ SC Asset สังคมการเอาใจใส่กันและกัน สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน รวมถึงการให้ความเท่าเทียมตั้งแต่การรักษาพยาบาลที่เท่าเทียม, สมรสเท่าเทียม, สวัสดิการคนโสด หรือสิทธิการลาเลี้ยงบุตรของคุณพ่อ เป็นต้น

อนาคตดี: SC Asset ให้ความสำคัญและสนับสนุนพนักงานทุกคนให้เรียนรู้ Reskill และ Upskill ทั้งการเข้าร่วมหลักสูตร การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ผ่านการจัดสรรงบส่งเสริมการเรียนรู้และเติบโตของพนักงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อการพัฒนางานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น

“ที่นี่เรามีการมอนิเตอร์วัดระดับความสุขของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ หรือที่เรียกว่า Happinometer ผ่าน Employee Engagement Survey ในแอปพลิเคชันองค์กร SCinOne วัดสุขภาพกาย สุขภาพใจ สุขภาพการเงิน สังคมเพื่อนร่วมงาน เพราะว่ามันก็จะช่วยเป็นตัวที่ทำให้เขาทำงานแบบมี Work-Life Balance แล้วก็มีความสุขในองค์กร และหากหน่วยงานไหนหรือใครมีปัญหาจุดไหน เราก็มีวิธีการแก้ไขรองรับ ยกตัวอย่าง ถ้ามีปัญหาสุขภาพใจเครียดเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัว เรามีที่ปรึกษาสุขภาพจิตออนไลน์ให้กับพนักงานซึ่งสามารถพูดคุยกับนักจิตวิทยาได้โดยตรง” คุณโบ้ทกล่าวเสริม

ด้วยการทำงานที่เข้มข้นทั้งการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งจากภายใน และการสร้างการรับรู้ไปสู่ผู้คนภายนอก บอกเล่าเรื่องราวการทำงาน วัฒนธรรม การใช้ชีวิตของคนออฟฟิศ ให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักตัวตนภายในองค์กรมากขึ้น ปฏิเสธไม่ได้ว่า ในวันนี้ SC Asset คือ “องค์กรที่คนในไม่อยากออก และคนนอกอยากเข้า” อย่างที่ CEO ได้บอกไว้จริง ๆอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน